Müsəlmanlar

axirətdə sorğu sualsız cənnətə daxil olmaq