Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı
Müsəlmanlar > Qeyri-müsəlmanlar > Siyasət > Tədqiqatlar Tarix: 06 Ocak 2017 Tövsiyə et Çap et

Viktor Yefimov[1]: Bibliya lobilərinin İslam’ı ortadan qaldırma 

planı.

 

Bibliya[2] layihəsi lobilərinin qarşısında duran ən böyük problem, heç şübhəsiz ki, Quran İslamıdır. Quran, insanlara ictimai-siyasi, iqtisad və mədəniyyət sahəsində doğru yolu göstərən yeganə kitabdır. Biblya lobiləri bu problemi ortadan qaldırmaq, xüsusiylə ABŞ və avropa üzərindən dünya hakimiyyətini gücləndirmək üçün iki əsas layihə üzərində işləyirlər:

  1. Yəhudilərin digər insanlardan üstün və hörmətə layiq olduqlarını göstərmək.
  2. Yəhudilərin faiz sistemi üzərindən dünya insanını və sərmayələrini ələ keçirmək.

Bu plan rəsmi olaraq dilə gətirilmədən, hiyləgərcəsinə həyata keçirilməyə çalışılmaqdadır.

Quranda həm yəhudilərin həm də digər insanların yaradılış yönündən birbirlərindən üstünlükləri rəddedilməkdədir.[3] Faizciliyə isə qəti bir qadağa gətirilmişdir. Çünki faizcilik, Quranda şeytançılığın bir növü olaraq tanıtılmaqdadır. Bilavasitə, yəhudilərin qula qulluq planına Quran bir alternativ gətirməkdə, fəqət özlərini müsəlman sayanların bunun idrakında olmadıqları bilinməkdədir.

Lobilər, bunu yaxşı bilirlər ki, Quran onların dünya arenasındakı hakimiyyətinə qarşı potansial bir təhlükə yaradır. Bu isə onlarda Quranı tarixə gömmək və etibarsızlaşdırmaq (Ona uyanları da təhlükəli görmək) arzusunu da bərabərində gətirir.

Bütün bunları ortadan qaldırmaq, İslam problemini həll etmək yollarından biri də şübhəsiz uzunvədəli senaryodur. Bu ssenari aşağıdakılardan ibarətdir:

a). “Xilafət” meydana gətirmək və ona hərkəs qatılmasa belə, bir çox insanın qatılması ilə birlikdə həyata keçiriləcək, ənənəvi bir şəriət dövləti yaratmaq.

b). Bu xilafətin Allahsız avropa liberalizmini və inancsızları, onların əqidəsini yox etmək üçün döyüşdüyünün imicini vermək; diğər (tərəfsiz) bölgələrdə isə İslam ənənələrinin (mərasim və ayinlərin) bütün İslam ümmətinə bir din olaraq qəbul etdirilməsidir.

Bu senaryoda müvəffəq olsalar, sonrakı mərhələlərdə Quranı (Hitlerin) “Main kampı” talehi gözləyir. Quran cəmiyyətdən qaldırılır; kitabxanalarda, arxivlərdə (və qəbirsanlıqlarda) öz yerini alır. Bundan sonra bu arxivlərə təkcə güvənilən tarixçilər girəbilir. Onların vəzifəsi də insanların nə qədər böyük bir pislikdən, təhlükədən xilas olduqlarını izah etmək olur.

Senaryoda istədiklərinə nail ola bilmədikləri təqdirdə: Ərəbcə bilmədən Quranı öz başına oxuya bilməyən mövcud dövrün insan kütləsini din xadimləri idarə etməyə başlayır. Bunu başa düşmək üçün müasir müsəlman ölkələrinə baxmaq kifayətdir. Hətta ərəbcə danışa bilən insanların çox olduğu ölkələrdə belə müsəlmanlar öz namazlıq səccadələrinə ibadət edirlər. Yəni onlar, öz həyat tərzlərini Quranla bir görmür və düşüncələri, (xəyalları, həyat təzləri) Quran sözündən uzaqdır.

Şəriətlə idarə edilir kimi görünən idarələr isə; ibadətə qapanmış görünməkdə və İslam aləmindəki problemləri nə ortadan qaldırmaq nə də həll edə bilmək qabiliyyətində deyildir.

Quran və İslam; 20-ci yüz ilin ortasından bu yana ciddi bir iftira və etibarsızlaşdırma obyektinə çevrilmişdir. Müasir dövrün insanları isə heç fikirləşmir; onların “daha mühüm” işləri vardır. Əlinə heç Quranı almaz, ona nazil olanı oxumaz, halbuki Quran, onun adına şəxsən nazil olmuşdur. Quranın, həyatı ilə birbaşa bağlı olduğunu və Onun (başqalarına qul olmaqdan qurtaracaq) əmrlərindən nə qədər uzaq qaldığını bilməsi lazımdır.

