Müsəlmanlar

aldığı malın qiymətini demək məcburiyyəti