Müsəlmanlar

Ananın ata mirasına yiyələnməsi doğru deyildir