İMAM ƏLİ (r.a.)

İMAM ƏLİ (r.a.) Əli (r.a.) haqqında Danışılanlar və Həqiqətlər Giriş Əli (r.a.), haqqında ən çox rəvayət edilən səhabənin başında gəlir. Həm Şiənin həm də əhli Sünnədən əksəriyyətin ən çox sevdiyi səhabədən biridir. Onun belə bir məqamda olması, haqqında müsbət və mənfi rəvayətlərin yayılmasına, bilavasitə istismarına böyük bir zəmin hazırlamışdır. Hətta Əli (r.a), İsa əleyhissəlam timsalında … Oxumağa dava et İMAM ƏLİ (r.a.)