Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı
Müsəlmanlar > Qeyri-müsəlmanlar > Siyasət > Tədqiqatlar Tarix: 06 Ocak 2017 Tövsiyə et Çap et

Viktor Yefimov[1]: Bibliya lobilərinin İslam’ı ortadan qaldırma 

planı.

 

Bibliya[2] layihəsi lobilərinin qarşısında duran ən böyük problem, heç şübhəsiz ki, Quran İslamıdır. Quran, insanlara ictimai-siyasi, iqtisad və mədəniyyət sahəsində doğru yolu göstərən yeganə kitabdır. Biblya lobiləri bu problemi ortadan qaldırmaq, xüsusiylə ABŞ və avropa üzərindən dünya hakimiyyətini gücləndirmək üçün iki əsas layihə üzərində işləyirlər:

  1. Yəhudilərin digər insanlardan üstün və hörmətə layiq olduqlarını göstərmək.
  2. Yəhudilərin faiz sistemi üzərindən dünya insanını və sərmayələrini ələ keçirmək.

Bu plan rəsmi olaraq dilə gətirilmədən, hiyləgərcəsinə həyata keçirilməyə çalışılmaqdadır.

Quranda həm yəhudilərin həm də digər insanların yaradılış yönündən birbirlərindən üstünlükləri rəddedilməkdədir.[3] Faizciliyə isə qəti bir qadağa gətirilmişdir. Çünki faizcilik, Quranda şeytançılığın bir növü olaraq tanıtılmaqdadır. Bilavasitə, yəhudilərin qula qulluq planına Quran bir alternativ gətirməkdə, fəqət özlərini müsəlman sayanların bunun idrakında olmadıqları bilinməkdədir.

Lobilər, bunu yaxşı bilirlər ki, Quran onların dünya arenasındakı hakimiyyətinə qarşı potansial bir təhlükə yaradır. Bu isə onlarda Quranı tarixə gömmək və etibarsızlaşdırmaq (Ona uyanları da təhlükəli görmək) arzusunu da bərabərində gətirir.

Bütün bunları ortadan qaldırmaq, İslam problemini həll etmək yollarından biri də şübhəsiz uzunvədəli senaryodur. Bu ssenari aşağıdakılardan ibarətdir:

a). “Xilafət” meydana gətirmək və ona hərkəs qatılmasa belə, bir çox insanın qatılması ilə birlikdə həyata keçiriləcək, ənənəvi bir şəriət dövləti yaratmaq.

b). Bu xilafətin Allahsız avropa liberalizmini və inancsızları, onların əqidəsini yox etmək üçün döyüşdüyünün imicini vermək; diğər (tərəfsiz) bölgələrdə isə İslam ənənələrinin (mərasim və ayinlərin) bütün İslam ümmətinə bir din olaraq qəbul etdirilməsidir.

Bu senaryoda müvəffəq olsalar, sonrakı mərhələlərdə Quranı (Hitlerin) “Main kampı” talehi gözləyir. Quran cəmiyyətdən qaldırılır; kitabxanalarda, arxivlərdə (və qəbirsanlıqlarda) öz yerini alır. Bundan sonra bu arxivlərə təkcə güvənilən tarixçilər girəbilir. Onların vəzifəsi də insanların nə qədər böyük bir pislikdən, təhlükədən xilas olduqlarını izah etmək olur.

Senaryoda istədiklərinə nail ola bilmədikləri təqdirdə: Ərəbcə bilmədən Quranı öz başına oxuya bilməyən mövcud dövrün insan kütləsini din xadimləri idarə etməyə başlayır. Bunu başa düşmək üçün müasir müsəlman ölkələrinə baxmaq kifayətdir. Hətta ərəbcə danışa bilən insanların çox olduğu ölkələrdə belə müsəlmanlar öz namazlıq səccadələrinə ibadət edirlər. Yəni onlar, öz həyat tərzlərini Quranla bir görmür və düşüncələri, (xəyalları, həyat təzləri) Quran sözündən uzaqdır.

Şəriətlə idarə edilir kimi görünən idarələr isə; ibadətə qapanmış görünməkdə və İslam aləmindəki problemləri nə ortadan qaldırmaq nə də həll edə bilmək qabiliyyətində deyildir.

Quran və İslam; 20-ci yüz ilin ortasından bu yana ciddi bir iftira və etibarsızlaşdırma obyektinə çevrilmişdir. Müasir dövrün insanları isə heç fikirləşmir; onların “daha mühüm” işləri vardır. Əlinə heç Quranı almaz, ona nazil olanı oxumaz, halbuki Quran, onun adına şəxsən nazil olmuşdur. Quranın, həyatı ilə birbaşa bağlı olduğunu və Onun (başqalarına qul olmaqdan qurtaracaq) əmrlərindən nə qədər uzaq qaldığını bilməsi lazımdır.

