Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.198 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.249 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.177 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.734 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.662 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.039 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.872 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.636 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.628 dəfə oxundu
9 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.615 dəfə oxundu
10 Vərdişlər 10.04.10 2.635 dəfə oxundu
11 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.903 dəfə oxundu
12 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.822 dəfə oxundu
13 Tağut 28.04.17 3.762 dəfə oxundu
14 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.750 dəfə oxundu
15 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.788 dəfə oxundu
16 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.430 dəfə oxundu
17 Vəhy 12.04.13 1.813 dəfə oxundu
18 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 732 dəfə oxundu
19 Təsbeh 06.07.09 3.676 dəfə oxundu
20 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.659 dəfə oxundu
21 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.681 dəfə oxundu
22 İsra və Merac 02.04.16 1.206 dəfə oxundu
23 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.390 dəfə oxundu
24 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 841 dəfə oxundu
25 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.374 dəfə oxundu
26 Qəndil 30.06.09 8.040 dəfə oxundu
27 Şəfaət 08.04.10 3.198 dəfə oxundu
28 Surroqat analıq 03.02.12 4.834 dəfə oxundu
29 Təvəssül 10.06.13 3.143 dəfə oxundu
30 “Ən zəif ev” 09.03.18 363 dəfə oxundu
31 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.683 dəfə oxundu
32 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.232 dəfə oxundu
33 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.574 dəfə oxundu
34 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.606 dəfə oxundu
35 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.401 dəfə oxundu
36 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 579 dəfə oxundu
37 Donuz dərisi 02.11.09 3.271 dəfə oxundu
38 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.013 dəfə oxundu
39 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.912 dəfə oxundu
40 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.143 dəfə oxundu
41 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.205 dəfə oxundu
42 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 338 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.116 dəfə oxundu
44 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.362 dəfə oxundu
45 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.875 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.948 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.119 dəfə oxundu
49 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 618 dəfə oxundu
50 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.188 dəfə oxundu
51 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.464 dəfə oxundu
52 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.013 dəfə oxundu
53 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.916 dəfə oxundu
54 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.590 dəfə oxundu
55 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.111 dəfə oxundu
56 Xums nədir? 11.01.19 356 dəfə oxundu
57 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.965 dəfə oxundu
58 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.626 dəfə oxundu
59 Dua 25.11.10 7.099 dəfə oxundu
60 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.889 dəfə oxundu
61 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.137 dəfə oxundu
62 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.139 dəfə oxundu
63 Коран и культурное развитие. 30.01.19 227 dəfə oxundu
64 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.887 dəfə oxundu
65 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.353 dəfə oxundu
66 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.836 dəfə oxundu
67 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.506 dəfə oxundu
68 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.460 dəfə oxundu
69 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.611 dəfə oxundu
70 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 198 dəfə oxundu
71 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.433 dəfə oxundu
72 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.555 dəfə oxundu
73 Şirk və küfr 14.07.11 3.622 dəfə oxundu
74 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.203 dəfə oxundu
75 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.191 dəfə oxundu
76 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.863 dəfə oxundu
77 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.955 dəfə oxundu
78 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.203 dəfə oxundu
79 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.940 dəfə oxundu
80 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.208 dəfə oxundu
81 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.990 dəfə oxundu
82 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.181 dəfə oxundu
83 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.602 dəfə oxundu
84 Hikmət 09.01.16 4.604 dəfə oxundu
85 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.029 dəfə oxundu
86 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.646 dəfə oxundu
87 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.817 dəfə oxundu
88 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.603 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.054 dəfə oxundu
90 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.015 dəfə oxundu
91 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.511 dəfə oxundu
92 Faiz 29.03.10 4.561 dəfə oxundu
93 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.451 dəfə oxundu
94 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.639 dəfə oxundu
95 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.174 dəfə oxundu
96 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.421 dəfə oxundu
97 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.031 dəfə oxundu
98 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.360 dəfə oxundu
99 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.088 dəfə oxundu
100 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.599 dəfə oxundu