Muhəmməd peyğəmbərə o biri peyğəmbərlər kimi möcüzə verilib?

Cavab: Peyğəmbərlərin möcüzələri var. Möcüzə elə bir şeydir ki, bir şəxsin Allahın elçisi olduğunu sübut edir. Bir növ sənəddir. Muhəmməd peyğəmbərin (s. a. v.) möcüzəsi Qurani-Kərimdir. Qurandan xəbərdar olan hər bir kəs başa düşə bilər ki, onu gətirən şəxs Allahın bir elçisidir. Çünki Quran insanın yaza biləcəyi bir kitab deyil. Bu eynilə İsa peyğəmbərin Allahın … Oxumağa dava et Muhəmməd peyğəmbərə o biri peyğəmbərlər kimi möcüzə verilib?