İçkili yerlərdə yemək yeməyə getmək olar?

Cavab: Allah Təala belə buyurur: “Ey iman edənlər! İçki, qumar, sitayiş etmək üçün dik qoyulmuş daşlar, fal və bəxt oxları murdar bir şeytan əməlidir. Bunlardan uzaq durun ki, bəlkə, nicat tapasınız”. (Maidə, 5/90) Uzaq durmaq arada məsafə saxlamaq deməkdir. Bu səbəbə görə peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub: “Ənəsdən (r. a.) nəql olunan rəvayətə əsasən … Oxumağa dava et İçkili yerlərdə yemək yeməyə getmək olar?