Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.211 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.273 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.222 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.750 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.675 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.047 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.878 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.639 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.645 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.375 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 8.060 dəfə oxundu
11 Şəfaət 08.04.10 3.211 dəfə oxundu
12 Surroqat analıq 03.02.12 4.857 dəfə oxundu
13 Təvəssül 10.06.13 3.154 dəfə oxundu
14 “Ən zəif ev” 09.03.18 373 dəfə oxundu
15 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.727 dəfə oxundu
16 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.376 dəfə oxundu
17 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.581 dəfə oxundu
18 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.617 dəfə oxundu
19 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.417 dəfə oxundu
20 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 649 dəfə oxundu
21 Donuz dərisi 02.11.09 3.279 dəfə oxundu
22 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.108 dəfə oxundu
23 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.956 dəfə oxundu
24 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.186 dəfə oxundu
25 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.214 dəfə oxundu
26 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 347 dəfə oxundu
27 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.125 dəfə oxundu
28 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.541 dəfə oxundu
29 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.890 dəfə oxundu
30 Şəfaət inancı 08.02.11 2.959 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
32 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.141 dəfə oxundu
33 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 679 dəfə oxundu
34 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.394 dəfə oxundu
35 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.470 dəfə oxundu
36 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.080 dəfə oxundu
37 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.977 dəfə oxundu
38 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.639 dəfə oxundu
39 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.140 dəfə oxundu
40 Xums nədir? 11.01.19 388 dəfə oxundu
41 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.992 dəfə oxundu
42 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.633 dəfə oxundu
43 Dua 25.11.10 7.117 dəfə oxundu
44 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.995 dəfə oxundu
45 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.191 dəfə oxundu
46 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.147 dəfə oxundu
47 Коран и культурное развитие. 30.01.19 233 dəfə oxundu
48 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.905 dəfə oxundu
49 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.419 dəfə oxundu
50 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.850 dəfə oxundu
51 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
52 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.461 dəfə oxundu
53 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.655 dəfə oxundu
54 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 231 dəfə oxundu
55 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.441 dəfə oxundu
56 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.562 dəfə oxundu
57 Şirk və küfr 14.07.11 3.647 dəfə oxundu
58 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.220 dəfə oxundu
59 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.211 dəfə oxundu
60 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.018 dəfə oxundu
61 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.981 dəfə oxundu
62 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.224 dəfə oxundu
63 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.945 dəfə oxundu
64 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.246 dəfə oxundu
65 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.993 dəfə oxundu
66 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.261 dəfə oxundu
67 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.045 dəfə oxundu
68 Hikmət 09.01.16 4.683 dəfə oxundu
69 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.163 dəfə oxundu
70 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.665 dəfə oxundu
71 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.841 dəfə oxundu
72 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.629 dəfə oxundu
73 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.059 dəfə oxundu
74 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.103 dəfə oxundu
75 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.519 dəfə oxundu
76 Faiz 29.03.10 4.623 dəfə oxundu
77 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.457 dəfə oxundu
78 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.646 dəfə oxundu
79 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.177 dəfə oxundu
80 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
81 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.100 dəfə oxundu
82 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.534 dəfə oxundu
83 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.110 dəfə oxundu
84 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.729 dəfə oxundu
85 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.760 dəfə oxundu
86 Vərdişlər 10.04.10 2.645 dəfə oxundu
87 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.918 dəfə oxundu
88 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.951 dəfə oxundu
89 Tağut 28.04.17 3.998 dəfə oxundu
90 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.766 dəfə oxundu
91 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.797 dəfə oxundu
92 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.706 dəfə oxundu
93 Vəhy 12.04.13 1.816 dəfə oxundu
94 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 801 dəfə oxundu
95 Təsbeh 06.07.09 3.689 dəfə oxundu
96 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.695 dəfə oxundu
97 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.684 dəfə oxundu
98 İsra və Merac 02.04.16 1.210 dəfə oxundu
99 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.398 dəfə oxundu
100 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 894 dəfə oxundu