Hal-hazırda bu çox mərhələli kombinasiyanın birinci senaryosu həyata keçmişdir:

  • İslam mədəniyyəti xaricində olanlara hədəf göstəriləcək bir düşmən (fundamentalist-radikal) obrazı ortaya çıxarılır və bunlar hər cür əqidəyə bağlı olanların birliyini pozur və onlara qarşı təcavüzkarlıq rolunu oynayırlar. Bu problemlərin həlli üçün əl-Qaidə adında qlobal terörizm yaradılmaqda, ABŞ və Avropa isə guya onunla savaşmaqdadır. Savaş, elə bir metodla yürüdülür ki, İslam dünyasında bu cür qrupların yetişməsinə özləri səbəbiyyət verir.

Bu senaryo, aşağıdakı bütün ənənəvi şəriət dövlətlərini əhatə edir:

Əfqanistan; bu ölkədən narkotik maddələrin istehsalı və bazarlanması istənməkdə və buna qarşılıq İslam mədəniyyəti xaricində olanların nefrətini üzərinə çəkməyə “anti-İslam” mübarizəsinin gücləndirilməsinə çalışılmaqdadır.

Pakistan və İrandan istənilən nüvə silahlarının istehsalıdır. Bu nüvə gücü müəyyən ölçüdə olmalı və istiqaməti Avropaya, İsrailə tərəf yönləndirilmiş kimi görülməli, lakin ora çata bilməyəcək, hər hansı bir zərər yetirə bilməyəcək səviyyədə olmalıdır. Xüsusiylə İran, İsrailə qarşı nefrət duyan bir dövlət kimi göstərilməlidir.

İrakdan da istənilən, avropaya qarşı nefrətin radikal hala gətirilməsidir ki, oradan NATO əsgərlərinin çıxmasıyla Babilyon “xilafətin” paytaxtı halına gəlsin. Avropanın xilafətə qarşı döyüş ssenarisi isə Biblya xaricindəki Armagedon (bizdəki qarşılığı hədis) rəvayətlərinə əsaslandırılmış ki, bu da onlara görə yaxşı (avropa) ilə pisin (İslamın) son müharibəsiymiş…

Ənənəvi İslamın din xadimləri, Quran (avazıyla) və dini şəkilçiliklə (mərasim, mərsiyə, sloqanla) özlərini insanların və cəmiyyətin problemlərindən ayırmışlar. (Onlar mövcud siyasətə qarşı Quranın təqdim etdiyi alternativləri deyil, ənənələrində olan qısır fikirləri əsas alaraq birbirlərini doğrayır və şəxsi görüşlərə, dünya mənfəətləri üçün birbirlərini satırlar.) Bu səbəblə onlar bu senaryonu görmürlər. Görənlər də, ya radikal-İslam senaryosuna; “diktator, terorist, fundamentalist” kimi damğalara məruz qalacaqları üçün səs çıxara bilmirlər ya da onlar hər şeyi öz mənfəətlərinə qurban etmişlər.

Digər İslam ölkələri idarəçiləri də din xadimləri kimidirlər. Onlar da təkcə özləriylə və dini şəkilçiliklə məşğuldurlar. O cümlədən, Quranı ölçü almadıqları üçün bir alternativ (ssenari) ortaya qoya bilmirlər.

Bu çox mərhələli gücün qarşısını almaq üçün onun təməlində yatan ana tezisini çürütmək və bizə verilən altenativi həyata keçirmək lazımdır. Yer üzündə Allahın adil cəmiyyətini meydana çıxarmaq üçün insanların Allahın sözü üzərində ittifaq etmələri lazımdır. (Bu söz[4], lobilərin şeytani planlarına alət edilmiş Bibliyada və həm də Quranda vardır.)

Qula-qulluğun, düşmanlığın və senaryonun ortadan qaldırılmasının daha açıq yolu Quranda bildirilməkdədir. Bu senaryonu hazırlayan İslam düşmənləri hazırladıqları şeytani strategiyalarının qarşısında tək maneənin Allahın kitabı Quran olduğunu yaxşı bildikləri üçün Quranı tarixdə buraxmaq fəaliyyətlərini artırmaqda, müasir dövrümüzə aid olmadığını və Onun insanlar arasında bir fitnə olduğunu göstərməyə çalışmaqdadırlar.

