“Şeytan” adını alan İblis vaxtilə mələk idi?

Cavab: Allah Təala bir ayəsində İnsanları da cinləri də özünə qulluq etsinlər deyə yaratdığını bildirmiş (Zariət, 51/56), bir başqa ayədə isə belə buyurmuşdur: “Nə (İsa) Məsih Allahın qulu olmağı özünə ar bilər, nə də (Allaha) yaxın olan mələklər. (Allah) Ona ibadət etməyi özlərinə ar bilənlərin və təkəbbürlük göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır. İman gətirib xeyirxah … Oxumağa dava et “Şeytan” adını alan İblis vaxtilə mələk idi?