Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı
Müsəlmanlar > Qeyri-müsəlmanlar > Siyasət > Tədqiqatlar Tarix: 06 Ocak 2017 Tövsiyə et Çap et

Viktor Yefimov[1]: Bibliya lobilərinin İslam’ı ortadan qaldırma 

planı.

 

Bibliya[2] layihəsi lobilərinin qarşısında duran ən böyük problem, heç şübhəsiz ki, Quran İslamıdır. Quran, insanlara ictimai-siyasi, iqtisad və mədəniyyət sahəsində doğru yolu göstərən yeganə kitabdır. Biblya lobiləri bu problemi ortadan qaldırmaq, xüsusiylə ABŞ və avropa üzərindən dünya hakimiyyətini gücləndirmək üçün iki əsas layihə üzərində işləyirlər:

  1. Yəhudilərin digər insanlardan üstün və hörmətə layiq olduqlarını göstərmək.
  2. Yəhudilərin faiz sistemi üzərindən dünya insanını və sərmayələrini ələ keçirmək.

Bu plan rəsmi olaraq dilə gətirilmədən, hiyləgərcəsinə həyata keçirilməyə çalışılmaqdadır.

Quranda həm yəhudilərin həm də digər insanların yaradılış yönündən birbirlərindən üstünlükləri rəddedilməkdədir.[3] Faizciliyə isə qəti bir qadağa gətirilmişdir. Çünki faizcilik, Quranda şeytançılığın bir növü olaraq tanıtılmaqdadır. Bilavasitə, yəhudilərin qula qulluq planına Quran bir alternativ gətirməkdə, fəqət özlərini müsəlman sayanların bunun idrakında olmadıqları bilinməkdədir.

Lobilər, bunu yaxşı bilirlər ki, Quran onların dünya arenasındakı hakimiyyətinə qarşı potansial bir təhlükə yaradır. Bu isə onlarda Quranı tarixə gömmək və etibarsızlaşdırmaq (Ona uyanları da təhlükəli görmək) arzusunu da bərabərində gətirir.

Bütün bunları ortadan qaldırmaq, İslam problemini həll etmək yollarından biri də şübhəsiz uzunvədəli senaryodur. Bu ssenari aşağıdakılardan ibarətdir:

a). “Xilafət” meydana gətirmək və ona hərkəs qatılmasa belə, bir çox insanın qatılması ilə birlikdə həyata keçiriləcək, ənənəvi bir şəriət dövləti yaratmaq.

b). Bu xilafətin Allahsız avropa liberalizmini və inancsızları, onların əqidəsini yox etmək üçün döyüşdüyünün imicini vermək; diğər (tərəfsiz) bölgələrdə isə İslam ənənələrinin (mərasim və ayinlərin) bütün İslam ümmətinə bir din olaraq qəbul etdirilməsidir.

Bu senaryoda müvəffəq olsalar, sonrakı mərhələlərdə Quranı (Hitlerin) “Main kampı” talehi gözləyir. Quran cəmiyyətdən qaldırılır; kitabxanalarda, arxivlərdə (və qəbirsanlıqlarda) öz yerini alır. Bundan sonra bu arxivlərə təkcə güvənilən tarixçilər girəbilir. Onların vəzifəsi də insanların nə qədər böyük bir pislikdən, təhlükədən xilas olduqlarını izah etmək olur.

Senaryoda istədiklərinə nail ola bilmədikləri təqdirdə: Ərəbcə bilmədən Quranı öz başına oxuya bilməyən mövcud dövrün insan kütləsini din xadimləri idarə etməyə başlayır. Bunu başa düşmək üçün müasir müsəlman ölkələrinə baxmaq kifayətdir. Hətta ərəbcə danışa bilən insanların çox olduğu ölkələrdə belə müsəlmanlar öz namazlıq səccadələrinə ibadət edirlər. Yəni onlar, öz həyat tərzlərini Quranla bir görmür və düşüncələri, (xəyalları, həyat təzləri) Quran sözündən uzaqdır.

Şəriətlə idarə edilir kimi görünən idarələr isə; ibadətə qapanmış görünməkdə və İslam aləmindəki problemləri nə ortadan qaldırmaq nə də həll edə bilmək qabiliyyətində deyildir.

Quran və İslam; 20-ci yüz ilin ortasından bu yana ciddi bir iftira və etibarsızlaşdırma obyektinə çevrilmişdir. Müasir dövrün insanları isə heç fikirləşmir; onların “daha mühüm” işləri vardır. Əlinə heç Quranı almaz, ona nazil olanı oxumaz, halbuki Quran, onun adına şəxsən nazil olmuşdur. Quranın, həyatı ilə birbaşa bağlı olduğunu və Onun (başqalarına qul olmaqdan qurtaracaq) əmrlərindən nə qədər uzaq qaldığını bilməsi lazımdır.

