Müsəlmanlar

Quran özündən əvvəlki kitabları təsdiq edər