Müsəlmanlar

insan sevdiyi ilə bərabərdir hədisinin mahiyyəti