Müsəlmanlar

Əli (r.a.) haqqında uydurulan rəvayətlər