Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.083 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.008 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.757 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.518 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.522 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.678 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.550 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.347 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.632 dəfə oxundu
9 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.792 dəfə oxundu
10 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.509 dəfə oxundu
11 Dua 25.11.10 6.726 dəfə oxundu
12 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.114 dəfə oxundu
13 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.640 dəfə oxundu
14 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.997 dəfə oxundu
15 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.659 dəfə oxundu
16 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.877 dəfə oxundu
17 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.529 dəfə oxundu
18 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.472 dəfə oxundu
19 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.412 dəfə oxundu
20 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.358 dəfə oxundu
21 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.306 dəfə oxundu
22 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.472 dəfə oxundu
23 Şirk və küfr 14.07.11 3.356 dəfə oxundu
24 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.012 dəfə oxundu
25 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.969 dəfə oxundu
26 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.743 dəfə oxundu
27 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.524 dəfə oxundu
28 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.083 dəfə oxundu
29 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.856 dəfə oxundu
30 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.924 dəfə oxundu
31 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.970 dəfə oxundu
32 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.398 dəfə oxundu
33 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.902 dəfə oxundu
34 Hikmət 09.01.16 3.613 dəfə oxundu
35 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.103 dəfə oxundu
36 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.457 dəfə oxundu
37 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.694 dəfə oxundu
38 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.290 dəfə oxundu
39 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 953 dəfə oxundu
40 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.714 dəfə oxundu
41 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.423 dəfə oxundu
42 Faiz 29.03.10 4.204 dəfə oxundu
43 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.406 dəfə oxundu
44 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.384 dəfə oxundu
45 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.064 dəfə oxundu
46 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
47 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.412 dəfə oxundu
48 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.151 dəfə oxundu
49 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.896 dəfə oxundu
50 Qadınların döyülməsi 29.03.17 924 dəfə oxundu
51 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.478 dəfə oxundu
52 Vərdişlər 10.04.10 2.557 dəfə oxundu
53 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.764 dəfə oxundu
54 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.546 dəfə oxundu
55 Tağut 28.04.17 1.831 dəfə oxundu
56 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.648 dəfə oxundu
57 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.720 dəfə oxundu
58 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.319 dəfə oxundu
59 Vəhy 12.04.13 1.761 dəfə oxundu
60 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 109 dəfə oxundu
61 Təsbeh 06.07.09 3.559 dəfə oxundu
62 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.317 dəfə oxundu
63 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.613 dəfə oxundu
64 İsra və Merac 02.04.16 1.116 dəfə oxundu
65 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.328 dəfə oxundu
66 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 173 dəfə oxundu
67 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.308 dəfə oxundu
68 Qəndil 30.06.09 7.461 dəfə oxundu
69 Şəfaət 08.04.10 3.083 dəfə oxundu
70 Surroqat analıq 03.02.12 4.659 dəfə oxundu
71 Təvəssül 10.06.13 2.942 dəfə oxundu
72 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.508 dəfə oxundu
73 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.273 dəfə oxundu
74 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.442 dəfə oxundu
75 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.454 dəfə oxundu
76 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.182 dəfə oxundu
77 Donuz dərisi 02.11.09 3.162 dəfə oxundu
78 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.223 dəfə oxundu
79 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.474 dəfə oxundu
80 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.839 dəfə oxundu
81 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.175 dəfə oxundu
82 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.759 dəfə oxundu
83 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.301 dəfə oxundu
84 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.699 dəfə oxundu
85 Şəfaət inancı 08.02.11 2.841 dəfə oxundu
86 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.826 dəfə oxundu
87 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.884 dəfə oxundu
88 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.832 dəfə oxundu
89 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
90 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.411 dəfə oxundu
91 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.553 dəfə oxundu
92 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.988 dəfə oxundu
93 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.960 dəfə oxundu