Müsəlmanlar

şəfaət Allahın razı qaldığı şəxslərə edilir