Müsəlmanlar

Quran özü ilə bərabər olanı təsdiq edər