Hal-hazırda bu çox mərhələli kombinasiyanın birinci senaryosu həyata keçmişdir:

  • İslam mədəniyyəti xaricində olanlara hədəf göstəriləcək bir düşmən (fundamentalist-radikal) obrazı ortaya çıxarılır və bunlar hər cür əqidəyə bağlı olanların birliyini pozur və onlara qarşı təcavüzkarlıq rolunu oynayırlar. Bu problemlərin həlli üçün əl-Qaidə adında qlobal terörizm yaradılmaqda, ABŞ və Avropa isə guya onunla savaşmaqdadır. Savaş, elə bir metodla yürüdülür ki, İslam dünyasında bu cür qrupların yetişməsinə özləri səbəbiyyət verir.

Bu senaryo, aşağıdakı bütün ənənəvi şəriət dövlətlərini əhatə edir:

Əfqanistan; bu ölkədən narkotik maddələrin istehsalı və bazarlanması istənməkdə və buna qarşılıq İslam mədəniyyəti xaricində olanların nefrətini üzərinə çəkməyə “anti-İslam” mübarizəsinin gücləndirilməsinə çalışılmaqdadır.

Pakistan və İrandan istənilən nüvə silahlarının istehsalıdır. Bu nüvə gücü müəyyən ölçüdə olmalı və istiqaməti Avropaya, İsrailə tərəf yönləndirilmiş kimi görülməli, lakin ora çata bilməyəcək, hər hansı bir zərər yetirə bilməyəcək səviyyədə olmalıdır. Xüsusiylə İran, İsrailə qarşı nefrət duyan bir dövlət kimi göstərilməlidir.

İrakdan da istənilən, avropaya qarşı nefrətin radikal hala gətirilməsidir ki, oradan NATO əsgərlərinin çıxmasıyla Babilyon “xilafətin” paytaxtı halına gəlsin. Avropanın xilafətə qarşı döyüş ssenarisi isə Biblya xaricindəki Armagedon (bizdəki qarşılığı hədis) rəvayətlərinə əsaslandırılmış ki, bu da onlara görə yaxşı (avropa) ilə pisin (İslamın) son müharibəsiymiş…

Ənənəvi İslamın din xadimləri, Quran (avazıyla) və dini şəkilçiliklə (mərasim, mərsiyə, sloqanla) özlərini insanların və cəmiyyətin problemlərindən ayırmışlar. (Onlar mövcud siyasətə qarşı Quranın təqdim etdiyi alternativləri deyil, ənənələrində olan qısır fikirləri əsas alaraq birbirlərini doğrayır və şəxsi görüşlərə, dünya mənfəətləri üçün birbirlərini satırlar.) Bu səbəblə onlar bu senaryonu görmürlər. Görənlər də, ya radikal-İslam senaryosuna; “diktator, terorist, fundamentalist” kimi damğalara məruz qalacaqları üçün səs çıxara bilmirlər ya da onlar hər şeyi öz mənfəətlərinə qurban etmişlər.

Digər İslam ölkələri idarəçiləri də din xadimləri kimidirlər. Onlar da təkcə özləriylə və dini şəkilçiliklə məşğuldurlar. O cümlədən, Quranı ölçü almadıqları üçün bir alternativ (ssenari) ortaya qoya bilmirlər.

Bu çox mərhələli gücün qarşısını almaq üçün onun təməlində yatan ana tezisini çürütmək və bizə verilən altenativi həyata keçirmək lazımdır. Yer üzündə Allahın adil cəmiyyətini meydana çıxarmaq üçün insanların Allahın sözü üzərində ittifaq etmələri lazımdır. (Bu söz[4], lobilərin şeytani planlarına alət edilmiş Bibliyada və həm də Quranda vardır.)

Qula-qulluğun, düşmanlığın və senaryonun ortadan qaldırılmasının daha açıq yolu Quranda bildirilməkdədir. Bu senaryonu hazırlayan İslam düşmənləri hazırladıqları şeytani strategiyalarının qarşısında tək maneənin Allahın kitabı Quran olduğunu yaxşı bildikləri üçün Quranı tarixdə buraxmaq fəaliyyətlərini artırmaqda, müasir dövrümüzə aid olmadığını və Onun insanlar arasında bir fitnə olduğunu göstərməyə çalışmaqdadırlar.