Hal-hazırda bu çox mərhələli kombinasiyanın birinci senaryosu həyata keçmişdir:

  • İslam mədəniyyəti xaricində olanlara hədəf göstəriləcək bir düşmən (fundamentalist-radikal) obrazı ortaya çıxarılır və bunlar hər cür əqidəyə bağlı olanların birliyini pozur və onlara qarşı təcavüzkarlıq rolunu oynayırlar. Bu problemlərin həlli üçün əl-Qaidə adında qlobal terörizm yaradılmaqda, ABŞ və Avropa isə guya onunla savaşmaqdadır. Savaş, elə bir metodla yürüdülür ki, İslam dünyasında bu cür qrupların yetişməsinə özləri səbəbiyyət verir.

Bu senaryo, aşağıdakı bütün ənənəvi şəriət dövlətlərini əhatə edir:

Əfqanistan; bu ölkədən narkotik maddələrin istehsalı və bazarlanması istənməkdə və buna qarşılıq İslam mədəniyyəti xaricində olanların nefrətini üzərinə çəkməyə “anti-İslam” mübarizəsinin gücləndirilməsinə çalışılmaqdadır.

Pakistan və İrandan istənilən nüvə silahlarının istehsalıdır. Bu nüvə gücü müəyyən ölçüdə olmalı və istiqaməti Avropaya, İsrailə tərəf yönləndirilmiş kimi görülməli, lakin ora çata bilməyəcək, hər hansı bir zərər yetirə bilməyəcək səviyyədə olmalıdır. Xüsusiylə İran, İsrailə qarşı nefrət duyan bir dövlət kimi göstərilməlidir.

İrakdan da istənilən, avropaya qarşı nefrətin radikal hala gətirilməsidir ki, oradan NATO əsgərlərinin çıxmasıyla Babilyon “xilafətin” paytaxtı halına gəlsin. Avropanın xilafətə qarşı döyüş ssenarisi isə Biblya xaricindəki Armagedon (bizdəki qarşılığı hədis) rəvayətlərinə əsaslandırılmış ki, bu da onlara görə yaxşı (avropa) ilə pisin (İslamın) son müharibəsiymiş…

Ənənəvi İslamın din xadimləri, Quran (avazıyla) və dini şəkilçiliklə (mərasim, mərsiyə, sloqanla) özlərini insanların və cəmiyyətin problemlərindən ayırmışlar. (Onlar mövcud siyasətə qarşı Quranın təqdim etdiyi alternativləri deyil, ənənələrində olan qısır fikirləri əsas alaraq birbirlərini doğrayır və şəxsi görüşlərə, dünya mənfəətləri üçün birbirlərini satırlar.) Bu səbəblə onlar bu senaryonu görmürlər. Görənlər də, ya radikal-İslam senaryosuna; “diktator, terorist, fundamentalist” kimi damğalara məruz qalacaqları üçün səs çıxara bilmirlər ya da onlar hər şeyi öz mənfəətlərinə qurban etmişlər.

Digər İslam ölkələri idarəçiləri də din xadimləri kimidirlər. Onlar da təkcə özləriylə və dini şəkilçiliklə məşğuldurlar. O cümlədən, Quranı ölçü almadıqları üçün bir alternativ (ssenari) ortaya qoya bilmirlər.

Bu çox mərhələli gücün qarşısını almaq üçün onun təməlində yatan ana tezisini çürütmək və bizə verilən altenativi həyata keçirmək lazımdır. Yer üzündə Allahın adil cəmiyyətini meydana çıxarmaq üçün insanların Allahın sözü üzərində ittifaq etmələri lazımdır. (Bu söz[4], lobilərin şeytani planlarına alət edilmiş Bibliyada və həm də Quranda vardır.)

Qula-qulluğun, düşmanlığın və senaryonun ortadan qaldırılmasının daha açıq yolu Quranda bildirilməkdədir. Bu senaryonu hazırlayan İslam düşmənləri hazırladıqları şeytani strategiyalarının qarşısında tək maneənin Allahın kitabı Quran olduğunu yaxşı bildikləri üçün Quranı tarixdə buraxmaq fəaliyyətlərini artırmaqda, müasir dövrümüzə aid olmadığını və Onun insanlar arasında bir fitnə olduğunu göstərməyə çalışmaqdadırlar.

Nəticə etibariylə, Quran yer üzü insanlarına adil ictimai, iqtisadi, siyasi həll yolu təklif edən yeganə mənbədir. Əgər bu alternativi insanlar həyata keçirərsə, tətbiq edilməyə çalışılan senaryo da məqsədinə nail ola bilməyəcəkdir. Əksi təqdirdə müsəlmanlar daha böyük bəlalarla üzləşə bilərlər.

