Müsəlmanlar

biz ancaq öz elədiklərimizdən qorxmalıyıq