Müsəlmanlar

yaratdıqlarının şərrindən Allaha sığınmaq