Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.088 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.019 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.783 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.557 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.530 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.700 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.566 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.365 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.758 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.387 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.470 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.285 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.927 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.010 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.616 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.567 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.781 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.713 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 2.031 dəfə oxundu
19 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.654 dəfə oxundu
20 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.734 dəfə oxundu
21 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.574 dəfə oxundu
22 Vəhy 12.04.13 1.769 dəfə oxundu
23 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 180 dəfə oxundu
24 Təsbeh 06.07.09 3.573 dəfə oxundu
25 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.366 dəfə oxundu
26 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.618 dəfə oxundu
27 İsra və Merac 02.04.16 1.127 dəfə oxundu
28 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.335 dəfə oxundu
29 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 240 dəfə oxundu
30 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.319 dəfə oxundu
31 Qəndil 30.06.09 7.581 dəfə oxundu
32 Şəfaət 08.04.10 3.088 dəfə oxundu
33 Surroqat analıq 03.02.12 4.681 dəfə oxundu
34 Təvəssül 10.06.13 2.964 dəfə oxundu
35 “Ən zəif ev” 09.03.18 198 dəfə oxundu
36 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.524 dəfə oxundu
37 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.391 dəfə oxundu
38 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.457 dəfə oxundu
39 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.472 dəfə oxundu
40 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.213 dəfə oxundu
41 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 281 dəfə oxundu
42 Donuz dərisi 02.11.09 3.170 dəfə oxundu
43 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.337 dəfə oxundu
44 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.520 dəfə oxundu
45 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.876 dəfə oxundu
46 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.178 dəfə oxundu
47 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.775 dəfə oxundu
48 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.904 dəfə oxundu
49 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.764 dəfə oxundu
50 Şəfaət inancı 08.02.11 2.847 dəfə oxundu
51 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.832 dəfə oxundu
52 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.901 dəfə oxundu
53 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.065 dəfə oxundu
54 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.419 dəfə oxundu
55 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.506 dəfə oxundu
56 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.584 dəfə oxundu
57 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.068 dəfə oxundu
58 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.993 dəfə oxundu
59 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.811 dəfə oxundu
60 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.527 dəfə oxundu
61 Dua 25.11.10 6.781 dəfə oxundu
62 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.207 dəfə oxundu
63 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.694 dəfə oxundu
64 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.019 dəfə oxundu
65 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.694 dəfə oxundu
66 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.923 dəfə oxundu
67 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.568 dəfə oxundu
68 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.475 dəfə oxundu
69 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.415 dəfə oxundu
70 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.377 dəfə oxundu
71 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.327 dəfə oxundu
72 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.483 dəfə oxundu
73 Şirk və küfr 14.07.11 3.382 dəfə oxundu
74 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.039 dəfə oxundu
75 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.998 dəfə oxundu
76 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.908 dəfə oxundu
77 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.584 dəfə oxundu
78 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.097 dəfə oxundu
79 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.864 dəfə oxundu
80 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.960 dəfə oxundu
81 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.974 dəfə oxundu
82 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.494 dəfə oxundu
83 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.945 dəfə oxundu
84 Hikmət 09.01.16 3.720 dəfə oxundu
85 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.192 dəfə oxundu
86 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.493 dəfə oxundu
87 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.703 dəfə oxundu
88 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.328 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 962 dəfə oxundu
90 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.749 dəfə oxundu
91 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.444 dəfə oxundu
92 Faiz 29.03.10 4.242 dəfə oxundu
93 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.412 dəfə oxundu
94 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.389 dəfə oxundu
95 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.072 dəfə oxundu