Təsbih və Zikr

Təsbih və Zikr arasındakı fərq Təsbih, ərəb dilində “سبح = səbh” kökündən əmələ gəlib, mənası suda və ya havada sürətlə keçib, üzüb getmək deməkdir (Müfrədat). Göydə buludun üzüb getməsinə, dənizdə gəminin üzməsinə, insanın üzməsinə “səbəha” deyilir. Ərəblər üzgücüyə “səbbah” deyirlər. Bundan başqa təsbih, “ücaltmaq”, nöqsanlıqdan, oxşarlıqdan uzaq olmaq”- mənalarına da gəlir. Dağlar, daşlar, ağaclar və … Oxumağa dava et Təsbih və Zikr