Ölüm anında “La İlahə İlləllah”-demək nəyi ifadə edir?

 Ölüm anında “Lə İlahə İlləllah”-demək, nəyi ifadə edər? Bir insanın ölüm anında bu kəliməni dilə gətirməsilə biz onun müsəlman olduğuna qənaət gətiririk. Bir də bu kəlimənin haqqını verərək vəfat edən insanın Allah nəzərində dəyəri misilsizdir. Bir çox dəyərli sözlər kimi bu söz də bir müddət sonra istismar edilməyə başlandı. “Lə İlahə İlləllah” ilə əlaqəli hədisləri … Oxumağa dava et Ölüm anında “La İlahə İlləllah”-demək nəyi ifadə edir?