Müsəlmanlar

ər arvadını keçindirmək məcburiyyətindədir