Müsəlmanlar

şəfaət cənnətdəkilərin yanına yollamaqdır