Əsl kafir kimdir?
Müsəlmanlar > Düşüncə sahəsi > Müzakirə və mübahisələr > Tədqiqatlar Tarix: 21 Temmuz 2012 Tövsiyə et Çap et

Kafir kimdir?

Professor Abdulaziz Bayındır1

– Kafir sözünün lüğəvi mənasını bilirsən?

– Bu, bir şeyin üstünü örtən şəxs deməkdir.

– Elə isə kafir nəyin üstünü örtür?

– Necə yəni nəyin üstünü örtür? Bu sözün hərfi-lüğəvi mənası ilə yanaşı, bir ixtisas sözü-termin kimi mənası da var. Belə ki, Türkiyə diyanət vəqfi (fond) tərəfindən nəşr olunan İslam ensiklopediyasında kafirə peyğəmbəri Allahdan alıb din naminə təbliğ etdiyi məsələlərdə təsdiq-qəbul etməmək, ona inanmamaq kimi bir tərif verilir.

– Quranın ilk dəfə nazil edildiyi cəmiyyətdə bu sözlərin hansısa bir terminoloji mənası var idi?

– Xeyr, belə bir şey hələ formalaşmamışdı. Sonradan yarandı.

– Elə isə kafir çox vacib bir şeyi ört-basdır edir.

– Deyin görək, kafir nəyi ört-basdır edir?!

– Kafir özündə olan imanı örtüb gizlədir.

– Kafirdə iman nə gəzir?

– Düzgün bir imana malik olmayan şəxsin kafir olmağı qeyri-mümkündür.

– Heç elə şey olar?!

– Sən heç Quranın məal-tərcüməsini oxumusan? Onun mənası ilə tanışsan?

– Əlbəttə, oxumuşam. Sizin bundan qabaqkı yazınızdan sonra Quranı daha diqqətlə oxumağa başladım.

– Fikir ver, Allah belə deyir:

“Özlərinə açıq ayələr gəldikdən sonra biganə yanaşan və ixtilaf yaradanlar kimi olmayın. Belələrinə çatan pay böyük bir əzabdır.

O gün neçə-neçə üzlər ağ çıxar, neçə-neçə üzlər də qaralar. Üzüqara çıxanlara belə deyilər: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!”

Üzüağ olanlar isə Allahın ikramında (rəhmət) olacaqlar. Onlar o ikram-rəhməti həmişə görəcəklər.

Budur Allahın ayələri! Onları sənə bütün həqiqiliyi ilə oxuyuruq. Allah heç kəsə haqsızlıq edilməyini istəməz!” (Ali-İmran, 3/105-108)

– Məhşər yerində kafirlərin hamısı üzüqara olacaq. Mən bunu bilirdim. Ancaq onların hamısının inanandan sonra kafir olduqlarından xəbərim yox idi. Deməli, Allah onlara belə deyəcək: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!” Mən bunu birinci dəfə eşidirəm…

– Deməli, kafir özündə olan düzgün inancı örtüb gizlədən şəxsdir. Gizlətdiyinə görə də sən onda belə bir əqidənin olduğunu bilmirsən.

– Mənə elə gəlirdi ki, kafir Allah, peyğəmbər və kitaba inanmır.

– Düz bilirsən. Lakin heç fikirləşmisənmi ki, inanmamaq nə deməkdir? Məgər sən sənə etibar etməyən bir nəfər haqqında: “Bu adam mənə inanır”, – deyə bilərsən?

– Təbii ki, deyə bilmərəm.

– Deməli, Allaha inanmayan şəxs Onu yox hesab edən, yəni, Allahın var olmadığını düşünən insan deyil; əksinə, Ona lazımi şəkildə etibar etməyən şəxsdir. Həmin şəxs Allahın bəzi sözlərini düzgün hesab etsə də, bütün sözlərini münasib və düzgün qəbul etmir. Beləliklə, Allaha tam mənada təslim ola bilmir. “Allah nə deyirsə, o cürdür, o cür olmalıdır”, – cümləsini deyə bilmir.

– Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu cür bir insan müslim ola bilmir. Çünki müslim Allaha təslim olan şəxs deməkdir. Biz ona müsəlman deyirik.

– Bəli, düzgün başa düşdün.

– Görəsən, kafir kimi səciyyələndirdiyimiz insanların bu cür söhbətlərdə: “Mənim ürəyim təmizdir. Allah qəlbimdə olanı bilir. Heç kəs mənə kafir deyə bilməz!” , – kimi reaksiya verməyi də bundan irəli gəlir?

