Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.134 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.132 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.970 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.266 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.602 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.902 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.716 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.516 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.473 dəfə oxundu
9 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.984 dəfə oxundu
10 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.868 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.469 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 4.149 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.627 dəfə oxundu
14 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.602 dəfə oxundu
15 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.768 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.465 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.016 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.880 dəfə oxundu
19 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.479 dəfə oxundu
20 Faiz 29.03.10 4.415 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.435 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.562 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.150 dəfə oxundu
24 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.399 dəfə oxundu
25 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.768 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.836 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.017 dəfə oxundu
28 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.320 dəfə oxundu
29 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.174 dəfə oxundu
30 Vərdişlər 10.04.10 2.597 dəfə oxundu
31 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.844 dəfə oxundu
32 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.435 dəfə oxundu
33 Tağut 28.04.17 2.957 dəfə oxundu
34 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.711 dəfə oxundu
35 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.767 dəfə oxundu
36 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.589 dəfə oxundu
37 Vəhy 12.04.13 1.804 dəfə oxundu
38 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 470 dəfə oxundu
39 Təsbeh 06.07.09 3.632 dəfə oxundu
40 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.535 dəfə oxundu
41 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.655 dəfə oxundu
42 İsra və Merac 02.04.16 1.170 dəfə oxundu
43 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.364 dəfə oxundu
44 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 604 dəfə oxundu
45 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.349 dəfə oxundu
46 Qəndil 30.06.09 7.746 dəfə oxundu
47 Şəfaət 08.04.10 3.134 dəfə oxundu
48 Surroqat analıq 03.02.12 4.771 dəfə oxundu
49 Təvəssül 10.06.13 3.083 dəfə oxundu
50 “Ən zəif ev” 09.03.18 302 dəfə oxundu
51 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.627 dəfə oxundu
52 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.867 dəfə oxundu
53 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.520 dəfə oxundu
54 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.545 dəfə oxundu
55 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.328 dəfə oxundu
56 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 436 dəfə oxundu
57 Donuz dərisi 02.11.09 3.231 dəfə oxundu
58 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.695 dəfə oxundu
59 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.722 dəfə oxundu
60 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.028 dəfə oxundu
61 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.194 dəfə oxundu
62 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 284 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.973 dəfə oxundu
64 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 43.761 dəfə oxundu
65 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.384 dəfə oxundu
66 Şəfaət inancı 08.02.11 2.895 dəfə oxundu
67 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.846 dəfə oxundu
68 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.006 dəfə oxundu
69 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 397 dəfə oxundu
70 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.709 dəfə oxundu
71 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.441 dəfə oxundu
72 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.787 dəfə oxundu
73 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.697 dəfə oxundu
74 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.377 dəfə oxundu
75 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.050 dəfə oxundu
76 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.899 dəfə oxundu
77 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.591 dəfə oxundu
78 Dua 25.11.10 7.000 dəfə oxundu
79 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.587 dəfə oxundu
80 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.957 dəfə oxundu
81 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.080 dəfə oxundu
82 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.825 dəfə oxundu
83 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.150 dəfə oxundu
84 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.736 dəfə oxundu
85 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.491 dəfə oxundu
86 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.445 dəfə oxundu
87 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.491 dəfə oxundu
88 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.398 dəfə oxundu
89 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.537 dəfə oxundu
90 Şirk və küfr 14.07.11 3.498 dəfə oxundu
91 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.132 dəfə oxundu
92 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.105 dəfə oxundu
93 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.414 dəfə oxundu
94 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.816 dəfə oxundu
95 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.162 dəfə oxundu
96 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.909 dəfə oxundu
97 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.087 dəfə oxundu