Qurana əsasən cinlər əcnəbi insanlardırmı?

Cavab: Cinlərə “Nəbi gəldi” deyə bir ifadə yox, “Rəsul gəldi” deyə var. Bir dəfə cin kəliməsi burada “əl” bilinən bir şəkilçi ilə gəldiyi üçün əsl cindən başqa mənaya gəlməsinin milyonda bir ehtimalı yoxdur. Belə bir ehtimal əslində sıfra bərabərdir. Quran ərəb dilində nazil oldu. Ərəblər cin deyə bir varlığa inanır və Quran da onların inandıqları … Oxumağa dava et Qurana əsasən cinlər əcnəbi insanlardırmı?