– Bəli, bundan irəli gəlir. Gizlətdikləri imanı özləri bilirlər. Buna görə də özlərini onunla aldadıb ovundururlar. Allahın dərgahında özlərinin, yaxud da başqa bir nəfərin sözünün ötdüyünü düşündüklərinə görə də həm müşrik, həm də kafir olurlar.

– Belə çıxır ki, kafirlərin sayı bizim güman etdiyimizdən xeyli çoxdur. Yenə də deyim ki, hamının Allaha inanmağı məsələsini yaxşı başa düşə bilmədim.

– O məsələni inşallah gələn həftə müzakirə edərik.

Kafirlərlə əlaqədar bəzi Quran ayələri

Yasin surəsi

Yaxşılığı sonsuz, ikramı bol olan Allahın adı ilə!

1. Ya Sin

2. Düzgün hökmlər2 ehtiva edən Qurana and olsun ki,

3. Sən Allahın elçilərindənsən.

4. Düzgün yoldasan.

5. Bu, güclü və ikramı bol olan Allahın nazil etdiyi kitabdır.

6. Ataları xəbərdar edilməmiş bir tayfaya (qövm) xəbərdarlıq etməyin üçün nazil edilib. Çünki onlar bundan bixəbərdirlər.

7. İndi onların əksəriyyəti bunun həqiqi mənada Allahın kəlamı olduğunun təsirinə düşüblər, amma yenə də inanmırlar.3

8. Sanki Biz onların boyunlarına çənələrinə dirənən dəmir halqalar keçirmişik. Başlarını əyə bilmirlər!

9. Sanki onların qabaqlarına bir sədd, arxalarına da bir sədd qoyub bağlamışıq. Görə bilmirlər!4

10. Onları xəbərdar etsən də birdir, etməsən də: İnanmırlar.

11. Sən ancaq Rəhmandan (Allah) ürəkdən çəkinərək bu zikrə – Qurana tabe olana xəbərdarlıq edə bilərsən. Ona müjdə ver ki, bağışlanacaq. Etdiyi əməllərin əvəzinin artıqlaması ilə veriləcəyini də müjdələ.

