Müsəlmanlar

İbrahimin yoldaşı Həcərlə oğlu İsmayılı Məkkəyə gətirməsi