Əsl kafir kimdir?
Müsəlmanlar > Düşüncə sahəsi > Müzakirə və mübahisələr > Tədqiqatlar Tarix: 21 Temmuz 2012 Tövsiyə et Çap et

Kafir kimdir?

Professor Abdulaziz Bayındır1

– Kafir sözünün lüğəvi mənasını bilirsən?

– Bu, bir şeyin üstünü örtən şəxs deməkdir.

– Elə isə kafir nəyin üstünü örtür?

– Necə yəni nəyin üstünü örtür? Bu sözün hərfi-lüğəvi mənası ilə yanaşı, bir ixtisas sözü-termin kimi mənası da var. Belə ki, Türkiyə diyanət vəqfi (fond) tərəfindən nəşr olunan İslam ensiklopediyasında kafirə peyğəmbəri Allahdan alıb din naminə təbliğ etdiyi məsələlərdə təsdiq-qəbul etməmək, ona inanmamaq kimi bir tərif verilir.

– Quranın ilk dəfə nazil edildiyi cəmiyyətdə bu sözlərin hansısa bir terminoloji mənası var idi?

– Xeyr, belə bir şey hələ formalaşmamışdı. Sonradan yarandı.

– Elə isə kafir çox vacib bir şeyi ört-basdır edir.

– Deyin görək, kafir nəyi ört-basdır edir?!

– Kafir özündə olan imanı örtüb gizlədir.

– Kafirdə iman nə gəzir?

– Düzgün bir imana malik olmayan şəxsin kafir olmağı qeyri-mümkündür.

– Heç elə şey olar?!

– Sən heç Quranın məal-tərcüməsini oxumusan? Onun mənası ilə tanışsan?

– Əlbəttə, oxumuşam. Sizin bundan qabaqkı yazınızdan sonra Quranı daha diqqətlə oxumağa başladım.

– Fikir ver, Allah belə deyir:

“Özlərinə açıq ayələr gəldikdən sonra biganə yanaşan və ixtilaf yaradanlar kimi olmayın. Belələrinə çatan pay böyük bir əzabdır.

O gün neçə-neçə üzlər ağ çıxar, neçə-neçə üzlər də qaralar. Üzüqara çıxanlara belə deyilər: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!”

Üzüağ olanlar isə Allahın ikramında (rəhmət) olacaqlar. Onlar o ikram-rəhməti həmişə görəcəklər.

Budur Allahın ayələri! Onları sənə bütün həqiqiliyi ilə oxuyuruq. Allah heç kəsə haqsızlıq edilməyini istəməz!” (Ali-İmran, 3/105-108)

– Məhşər yerində kafirlərin hamısı üzüqara olacaq. Mən bunu bilirdim. Ancaq onların hamısının inanandan sonra kafir olduqlarından xəbərim yox idi. Deməli, Allah onlara belə deyəcək: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!” Mən bunu birinci dəfə eşidirəm…

– Deməli, kafir özündə olan düzgün inancı örtüb gizlədən şəxsdir. Gizlətdiyinə görə də sən onda belə bir əqidənin olduğunu bilmirsən.

– Mənə elə gəlirdi ki, kafir Allah, peyğəmbər və kitaba inanmır.

– Düz bilirsən. Lakin heç fikirləşmisənmi ki, inanmamaq nə deməkdir? Məgər sən sənə etibar etməyən bir nəfər haqqında: “Bu adam mənə inanır”, – deyə bilərsən?

– Təbii ki, deyə bilmərəm.

– Deməli, Allaha inanmayan şəxs Onu yox hesab edən, yəni, Allahın var olmadığını düşünən insan deyil; əksinə, Ona lazımi şəkildə etibar etməyən şəxsdir. Həmin şəxs Allahın bəzi sözlərini düzgün hesab etsə də, bütün sözlərini münasib və düzgün qəbul etmir. Beləliklə, Allaha tam mənada təslim ola bilmir. “Allah nə deyirsə, o cürdür, o cür olmalıdır”, – cümləsini deyə bilmir.

– Yəni, demək istəyirsiniz ki, bu cür bir insan müslim ola bilmir. Çünki müslim Allaha təslim olan şəxs deməkdir. Biz ona müsəlman deyirik.

– Bəli, düzgün başa düşdün.

– Görəsən, kafir kimi səciyyələndirdiyimiz insanların bu cür söhbətlərdə: “Mənim ürəyim təmizdir. Allah qəlbimdə olanı bilir. Heç kəs mənə kafir deyə bilməz!” , – kimi reaksiya verməyi də bundan irəli gəlir?

