İslam və Cinsi həyat (5)

İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT Müəllif: Əli Rza Demircan V FƏSİL ΕVLƏNMƏK TƏBİİ BİR EHTİYAC, DİNİ BİR ÖHDƏLİKDİR