Nəticə etibariylə, Quran yer üzü insanlarına adil ictimai, iqtisadi, siyasi həll yolu təklif edən yeganə mənbədir. Əgər bu alternativi insanlar həyata keçirərsə, tətbiq edilməyə çalışılan senaryo da məqsədinə nail ola bilməyəcəkdir. Əksi təqdirdə müsəlmanlar daha böyük bəlalarla üzləşə bilərlər.

 

Bu məqalə: Sankt Petersburq Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru Viktor Yefimov tərəfindən 2010-cu ildə qələmə alınmışdır.

Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran: Elmi-araşdırma mərkəzi, muselmanlar.com saytı redaktoru Aydın Mülayim.

[1] Sankt Petersburq Ziraat fakültəsi Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru.

[2] Qədim Ahid (Tövrat) və Yeni Ahid (İncil).

[3] Hucurat, 49/13.

[4] Bu söz, Allah tərəfindən İbrahimi dinlerin özəyini təşkil edən: “Hər kəsin Allah qatında eyni haqlara sahib olması, biri digərini istismar etməməsi, öldürməməsi, irqçilik, faizcilik, fitnəçilik etməməsinə” əsaslanan ana tezdir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.008 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.757 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.518 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.522 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.678 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.550 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.347 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.632 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.412 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.151 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.896 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 924 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.478 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.557 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.764 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.546 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 1.831 dəfə oxundu
19 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.648 dəfə oxundu
20 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.720 dəfə oxundu
21 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.319 dəfə oxundu
22 Vəhy 12.04.13 1.761 dəfə oxundu
23 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 109 dəfə oxundu
24 Təsbeh 06.07.09 3.559 dəfə oxundu
25 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.317 dəfə oxundu
26 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.613 dəfə oxundu
27 İsra və Merac 02.04.16 1.116 dəfə oxundu
28 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.328 dəfə oxundu
29 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 173 dəfə oxundu
30 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.308 dəfə oxundu
31 Qəndil 30.06.09 7.461 dəfə oxundu
32 Şəfaət 08.04.10 3.083 dəfə oxundu
33 Surroqat analıq 03.02.12 4.659 dəfə oxundu
34 Təvəssül 10.06.13 2.942 dəfə oxundu
35 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.508 dəfə oxundu
36 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.273 dəfə oxundu
37 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.442 dəfə oxundu
38 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.454 dəfə oxundu
39 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.182 dəfə oxundu
40 Donuz dərisi 02.11.09 3.162 dəfə oxundu
41 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.223 dəfə oxundu
42 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.474 dəfə oxundu
43 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.839 dəfə oxundu
44 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.175 dəfə oxundu
45 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.759 dəfə oxundu
46 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.301 dəfə oxundu
47 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.699 dəfə oxundu
48 Şəfaət inancı 08.02.11 2.841 dəfə oxundu
49 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.826 dəfə oxundu
50 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.884 dəfə oxundu
51 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.832 dəfə oxundu
52 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
53 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.411 dəfə oxundu
54 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.553 dəfə oxundu
55 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.988 dəfə oxundu
56 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.960 dəfə oxundu
57 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.792 dəfə oxundu
58 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.509 dəfə oxundu
59 Dua 25.11.10 6.726 dəfə oxundu
60 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.114 dəfə oxundu
61 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.640 dəfə oxundu
62 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.997 dəfə oxundu
63 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.659 dəfə oxundu
64 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.877 dəfə oxundu
65 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.529 dəfə oxundu
66 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.472 dəfə oxundu
67 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.412 dəfə oxundu
68 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.358 dəfə oxundu
69 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.306 dəfə oxundu
70 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.472 dəfə oxundu
71 Şirk və küfr 14.07.11 3.356 dəfə oxundu
72 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.012 dəfə oxundu
73 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.969 dəfə oxundu
74 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.743 dəfə oxundu
75 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.524 dəfə oxundu
76 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.083 dəfə oxundu
77 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.856 dəfə oxundu
78 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.924 dəfə oxundu
79 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.970 dəfə oxundu
80 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.398 dəfə oxundu
81 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.902 dəfə oxundu
82 Hikmət 09.01.16 3.613 dəfə oxundu
83 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.103 dəfə oxundu
84 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.457 dəfə oxundu
85 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.694 dəfə oxundu
86 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.290 dəfə oxundu
87 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 953 dəfə oxundu
88 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.714 dəfə oxundu
89 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.423 dəfə oxundu
90 Faiz 29.03.10 4.204 dəfə oxundu
91 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.406 dəfə oxundu
92 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.384 dəfə oxundu
93 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.064 dəfə oxundu