Pir və ziyarətgahlar

QURANIN İŞIĞINDA PİR VƏ ZİYARƏTGAHLAR ((Bu yazı Aqil Hacıyev tərəfindən qələmə alınmışdır.)) Bildiyimiz kimi, təkallahlılıq prinsipini əsas alan İslam dini tək olan – Allahdan qeyri başqa obyektə sitayiş etməyi qəti rədd edir. Hətta İslam dinini yaymaq üçün göndərilmiş Muhəmməd peyğəmbər də Allahın rəsulu olduğu üçün hörmətli bir şəxs sayılsa da, nəzəri cəhətdən o da sitayiş … Oxumağa dava et Pir və ziyarətgahlar