Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.064 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.990 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.710 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.486 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.505 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.662 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.537 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.333 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.538 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.383 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.270 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.880 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.823 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 806 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.219 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.544 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.724 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.173 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 1.466 dəfə oxundu
19 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.635 dəfə oxundu
20 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.692 dəfə oxundu
21 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.899 dəfə oxundu
22 Vəhy 12.04.13 1.749 dəfə oxundu
23 Təsbeh 06.07.09 3.533 dəfə oxundu
24 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.213 dəfə oxundu
25 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.605 dəfə oxundu
26 İsra və Merac 02.04.16 1.093 dəfə oxundu
27 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.316 dəfə oxundu
28 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.289 dəfə oxundu
29 Qəndil 30.06.09 7.408 dəfə oxundu
30 Şəfaət 08.04.10 3.064 dəfə oxundu
31 Surroqat analıq 03.02.12 4.580 dəfə oxundu
32 Təvəssül 10.06.13 2.906 dəfə oxundu
33 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.488 dəfə oxundu
34 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.032 dəfə oxundu
35 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.398 dəfə oxundu
36 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.436 dəfə oxundu
37 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.142 dəfə oxundu
38 Donuz dərisi 02.11.09 3.148 dəfə oxundu
39 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.050 dəfə oxundu
40 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.375 dəfə oxundu
41 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.781 dəfə oxundu
42 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.169 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.746 dəfə oxundu
44 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.282 dəfə oxundu
45 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.644 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.827 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.820 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.820 dəfə oxundu
49 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.312 dəfə oxundu
50 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.414 dəfə oxundu
51 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.293 dəfə oxundu
52 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.484 dəfə oxundu
53 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.859 dəfə oxundu
54 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.909 dəfə oxundu
55 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.744 dəfə oxundu
56 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.497 dəfə oxundu
57 Dua 25.11.10 6.633 dəfə oxundu
58 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.900 dəfə oxundu
59 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.498 dəfə oxundu
60 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.983 dəfə oxundu
61 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.595 dəfə oxundu
62 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.759 dəfə oxundu
63 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.427 dəfə oxundu
64 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.464 dəfə oxundu
65 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.405 dəfə oxundu
66 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.339 dəfə oxundu
67 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.282 dəfə oxundu
68 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.434 dəfə oxundu
69 Şirk və küfr 14.07.11 3.290 dəfə oxundu
70 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.952 dəfə oxundu
71 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.930 dəfə oxundu
72 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.518 dəfə oxundu
73 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.408 dəfə oxundu
74 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.052 dəfə oxundu
75 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.818 dəfə oxundu
76 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.868 dəfə oxundu
77 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.965 dəfə oxundu
78 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.218 dəfə oxundu
79 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.833 dəfə oxundu
80 Hikmət 09.01.16 3.393 dəfə oxundu
81 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.875 dəfə oxundu
82 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.426 dəfə oxundu
83 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.672 dəfə oxundu
84 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.223 dəfə oxundu
85 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 936 dəfə oxundu
86 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.638 dəfə oxundu
87 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.399 dəfə oxundu
88 Faiz 29.03.10 4.148 dəfə oxundu
89 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.400 dəfə oxundu
90 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.237 dəfə oxundu
91 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.048 dəfə oxundu