Müsəlmanlar

Allah heç kimi gücünün üzərindəki məsuliyyətə sövq etməz