Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.768 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.054 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.387 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.198 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.256 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.086 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.947 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.747 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.220 dəfə oxundu
9 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.696 dəfə oxundu
10 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.915 dəfə oxundu
11 Şirk və küfr 14.07.11 2.952 dəfə oxundu
12 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.657 dəfə oxundu
13 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.558 dəfə oxundu
14 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.785 dəfə oxundu
15 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.334 dəfə oxundu
16 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.701 dəfə oxundu
17 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.609 dəfə oxundu
18 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.157 dəfə oxundu
19 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.140 dəfə oxundu
20 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.393 dəfə oxundu
21 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.318 dəfə oxundu
22 Hikmət 09.01.16 2.280 dəfə oxundu
23 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 672 dəfə oxundu
24 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.130 dəfə oxundu
25 Faiz 29.03.10 3.831 dəfə oxundu
26 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.631 dəfə oxundu
27 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 694 dəfə oxundu
28 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 868 dəfə oxundu
29 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.173 dəfə oxundu
30 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.685 dəfə oxundu
31 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.176 dəfə oxundu
32 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.020 dəfə oxundu
33 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 486 dəfə oxundu
34 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.234 dəfə oxundu
35 Vərdişlər 10.04.10 2.322 dəfə oxundu
36 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.139 dəfə oxundu
37 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.425 dəfə oxundu
38 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.294 dəfə oxundu
39 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.426 dəfə oxundu
40 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.452 dəfə oxundu
41 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.165 dəfə oxundu
42 Təsbeh 06.07.09 3.205 dəfə oxundu
43 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.689 dəfə oxundu
44 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.364 dəfə oxundu
45 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.394 dəfə oxundu
46 Vəhy 12.04.13 1.540 dəfə oxundu
47 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.986 dəfə oxundu
48 Qəndil 30.06.09 6.929 dəfə oxundu
49 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.572 dəfə oxundu
50 İsra və Merac 02.04.16 672 dəfə oxundu
51 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.018 dəfə oxundu
52 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.188 dəfə oxundu
53 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.076 dəfə oxundu
54 Şəfaət 08.04.10 2.768 dəfə oxundu
55 Surroqat analıq 03.02.12 4.044 dəfə oxundu
56 Təvəssül 10.06.13 2.623 dəfə oxundu
57 Donuz dərisi 02.11.09 2.916 dəfə oxundu
58 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.305 dəfə oxundu
59 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.991 dəfə oxundu
60 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.190 dəfə oxundu
61 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.832 dəfə oxundu
62 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.395 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.112 dəfə oxundu
64 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.529 dəfə oxundu
65 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.821 dəfə oxundu
66 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.494 dəfə oxundu
67 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.990 dəfə oxundu
68 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.976 dəfə oxundu
69 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.216 dəfə oxundu
70 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.898 dəfə oxundu
71 Şəfaət inancı 08.02.11 2.592 dəfə oxundu
72 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.624 dəfə oxundu
73 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.509 dəfə oxundu
74 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.503 dəfə oxundu
75 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.227 dəfə oxundu
76 Dua 25.11.10 6.056 dəfə oxundu
77 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.162 dəfə oxundu
78 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.281 dəfə oxundu
79 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.592 dəfə oxundu
80 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.313 dəfə oxundu
81 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.270 dəfə oxundu
82 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.959 dəfə oxundu
83 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.326 dəfə oxundu
84 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.716 dəfə oxundu
85 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.635 dəfə oxundu
86 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.028 dəfə oxundu
87 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.182 dəfə oxundu
88 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.265 dəfə oxundu
89 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.182 dəfə oxundu
90 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.091 dəfə oxundu