 

Bu məqalə: Sankt Petersburq Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru Viktor Yefimov tərəfindən 2010-cu ildə qələmə alınmışdır.

Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran: Elmi-araşdırma mərkəzi, muselmanlar.com saytı redaktoru Aydın Mülayim.

[1] Sankt Petersburq Ziraat fakültəsi Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru.

[2] Qədim Ahid (Tövrat) və Yeni Ahid (İncil).

[3] Hucurat, 49/13.

[4] Bu söz, Allah tərəfindən İbrahimi dinlerin özəyini təşkil edən: “Hər kəsin Allah qatında eyni haqlara sahib olması, biri digərini istismar etməməsi, öldürməməsi, irqçilik, faizcilik, fitnəçilik etməməsinə” əsaslanan ana tezdir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.768 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.520 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.506 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.367 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.246 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.190 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.016 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.666 dəfə oxundu
9 Təsbeh 06.07.09 3.360 dəfə oxundu
10 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.995 dəfə oxundu
11 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.474 dəfə oxundu
12 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.054 dəfə oxundu
13 Vəhy 12.04.13 1.646 dəfə oxundu
14 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.161 dəfə oxundu
15 Qəndil 30.06.09 7.192 dəfə oxundu
16 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.912 dəfə oxundu
17 İsra və Merac 02.04.16 946 dəfə oxundu
18 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.188 dəfə oxundu
19 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.336 dəfə oxundu
20 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.488 dəfə oxundu
21 Şəfaət 08.04.10 2.924 dəfə oxundu
22 Surroqat analıq 03.02.12 4.250 dəfə oxundu
23 Təvəssül 10.06.13 2.786 dəfə oxundu
24 Donuz dərisi 02.11.09 3.040 dəfə oxundu
25 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.668 dəfə oxundu
26 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.196 dəfə oxundu
27 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.334 dəfə oxundu
28 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.989 dəfə oxundu
29 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.509 dəfə oxundu
30 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 27.301 dəfə oxundu
31 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.835 dəfə oxundu
32 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.115 dəfə oxundu
33 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.625 dəfə oxundu
34 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.077 dəfə oxundu
35 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.439 dəfə oxundu
36 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.311 dəfə oxundu
37 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.083 dəfə oxundu
38 Şəfaət inancı 08.02.11 2.721 dəfə oxundu
39 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.727 dəfə oxundu
40 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.664 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.617 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.373 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 6.356 dəfə oxundu
44 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.331 dəfə oxundu
45 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.531 dəfə oxundu
46 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.755 dəfə oxundu
47 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.436 dəfə oxundu
48 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.519 dəfə oxundu
49 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.193 dəfə oxundu
50 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.568 dəfə oxundu
51 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.079 dəfə oxundu
52 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.840 dəfə oxundu
53 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.135 dəfə oxundu
54 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.314 dəfə oxundu
55 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.379 dəfə oxundu
56 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.292 dəfə oxundu
57 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.215 dəfə oxundu
58 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.035 dəfə oxundu
59 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.155 dəfə oxundu
60 Şirk və küfr 14.07.11 3.124 dəfə oxundu
61 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.800 dəfə oxundu
62 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.738 dəfə oxundu
63 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.881 dəfə oxundu
64 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.756 dəfə oxundu
65 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.896 dəfə oxundu
66 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.704 dəfə oxundu
67 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.497 dəfə oxundu
68 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.271 dəfə oxundu
69 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.532 dəfə oxundu
70 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.458 dəfə oxundu
71 Hikmət 09.01.16 2.852 dəfə oxundu
72 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.325 dəfə oxundu
73 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.283 dəfə oxundu
74 Faiz 29.03.10 3.989 dəfə oxundu
75 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.924 dəfə oxundu
76 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 812 dəfə oxundu
77 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.291 dəfə oxundu
78 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.291 dəfə oxundu
79 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.941 dəfə oxundu
80 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.291 dəfə oxundu
81 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.138 dəfə oxundu
82 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 798 dəfə oxundu
83 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.678 dəfə oxundu
84 Vərdişlər 10.04.10 2.425 dəfə oxundu
85 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.424 dəfə oxundu
86 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.654 dəfə oxundu
87 Qadınların döyülməsi 29.03.17 398 dəfə oxundu
88 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.485 dəfə oxundu
89 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.555 dəfə oxundu
90 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.581 dəfə oxundu
91 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.549 dəfə oxundu
92 Tağut 28.04.17 246 dəfə oxundu