Axirət günü ilə Qiyamət günü eyni gündür, yoxsa ayrı?

Cavab: Ayələrə baxdıqda məlum olur ki, məhşər təzədən formalaşdırılacaq olan yer üzündə (bu dünyada) baş verəcək. ((İbrahim, 14/48.)) Qəbirlərindən qalxıb çıxdıqları gün, yəni, Qiyamət (qalxış, oyanış) günü məhşər meydanında mömin, kafir və əhli-vəhşi bütün heyvanlar bir araya cəm olacaqlar. Hamının hər hansı bir ayrı-seçkilik qoyulmadan bir yerə cəm olacağı axırıncı gün, yəni, “əl-yəumul-axir” bu olacaq. … Oxumağa dava et Axirət günü ilə Qiyamət günü eyni gündür, yoxsa ayrı?