– Bəli, bundan irəli gəlir. Gizlətdikləri imanı özləri bilirlər. Buna görə də özlərini onunla aldadıb ovundururlar. Allahın dərgahında özlərinin, yaxud da başqa bir nəfərin sözünün ötdüyünü düşündüklərinə görə də həm müşrik, həm də kafir olurlar.

– Belə çıxır ki, kafirlərin sayı bizim güman etdiyimizdən xeyli çoxdur. Yenə də deyim ki, hamının Allaha inanmağı məsələsini yaxşı başa düşə bilmədim.

– O məsələni inşallah gələn həftə müzakirə edərik.

Kafirlərlə əlaqədar bəzi Quran ayələri

Yasin surəsi

Yaxşılığı sonsuz, ikramı bol olan Allahın adı ilə!

1. Ya Sin

2. Düzgün hökmlər2 ehtiva edən Qurana and olsun ki,

3. Sən Allahın elçilərindənsən.

4. Düzgün yoldasan.

5. Bu, güclü və ikramı bol olan Allahın nazil etdiyi kitabdır.

6. Ataları xəbərdar edilməmiş bir tayfaya (qövm) xəbərdarlıq etməyin üçün nazil edilib. Çünki onlar bundan bixəbərdirlər.

7. İndi onların əksəriyyəti bunun həqiqi mənada Allahın kəlamı olduğunun təsirinə düşüblər, amma yenə də inanmırlar.3

8. Sanki Biz onların boyunlarına çənələrinə dirənən dəmir halqalar keçirmişik. Başlarını əyə bilmirlər!

9. Sanki onların qabaqlarına bir sədd, arxalarına da bir sədd qoyub bağlamışıq. Görə bilmirlər!4

10. Onları xəbərdar etsən də birdir, etməsən də: İnanmırlar.

11. Sən ancaq Rəhmandan (Allah) ürəkdən çəkinərək bu zikrə – Qurana tabe olana xəbərdarlıq edə bilərsən. Ona müjdə ver ki, bağışlanacaq. Etdiyi əməllərin əvəzinin artıqlaması ilə veriləcəyini də müjdələ.

