Müsəlmanlar

insanlar cəhənnəmlik olsunlar deyəmi yaradıldı