Müsəlmanlar

saqqal saxlamayan Allahın əmrləri ilə şəxsiyyətini ortaya qoymalıdır