İslam dinində musiqiyə necə baxılır?

Cavab: Qurani-Kərimdə musiqi ilə məşğul olmağı və musiqiyə qulaq asmağı qadağan edən bir ayə yoxdur. Lakin qadağan edirmiş kimi görünən hədislər mövcuddur. Bu hədislərin əsas mövzusunu içərisində bir çox haram işin görüldüyü əyləncələr (ləhv) təşkil edir. Musiqiyə qulaq asmaq məsələsində əsas meyar qulaq asılan şeyin məzmunudur. Əgər qulaq asılan musiqidə Allaha üsyan, zina, şirk və … Oxumağa dava et İslam dinində musiqiyə necə baxılır?