Müsəlmanlar

Allahım qəzəbindən mərhəmətinə sığınıram