Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.867 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.128 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.460 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.393 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.325 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.175 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.114 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.924 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.475 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.113 dəfə oxundu
10 Qəndil 30.06.09 7.037 dəfə oxundu
11 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.808 dəfə oxundu
12 İsra və Merac 02.04.16 849 dəfə oxundu
13 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.132 dəfə oxundu
14 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.285 dəfə oxundu
15 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.340 dəfə oxundu
16 Şəfaət 08.04.10 2.867 dəfə oxundu
17 Surroqat analıq 03.02.12 4.180 dəfə oxundu
18 Təvəssül 10.06.13 2.730 dəfə oxundu
19 Donuz dərisi 02.11.09 3.007 dəfə oxundu
20 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.545 dəfə oxundu
21 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.115 dəfə oxundu
22 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.280 dəfə oxundu
23 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.936 dəfə oxundu
24 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.459 dəfə oxundu
25 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.798 dəfə oxundu
26 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.700 dəfə oxundu
27 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.010 dəfə oxundu
28 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.571 dəfə oxundu
29 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.040 dəfə oxundu
30 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.278 dəfə oxundu
31 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.283 dəfə oxundu
32 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.023 dəfə oxundu
33 Şəfaət inancı 08.02.11 2.680 dəfə oxundu
34 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.690 dəfə oxundu
35 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.606 dəfə oxundu
36 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.559 dəfə oxundu
37 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.326 dəfə oxundu
38 Dua 25.11.10 6.228 dəfə oxundu
39 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.278 dəfə oxundu
40 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.439 dəfə oxundu
41 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.693 dəfə oxundu
42 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.382 dəfə oxundu
43 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.427 dəfə oxundu
44 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.115 dəfə oxundu
45 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.488 dəfə oxundu
46 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.968 dəfə oxundu
47 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.757 dəfə oxundu
48 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.084 dəfə oxundu
49 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.269 dəfə oxundu
50 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.331 dəfə oxundu
51 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.248 dəfə oxundu
52 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.162 dəfə oxundu
53 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.924 dəfə oxundu
54 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.074 dəfə oxundu
55 Şirk və küfr 14.07.11 3.073 dəfə oxundu
56 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.746 dəfə oxundu
57 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.674 dəfə oxundu
58 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.840 dəfə oxundu
59 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.625 dəfə oxundu
60 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.835 dəfə oxundu
61 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.672 dəfə oxundu
62 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.401 dəfə oxundu
63 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.227 dəfə oxundu
64 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.490 dəfə oxundu
65 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.398 dəfə oxundu
66 Hikmət 09.01.16 2.647 dəfə oxundu
67 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.011 dəfə oxundu
68 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.234 dəfə oxundu
69 Faiz 29.03.10 3.929 dəfə oxundu
70 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.832 dəfə oxundu
71 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 768 dəfə oxundu
72 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.127 dəfə oxundu
73 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.248 dəfə oxundu
74 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.855 dəfə oxundu
75 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.240 dəfə oxundu
76 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.099 dəfə oxundu
77 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 722 dəfə oxundu
78 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.547 dəfə oxundu
79 Vərdişlər 10.04.10 2.392 dəfə oxundu
80 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.326 dəfə oxundu
81 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.577 dəfə oxundu
82 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.418 dəfə oxundu
83 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.507 dəfə oxundu
84 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.533 dəfə oxundu
85 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.406 dəfə oxundu
86 Təsbeh 06.07.09 3.310 dəfə oxundu
87 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.920 dəfə oxundu
88 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.434 dəfə oxundu
89 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.805 dəfə oxundu
90 Vəhy 12.04.13 1.604 dəfə oxundu