Nəticə etibariylə, Quran yer üzü insanlarına adil ictimai, iqtisadi, siyasi həll yolu təklif edən yeganə mənbədir. Əgər bu alternativi insanlar həyata keçirərsə, tətbiq edilməyə çalışılan senaryo da məqsədinə nail ola bilməyəcəkdir. Əksi təqdirdə müsəlmanlar daha böyük bəlalarla üzləşə bilərlər.

 

Bu məqalə: Sankt Petersburq Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru Viktor Yefimov tərəfindən 2010-cu ildə qələmə alınmışdır.

Azərbaycan dilinə uyğunlaşdıran: Elmi-araşdırma mərkəzi, muselmanlar.com saytı redaktoru Aydın Mülayim.

[1] Sankt Petersburq Ziraat fakültəsi Üniversiteti Rektoru, İqtisad elmləri Professoru.

[2] Qədim Ahid (Tövrat) və Yeni Ahid (İncil).

[3] Hucurat, 49/13.

[4] Bu söz, Allah tərəfindən İbrahimi dinlerin özəyini təşkil edən: “Hər kəsin Allah qatında eyni haqlara sahib olması, biri digərini istismar etməməsi, öldürməməsi, irqçilik, faizcilik, fitnəçilik etməməsinə” əsaslanan ana tezdir.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.052 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.384 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.190 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.254 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.083 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.947 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.745 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.211 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.171 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.678 dəfə oxundu
11 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.173 dəfə oxundu
12 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.018 dəfə oxundu
13 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 479 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.215 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.320 dəfə oxundu
16 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.135 dəfə oxundu
17 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.421 dəfə oxundu
18 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.289 dəfə oxundu
19 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.422 dəfə oxundu
20 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.450 dəfə oxundu
21 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.160 dəfə oxundu
22 Təsbeh 06.07.09 3.200 dəfə oxundu
23 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.676 dəfə oxundu
24 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.363 dəfə oxundu
25 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.381 dəfə oxundu
26 Vəhy 12.04.13 1.536 dəfə oxundu
27 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.981 dəfə oxundu
28 Qəndil 30.06.09 6.927 dəfə oxundu
29 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.558 dəfə oxundu
30 İsra və Merac 02.04.16 671 dəfə oxundu
31 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.013 dəfə oxundu
32 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.186 dəfə oxundu
33 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.065 dəfə oxundu
34 Şəfaət 08.04.10 2.762 dəfə oxundu
35 Surroqat analıq 03.02.12 4.040 dəfə oxundu
36 Təvəssül 10.06.13 2.620 dəfə oxundu
37 Donuz dərisi 02.11.09 2.914 dəfə oxundu
38 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.297 dəfə oxundu
39 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.981 dəfə oxundu
40 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.188 dəfə oxundu
41 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.829 dəfə oxundu
42 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.392 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.060 dəfə oxundu
44 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.525 dəfə oxundu
45 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.814 dəfə oxundu
46 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.488 dəfə oxundu
47 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.989 dəfə oxundu
48 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.962 dəfə oxundu
49 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.211 dəfə oxundu
50 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.893 dəfə oxundu
51 Şəfaət inancı 08.02.11 2.589 dəfə oxundu
52 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.622 dəfə oxundu
53 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.506 dəfə oxundu
54 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.501 dəfə oxundu
55 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.224 dəfə oxundu
56 Dua 25.11.10 6.048 dəfə oxundu
57 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.158 dəfə oxundu
58 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.273 dəfə oxundu
59 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.584 dəfə oxundu
60 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.312 dəfə oxundu
61 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.263 dəfə oxundu
62 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.957 dəfə oxundu
63 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.320 dəfə oxundu
64 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.711 dəfə oxundu
65 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.635 dəfə oxundu
66 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.027 dəfə oxundu
67 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.178 dəfə oxundu
68 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.265 dəfə oxundu
69 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.182 dəfə oxundu
70 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.086 dəfə oxundu
71 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.684 dəfə oxundu
72 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.912 dəfə oxundu
73 Şirk və küfr 14.07.11 2.951 dəfə oxundu
74 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.654 dəfə oxundu
75 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.554 dəfə oxundu
76 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.785 dəfə oxundu
77 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.329 dəfə oxundu
78 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.697 dəfə oxundu
79 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.608 dəfə oxundu
80 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.151 dəfə oxundu
81 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.136 dəfə oxundu
82 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.387 dəfə oxundu
83 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.315 dəfə oxundu
84 Hikmət 09.01.16 2.265 dəfə oxundu
85 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 664 dəfə oxundu
86 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.128 dəfə oxundu
87 Faiz 29.03.10 3.827 dəfə oxundu
88 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.621 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 691 dəfə oxundu
90 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 860 dəfə oxundu