Müsəlmanlar

Allahın bir tək ilah olduğuna şahidlik