Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.216 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.282 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.286 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.767 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.680 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.053 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.885 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.642 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.670 dəfə oxundu
9 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.935 dəfə oxundu
10 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.478 dəfə oxundu
11 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.886 dəfə oxundu
12 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
13 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.461 dəfə oxundu
14 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.706 dəfə oxundu
15 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 243 dəfə oxundu
16 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.451 dəfə oxundu
17 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.564 dəfə oxundu
18 Şirk və küfr 14.07.11 3.673 dəfə oxundu
19 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.234 dəfə oxundu
20 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.234 dəfə oxundu
21 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 155 dəfə oxundu
22 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.138 dəfə oxundu
23 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.017 dəfə oxundu
24 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.236 dəfə oxundu
25 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.952 dəfə oxundu
26 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.275 dəfə oxundu
27 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.997 dəfə oxundu
28 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.340 dəfə oxundu
29 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.077 dəfə oxundu
30 Hikmət 09.01.16 4.766 dəfə oxundu
31 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.277 dəfə oxundu
32 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.674 dəfə oxundu
33 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.858 dəfə oxundu
34 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.649 dəfə oxundu
35 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.066 dəfə oxundu
36 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.214 dəfə oxundu
37 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.535 dəfə oxundu
38 Faiz 29.03.10 4.682 dəfə oxundu
39 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.458 dəfə oxundu
40 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.652 dəfə oxundu
41 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.206 dəfə oxundu
42 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
43 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.151 dəfə oxundu
44 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.734 dəfə oxundu
45 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.123 dəfə oxundu
46 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.875 dəfə oxundu
47 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.875 dəfə oxundu
48 Vərdişlər 10.04.10 2.659 dəfə oxundu
49 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.931 dəfə oxundu
50 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.048 dəfə oxundu
51 Tağut 28.04.17 4.197 dəfə oxundu
52 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.773 dəfə oxundu
53 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.801 dəfə oxundu
54 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.955 dəfə oxundu
55 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
56 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 939 dəfə oxundu
57 Təsbeh 06.07.09 3.700 dəfə oxundu
58 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.725 dəfə oxundu
59 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.685 dəfə oxundu
60 İsra və Merac 02.04.16 1.214 dəfə oxundu
61 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.401 dəfə oxundu
62 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 932 dəfə oxundu
63 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.381 dəfə oxundu
64 Qəndil 30.06.09 8.080 dəfə oxundu
65 Şəfaət 08.04.10 3.216 dəfə oxundu
66 Surroqat analıq 03.02.12 4.896 dəfə oxundu
67 Təvəssül 10.06.13 3.163 dəfə oxundu
68 “Ən zəif ev” 09.03.18 388 dəfə oxundu
69 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.736 dəfə oxundu
70 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.498 dəfə oxundu
71 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.589 dəfə oxundu
72 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.622 dəfə oxundu
73 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.436 dəfə oxundu
74 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 749 dəfə oxundu
75 Donuz dərisi 02.11.09 3.284 dəfə oxundu
76 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.216 dəfə oxundu
77 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.990 dəfə oxundu
78 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.213 dəfə oxundu
79 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.216 dəfə oxundu
80 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 356 dəfə oxundu
81 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.129 dəfə oxundu
82 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.692 dəfə oxundu
83 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.899 dəfə oxundu
84 Şəfaət inancı 08.02.11 2.968 dəfə oxundu
85 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
86 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.183 dəfə oxundu
87 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 723 dəfə oxundu
88 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.579 dəfə oxundu
89 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
90 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.112 dəfə oxundu
91 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.055 dəfə oxundu
92 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.683 dəfə oxundu
93 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.165 dəfə oxundu
94 Xums nədir? 11.01.19 419 dəfə oxundu
95 Qadınların şahidliyi 14.05.09 3.004 dəfə oxundu
96 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.642 dəfə oxundu
97 Dua 25.11.10 7.128 dəfə oxundu
98 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.064 dəfə oxundu
99 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.243 dəfə oxundu
100 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.160 dəfə oxundu