Müsəlmanlar

peyğəmbər öz zövcələrinə əl qaldırıbmı