Oruc: ümumi məlumat

ORUC Oruc, İslamın 5 əsasından biridir. Oruc kəlməsi bizim dilimizə Fars dilindəki ruzə sözündən keçmiş, əvvəllər gündəlik mənasında oruzə olaraq işlədilmiş, sonra oruc kimi tələffüz edilmişdir. Ərəb dilində isə oruca savm deyilir. Savm kəlməsi də öz növbəsində bir şey yeməmək, içməmək, hərəkətsiz qalmaq və əl-ətəyini hər şeydən çəkmək mənaları verir. Oruc tutmaq artıq terminləşmiş bir … Oxumağa dava et Oruc: ümumi məlumat