Müsəlmanlar

Quran tarixsəl bir kitabdırmı? Quranı müəyyən bir dövrə həsr etmək