Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.158 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.141 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.030 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.284 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.613 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.911 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.736 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.520 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.516 dəfə oxundu
9 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.305 dəfə oxundu
10 Vərdişlər 10.04.10 2.604 dəfə oxundu
11 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.874 dəfə oxundu
12 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.583 dəfə oxundu
13 Tağut 28.04.17 3.211 dəfə oxundu
14 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.721 dəfə oxundu
15 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.774 dəfə oxundu
16 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.878 dəfə oxundu
17 Vəhy 12.04.13 1.809 dəfə oxundu
18 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 563 dəfə oxundu
19 Təsbeh 06.07.09 3.642 dəfə oxundu
20 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.585 dəfə oxundu
21 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.656 dəfə oxundu
22 İsra və Merac 02.04.16 1.181 dəfə oxundu
23 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.379 dəfə oxundu
24 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 663 dəfə oxundu
25 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.363 dəfə oxundu
26 Qəndil 30.06.09 7.784 dəfə oxundu
27 Şəfaət 08.04.10 3.158 dəfə oxundu
28 Surroqat analıq 03.02.12 4.799 dəfə oxundu
29 Təvəssül 10.06.13 3.107 dəfə oxundu
30 “Ən zəif ev” 09.03.18 321 dəfə oxundu
31 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.639 dəfə oxundu
32 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.990 dəfə oxundu
33 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.531 dəfə oxundu
34 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.568 dəfə oxundu
35 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.361 dəfə oxundu
36 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 468 dəfə oxundu
37 Donuz dərisi 02.11.09 3.247 dəfə oxundu
38 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.813 dəfə oxundu
39 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.783 dəfə oxundu
40 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.072 dəfə oxundu
41 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.201 dəfə oxundu
42 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 323 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.978 dəfə oxundu
44 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 44.132 dəfə oxundu
45 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.410 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.909 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.852 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.042 dəfə oxundu
49 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 493 dəfə oxundu
50 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.896 dəfə oxundu
51 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.446 dəfə oxundu
52 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.858 dəfə oxundu
53 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.751 dəfə oxundu
54 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.449 dəfə oxundu
55 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.072 dəfə oxundu
56 Xums nədir? 11.01.19 235 dəfə oxundu
57 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.920 dəfə oxundu
58 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.615 dəfə oxundu
59 Dua 25.11.10 7.045 dəfə oxundu
60 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.696 dəfə oxundu
61 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.026 dəfə oxundu
62 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.095 dəfə oxundu
63 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.848 dəfə oxundu
64 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.222 dəfə oxundu
65 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.790 dəfə oxundu
66 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.497 dəfə oxundu
67 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.446 dəfə oxundu
68 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.531 dəfə oxundu
69 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.413 dəfə oxundu
70 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.546 dəfə oxundu
71 Şirk və küfr 14.07.11 3.542 dəfə oxundu
72 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.161 dəfə oxundu
73 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.131 dəfə oxundu
74 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.567 dəfə oxundu
75 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.875 dəfə oxundu
76 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.185 dəfə oxundu
77 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.924 dəfə oxundu
78 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.134 dəfə oxundu
79 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.984 dəfə oxundu
80 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.995 dəfə oxundu
81 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.516 dəfə oxundu
82 Hikmət 09.01.16 4.281 dəfə oxundu
83 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.773 dəfə oxundu
84 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.613 dəfə oxundu
85 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.784 dəfə oxundu
86 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.533 dəfə oxundu
87 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.032 dəfə oxundu
88 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.937 dəfə oxundu
89 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.490 dəfə oxundu
90 Faiz 29.03.10 4.483 dəfə oxundu
91 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.442 dəfə oxundu
92 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.630 dəfə oxundu
93 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.161 dəfə oxundu
94 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.403 dəfə oxundu
95 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.858 dəfə oxundu
96 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.057 dəfə oxundu
97 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.048 dəfə oxundu
98 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.401 dəfə oxundu