Müsəlmanlar

Cəbrayıl əleyhissəlamın peyğəmbərimizə namaz qılmağı öyrətməsi