12. Ölüləri Biz dirildəcəyik. Nə iş gördüklərini və qoyub getdiklərini də yazırıq.5 Bizim apardığımız hər bir qeydiyyat hər şeyi üzə çıxardan bir dəftərdədir.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində İslam hüququ kafedrasının müdiri. []
  2. Düzgün hökm hikmət deməkdir. Allah Quranla yanaşı, himəti də nazil edib. Baxın: Nisa, 4/113. []
  3. Quranın Allahın sözü olduğu başa düşdükdə əvvəlcə ona inanırlar. Ancaq yaşayış tərzlərini dəyişdirmək istəməsələr, özlərini görməməzliyə vurmağa başlayır, beləcə, kafir olurlar. Onsuz da inanmadan kafir olmaq mümkün deyil. Allah belə buyurur: “O gün neçə-neçə üzlər ağ çıxar, neçə-neçə üzlər də qaralar. Üzüqara çıxanlara belə deyilər: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!” (Ali-İmran, 3/106. []
  4. Bu 2 ayədə təşbehin əvəzinə birbaşa təşbeh üçün əlverişli olan mənaların məcmuyu işlədilib. Nəticədə Məkkəlilərin Qurana verdikləri reaksiya canlandırılıb. Ərəb dilində bu ifadə formasına istiareyi-təmsiliyyə deyilir. Bu, eynilə: “Sən öz işini saman altından su yeridən kimi görürsən”, – deməyin əvəzinə: “Saman altından su yeridirsən ha!”, – demək kimi bir şeydir. İstiarədə təşbeh gizlədilir və həqiqi mənanı nəzərdə tutmaq kimi bir ehtimal olmur. Bu ayələrdə də sözün həqiqi mənasını nəzərdə tutmaq ehtimalı yoxdur. Əgər elə olsaydı, həmin insanlar cavabdeh hesab edilməzdilər. Çünki “Allah heç kəsə gücünün çatdığından artıq yük yükləmir.” (Bəqərə, 2/286). İstiarədə təşbeh ədatı gizlədilir. Ancaq bu ayələrdəki ifadələr məcaz deyil, həqiqət hesab olunduğu üçün onlarda gizlədilən “sanki” sözünü üzə çıxartmaq bizim üçün bir zərurət oldu. []
  5. Həzrəti Muhəmməd (s. a. v.) belə demişdir: “İnsan bu 3 əsərdən birini qoyub getmədən ölsə, dəftəri bağlanır: Sədəqeyi-cariyə, fayda verən elm və ona dua edən əməlisaleh övlad.” Baxın: Müslim, Vəsiyyət, 14; Əbu Davud, Vəsaya, 14. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
9.050 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.145 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.058 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.297 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.621 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.917 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.748 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.521 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.560 dəfə oxundu
9 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.854 dəfə oxundu
10 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.252 dəfə oxundu
11 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.801 dəfə oxundu
12 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.498 dəfə oxundu
13 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.447 dəfə oxundu
14 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.553 dəfə oxundu
15 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.414 dəfə oxundu
16 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.547 dəfə oxundu
17 Şirk və küfr 14.07.11 3.556 dəfə oxundu
18 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.174 dəfə oxundu
19 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.147 dəfə oxundu
20 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.620 dəfə oxundu
21 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.893 dəfə oxundu
22 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.189 dəfə oxundu
23 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.929 dəfə oxundu
24 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.148 dəfə oxundu
25 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.985 dəfə oxundu
26 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.023 dəfə oxundu
27 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.546 dəfə oxundu
28 Hikmət 09.01.16 4.414 dəfə oxundu
29 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.848 dəfə oxundu
30 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.617 dəfə oxundu
31 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.797 dəfə oxundu
32 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.545 dəfə oxundu
33 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.035 dəfə oxundu
34 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.956 dəfə oxundu
35 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.495 dəfə oxundu
36 Faiz 29.03.10 4.502 dəfə oxundu
37 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.446 dəfə oxundu
38 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.630 dəfə oxundu
39 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.165 dəfə oxundu
40 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.408 dəfə oxundu
41 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.898 dəfə oxundu
42 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.108 dəfə oxundu
43 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.061 dəfə oxundu
44 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.428 dəfə oxundu
45 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.374 dəfə oxundu
46 Vərdişlər 10.04.10 2.606 dəfə oxundu
47 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.875 dəfə oxundu
48 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.628 dəfə oxundu
49 Tağut 28.04.17 3.340 dəfə oxundu
50 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.727 dəfə oxundu
51 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.775 dəfə oxundu
52 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.985 dəfə oxundu
53 Vəhy 12.04.13 1.809 dəfə oxundu
54 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 594 dəfə oxundu
55 Təsbeh 06.07.09 3.645 dəfə oxundu
56 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.598 dəfə oxundu
57 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.656 dəfə oxundu
58 İsra və Merac 02.04.16 1.187 dəfə oxundu
59 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.382 dəfə oxundu
60 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 709 dəfə oxundu
61 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.368 dəfə oxundu
62 Qəndil 30.06.09 7.880 dəfə oxundu
63 Şəfaət 08.04.10 3.175 dəfə oxundu
64 Surroqat analıq 03.02.12 4.804 dəfə oxundu
65 Təvəssül 10.06.13 3.121 dəfə oxundu
66 “Ən zəif ev” 09.03.18 332 dəfə oxundu
67 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.651 dəfə oxundu
68 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.042 dəfə oxundu
69 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.538 dəfə oxundu
70 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.579 dəfə oxundu
71 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.369 dəfə oxundu
72 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 476 dəfə oxundu
73 Donuz dərisi 02.11.09 3.251 dəfə oxundu
74 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.861 dəfə oxundu
75 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.807 dəfə oxundu
76 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.080 dəfə oxundu
77 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.204 dəfə oxundu
78 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 329 dəfə oxundu
79 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.980 dəfə oxundu
80 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 44.301 dəfə oxundu
81 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.447 dəfə oxundu
82 Şəfaət inancı 08.02.11 2.920 dəfə oxundu
83 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.853 dəfə oxundu
84 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.063 dəfə oxundu
85 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 521 dəfə oxundu
86 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.961 dəfə oxundu
87 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.450 dəfə oxundu
88 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.899 dəfə oxundu
89 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.780 dəfə oxundu
90 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.474 dəfə oxundu
91 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.084 dəfə oxundu
92 Xums nədir? 11.01.19 267 dəfə oxundu
93 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.934 dəfə oxundu
94 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.618 dəfə oxundu
95 Dua 25.11.10 7.058 dəfə oxundu
96 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.757 dəfə oxundu
97 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.050 dəfə oxundu
98 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.107 dəfə oxundu