İslam və Cinsi həyat (4)

İSLAMA ƏSASƏN SEKSUAL HƏYAT Müəllif: Əli Rza Demircan IV FƏSİL İNSANIN ÖZÜNÜ CİNSİ HƏYATDAN TƏCRİD ETMƏSİ HARAMDIR