Müsəlmanlar

şirk günahı işləməyənlərin şəfaətə nail olması