Quranda İnsan

Quranda İnsan Giriş Quranın tərif etdiyi insan; bədən, can və ruhdan meydana gələn,[1] nəfs,[2] ağıl,[3] qəlb[4] kimi cövhərlərə sahib, gözəl qamətli,[5] açıq cüssəli,[6] hür iradəli,[7] eşitdiyini və gördüyünü başa düşən,[8] muradını və məqsədini dili ilə izah edə bilən[9] qabiliyyətli[10] bir varlıqdır. İnsanın nəfsi; rahatlığına düşkün, mənfəətpərəst, nağdıçı, doğru və əyriyə əhəmiyyət verməyən, faydanı, ziyanı hesaba … Oxumağa dava et Quranda İnsan