Faiz

FAİZ (Bəqərə surəsi, 275-ci ayə) ((Abdulaziz Bayındır, Qurani-Kərimin izahlı tərcüməsi: Fatihə surəsi, Bəqərə surəsi, Bakı, Təknur nəşriyyatı, 2004, s. 190-202.)) “Faiz yeyənlər, şeytanın arxasınca düşüb, ağlını aldığı şəxsin davranışından fərqli davranmırlar. Bu onların: “Alış-veriş də eynilə faiz kimidir”, – demələri üzündəndir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, faiz almağı isə haram buyurmuşdur. Hər kəs Rəbbindən gələn bir … Oxumağa dava et Faiz