12. Ölüləri Biz dirildəcəyik. Nə iş gördüklərini və qoyub getdiklərini də yazırıq.5 Bizim apardığımız hər bir qeydiyyat hər şeyi üzə çıxardan bir dəftərdədir.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. İstanbul Universitetinin İlahiyyat fakültəsində İslam hüququ kafedrasının müdiri. []
  2. Düzgün hökm hikmət deməkdir. Allah Quranla yanaşı, himəti də nazil edib. Baxın: Nisa, 4/113. []
  3. Quranın Allahın sözü olduğu başa düşdükdə əvvəlcə ona inanırlar. Ancaq yaşayış tərzlərini dəyişdirmək istəməsələr, özlərini görməməzliyə vurmağa başlayır, beləcə, kafir olurlar. Onsuz da inanmadan kafir olmaq mümkün deyil. Allah belə buyurur: “O gün neçə-neçə üzlər ağ çıxar, neçə-neçə üzlər də qaralar. Üzüqara çıxanlara belə deyilər: “Siz iman gətirdikdən sonra kafir oldunuz, eləmi? Elə isə kafir olmağınızın müqabilində dadın bu əzabı!” (Ali-İmran, 3/106. []
  4. Bu 2 ayədə təşbehin əvəzinə birbaşa təşbeh üçün əlverişli olan mənaların məcmuyu işlədilib. Nəticədə Məkkəlilərin Qurana verdikləri reaksiya canlandırılıb. Ərəb dilində bu ifadə formasına istiareyi-təmsiliyyə deyilir. Bu, eynilə: “Sən öz işini saman altından su yeridən kimi görürsən”, – deməyin əvəzinə: “Saman altından su yeridirsən ha!”, – demək kimi bir şeydir. İstiarədə təşbeh gizlədilir və həqiqi mənanı nəzərdə tutmaq kimi bir ehtimal olmur. Bu ayələrdə də sözün həqiqi mənasını nəzərdə tutmaq ehtimalı yoxdur. Əgər elə olsaydı, həmin insanlar cavabdeh hesab edilməzdilər. Çünki “Allah heç kəsə gücünün çatdığından artıq yük yükləmir.” (Bəqərə, 2/286). İstiarədə təşbeh ədatı gizlədilir. Ancaq bu ayələrdəki ifadələr məcaz deyil, həqiqət hesab olunduğu üçün onlarda gizlədilən “sanki” sözünü üzə çıxartmaq bizim üçün bir zərurət oldu. []
  5. Həzrəti Muhəmməd (s. a. v.) belə demişdir: “İnsan bu 3 əsərdən birini qoyub getmədən ölsə, dəftəri bağlanır: Sədəqeyi-cariyə, fayda verən elm və ona dua edən əməlisaleh övlad.” Baxın: Müslim, Vəsiyyət, 14; Əbu Davud, Vəsaya, 14. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
9.116 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.224 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.128 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.405 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.641 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.015 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.840 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.615 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.423 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.370 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 8.003 dəfə oxundu
11 Şəfaət 08.04.10 3.192 dəfə oxundu
12 Surroqat analıq 03.02.12 4.819 dəfə oxundu
13 Təvəssül 10.06.13 3.138 dəfə oxundu
14 “Ən zəif ev” 09.03.18 355 dəfə oxundu
15 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.672 dəfə oxundu
16 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.171 dəfə oxundu
17 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.564 dəfə oxundu
18 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.601 dəfə oxundu
19 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.393 dəfə oxundu
20 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 516 dəfə oxundu
21 Donuz dərisi 02.11.09 3.268 dəfə oxundu
22 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.965 dəfə oxundu
23 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.881 dəfə oxundu
24 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.132 dəfə oxundu
25 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.205 dəfə oxundu
26 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 337 dəfə oxundu
27 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.075 dəfə oxundu
28 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 47.359 dəfə oxundu
29 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.802 dəfə oxundu
30 Şəfaət inancı 08.02.11 2.938 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
32 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.102 dəfə oxundu
33 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 586 dəfə oxundu
34 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.128 dəfə oxundu
35 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.462 dəfə oxundu
36 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.968 dəfə oxundu
37 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.857 dəfə oxundu
38 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.547 dəfə oxundu
39 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.104 dəfə oxundu
40 Xums nədir? 11.01.19 325 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.953 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.622 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 7.087 dəfə oxundu
44 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.856 dəfə oxundu
45 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.116 dəfə oxundu
46 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.135 dəfə oxundu
47 Коран и культурное развитие. 30.01.19 216 dəfə oxundu
48 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.869 dəfə oxundu
49 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.320 dəfə oxundu
50 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.827 dəfə oxundu
51 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.505 dəfə oxundu
52 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.453 dəfə oxundu
53 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.592 dəfə oxundu
54 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.424 dəfə oxundu
55 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.551 dəfə oxundu
56 Şirk və küfr 14.07.11 3.601 dəfə oxundu
57 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.194 dəfə oxundu
58 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.177 dəfə oxundu
59 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.800 dəfə oxundu
60 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.940 dəfə oxundu
61 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.198 dəfə oxundu
62 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.935 dəfə oxundu
63 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.182 dəfə oxundu
64 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.990 dəfə oxundu
65 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.132 dəfə oxundu
66 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.582 dəfə oxundu
67 Hikmət 09.01.16 4.547 dəfə oxundu
68 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.959 dəfə oxundu
69 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.641 dəfə oxundu
70 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.809 dəfə oxundu
71 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.580 dəfə oxundu
72 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.049 dəfə oxundu
73 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.986 dəfə oxundu
74 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.506 dəfə oxundu
75 Faiz 29.03.10 4.543 dəfə oxundu
76 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.450 dəfə oxundu
77 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.637 dəfə oxundu
78 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.172 dəfə oxundu
79 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.420 dəfə oxundu
80 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.981 dəfə oxundu
81 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.275 dəfə oxundu
82 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.080 dəfə oxundu
83 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.531 dəfə oxundu
84 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.546 dəfə oxundu
85 Vərdişlər 10.04.10 2.626 dəfə oxundu
86 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.894 dəfə oxundu
87 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.761 dəfə oxundu
88 Tağut 28.04.17 3.626 dəfə oxundu
89 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.742 dəfə oxundu
90 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.781 dəfə oxundu
91 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.276 dəfə oxundu
92 Vəhy 12.04.13 1.810 dəfə oxundu
93 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 698 dəfə oxundu
94 Təsbeh 06.07.09 3.672 dəfə oxundu
95 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.626 dəfə oxundu
96 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.667 dəfə oxundu
97 İsra və Merac 02.04.16 1.203 dəfə oxundu
98 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.390 dəfə oxundu
99 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 805 dəfə oxundu