Müsəlmanlar

paltara bulaşan məzi ilə namaz qılınır