Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.807 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.089 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.419 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.259 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.288 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.121 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.989 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.801 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.308 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.216 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.765 dəfə oxundu
11 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.209 dəfə oxundu
12 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.058 dəfə oxundu
13 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 592 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.404 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.360 dəfə oxundu
16 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.231 dəfə oxundu
17 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.494 dəfə oxundu
18 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.352 dəfə oxundu
19 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.464 dəfə oxundu
20 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.494 dəfə oxundu
21 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.295 dəfə oxundu
22 Təsbeh 06.07.09 3.253 dəfə oxundu
23 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.752 dəfə oxundu
24 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.389 dəfə oxundu
25 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.608 dəfə oxundu
26 Vəhy 12.04.13 1.564 dəfə oxundu
27 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.047 dəfə oxundu
28 Qəndil 30.06.09 6.984 dəfə oxundu
29 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.690 dəfə oxundu
30 İsra və Merac 02.04.16 725 dəfə oxundu
31 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.075 dəfə oxundu
32 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.243 dəfə oxundu
33 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.214 dəfə oxundu
34 Şəfaət 08.04.10 2.807 dəfə oxundu
35 Surroqat analıq 03.02.12 4.107 dəfə oxundu
36 Təvəssül 10.06.13 2.677 dəfə oxundu
37 Donuz dərisi 02.11.09 2.953 dəfə oxundu
38 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.444 dəfə oxundu
39 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.044 dəfə oxundu
40 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.223 dəfə oxundu
41 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.879 dəfə oxundu
42 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.426 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.486 dəfə oxundu
44 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.611 dəfə oxundu
45 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.929 dəfə oxundu
46 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.534 dəfə oxundu
47 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.013 dəfə oxundu
48 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.135 dəfə oxundu
49 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.251 dəfə oxundu
50 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.968 dəfə oxundu
51 Şəfaət inancı 08.02.11 2.629 dəfə oxundu
52 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.651 dəfə oxundu
53 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.557 dəfə oxundu
54 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.523 dəfə oxundu
55 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.283 dəfə oxundu
56 Dua 25.11.10 6.146 dəfə oxundu
57 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.216 dəfə oxundu
58 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.367 dəfə oxundu
59 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.648 dəfə oxundu
60 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.350 dəfə oxundu
61 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.337 dəfə oxundu
62 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.036 dəfə oxundu
63 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.409 dəfə oxundu
64 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.822 dəfə oxundu
65 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.709 dəfə oxundu
66 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.054 dəfə oxundu
67 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.214 dəfə oxundu
68 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.295 dəfə oxundu
69 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.218 dəfə oxundu
70 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.117 dəfə oxundu
71 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.815 dəfə oxundu
72 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.985 dəfə oxundu
73 Şirk və küfr 14.07.11 3.013 dəfə oxundu
74 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.697 dəfə oxundu
75 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.611 dəfə oxundu
76 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.812 dəfə oxundu
77 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.486 dəfə oxundu
78 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.761 dəfə oxundu
79 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.638 dəfə oxundu
80 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.227 dəfə oxundu
81 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.181 dəfə oxundu
82 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.435 dəfə oxundu
83 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.347 dəfə oxundu
84 Hikmət 09.01.16 2.416 dəfə oxundu
85 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 765 dəfə oxundu
86 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.177 dəfə oxundu
87 Faiz 29.03.10 3.882 dəfə oxundu
88 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.740 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 730 dəfə oxundu
90 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 959 dəfə oxundu