Şəfaət
Müsəlmanlar > Quran > Tədqiqatlar Tarix: 08 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

ŞƏFAƏT

Bəqərə surəsi, 48-ci ayə

Elə bir gündən qorxun ki, o gün heç kim bir-birinin yerinə cəza çəkməyəcək. O gün heç kimdən şəfaət qəbul edilməyəcək və əvəz alınmayacaq. Onlara [günahkarlara] heç bir kömək edilməyəcək!

Şəfaət sözü belə bir məna verir: Kömək etmək, yaxud bir şey istəmək məqsədi ilə bir şəxsi müşayiət etmək, ona yoldaşlıq etmək. Bu sözün ən çox istifadə edilən mənası möhtərəm bir şəxsin özündən aşağı mövqedə olan birisini qorumaq məqsədilə dəstəkləməsi, havadarlıq etməsi və ona arxa durması mənasıdır. İnsanlar arasında bu cür münasibətlər olur. Allah Təala Qurani-Kərimdə belə buyurur:

Kim gözəl işə şəfaət etsə [buna havadarlıq edərsə], bundan [savabından] ona bir pay düşür. Kim də pis işə havadarlıq etsə, ondan [günahından] məsuldur. Allah hər şeyin əvəzini verəndir (Ən-Nisa, 4/85)!

Şəfaət deyildiyi vaxt, möhtərəm bir şəxsin Allahın hüzurunda bir başqasına arxa durub, havadarlıq etməsi və ona kömək göstərməsi nəzərdə tutulur. Allah Təala özünə qarşı edilən belə bir rəftarı qəbul etməz:

Rəbbinin hüzuruna toplanacaqlarından qorxanları Quranla xəbərdar et. Onların Allahdan başqa nə bir himayədarları var, nə də [şəfaət edici] havadarları. Bəlkə, onlar pis işlərdən çəkinərlər (Ənam, 6/51)!

O gün hamının işi başından aşar. Allah buyurur:

O gün insan öz qardaşından, ata-anasından, xanımından və oğullarından qaçacaq! O gün onların işi başlarından aşacaq (Əbəsə, 80/34-37)!

De: “Bütün şəfaət ancaq Allaha məxsusdur!” (Əz-Zumər, 39/44).

De: “Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir ziyan verə bilərəm” (Əraf, 7/188).

Ey iman gətirənlər! Ticarətin, dostluğun və şəfaətin qeyri-mümkün olduğu gündən [Qiyamət günündən] əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Nankorluq edənlər [kafirlər] isə zalımlardır [özlərinə zülm edənlərdir] (Bəqərə, 2/254)!

Ənsardan1 Ümmül-Əla rəvayət edir ki, mühacirlər üçün püşk atıldığı zaman bizə Osman ibn Məzun düşdü. Onu evimizə yerləşdirdik. Sonra o, ölümcül bir xəstəliyə tutuldu. Vəfat etdiyi zaman yuyuldu və öz paltarları ilə kəfənləndi. Bu dəm Məhəmməd əleyhissəlam içəri girdi. O əsnada mən: “Ey Əbus-Saib!2 Allah sənə rəhmət etsin! Mən Allahın sənə həqiqətən lütf etdiyinə şahidəm”, – dedim. Bunun üstündən Məhəmməd əleyhissəlam məndən: “Allahın ona lütf etdiyini nə bilirsən?”, – deyə soruşdu. Mən də: “Atam sənə qurban olsun ey Allahın elçisi! Bəs Allah kimə lütf edər?”, – dedim. Həzrəti Məhəmməd belə buyurdu: “Bəli, ona qaçınılmaz (mütləq) həqiqət gəldi (ölüm gəldi). Vallah mən onun üçün həmişə xeyir-xeyrat gözləyirəm. Ancaq mən Allahın peyğəmbəri olduğum halda, özümün belə, necə qarşılanacağımı bilmirəm”. Bundan sonra Ümmül-Əla: “Vallah mən bundan sonra heç kimi təmizə çıxartmayacağam”, – dedi.3

Müşrik şəxs Allahı yer üzünün krallarına oxşatdığına görə vasitəçilik edən və onu qoruya biləcək birisini axtarır. Onun fikrincə bu, Allaha yaxınlığı olan və Allahın imtina etməyəcəyi bir şey olmalıdır. Məkkəli müşriklər elə hesab edirdilər ki, öz bütləri belə bir mövqedədir. Qurani-Kərimdə belə deyilir:

Onlar Allahı qoyub, özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edirlər. Və belə deyirlər: “Bunlar Allahın hüzurunda bizdən ötrü şəfaət edənlərdir”. De: “Allaha göylərdə və yerdə [onun] bilmədiyi bir şeyi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan şeylərdən uzaq və ucadır!” (Yunus, 10/18).

Allah kimə şəfaət etmək səlahiyyəti verirsə, onlar öz istədiklərinə deyil, yalnız Allahın istədiyi kimsələrə şəfaət edə bilərlər. Bu bilinən mənada bir şəfaət deyil. Allah Təala buyurur:

Allah onların nə etdiklərini də, nə edəcəklərini də bilir. Onlar ancaq Allahın razı olduğu kəslərdən ötrü şəfaət edə bilər və onun [Allahın] qorxusundan titrəyərlər. Onlardan kim: “Mən Allahdan başqa bir tanrıyam”, – desə, onu cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Budur, biz zalımlara belə cəza veririk (Ənbiya, 21/28-29)!

Əbu Hüreyrə rəvayət edir ki, «Ən yaxın qohum-əqrəbanı qorxut!» (Əş-Şuəra, 26/214) ayəsi nazil olduğu vaxt, peyğəmbər əleyhissəlam ayağa qalxdı və belə dedi:

Ey Qüreyş qəbiləsi! Özünüzü xilas etməyə çalışın! Allahın yanında mənim sizə heç bir faydam olmaz! Ey Abdumanaf oğulları, Allah yanında sizə heç bir xeyrim dəyməz! Ey Abdulmüttəlib oğlu Abbas (peyğəmbərin öz əmisi), Allahın hüzurunda mənim sənə heç bir faydam toxunmaz! Ey Səfiyyə (peyğəmbərin bibisi)! Allahın yanında sənə də heç bir xeyrim olmaz! Ey Məhəmmədin qızı Fatimə! Mənim mal-mülkümdən nə istəyirsən istə, ancaq Allahın hüzurunda sənə də heç bir faydam olmaz!4

Allah Təala peyğəmbərimizə xitab edərək belə buyurur:

Sənə gələn hər yaxşılıq Allahdandır, başına gələn hər bir pislik isə sənin özündəndir. [Ey Məhəmməd!] biz səni insanlara peyğəmbər olaraq göndərdik. Allahın buna şahid olmağı kifayətdir (Ən-Nisa, 4/79)!

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ənsar dini ədəbiyyatda Həzrəti Məhəmmədin sağlığında, yəni, İslamın erkən dövrlərində müşriklərin onlara verdiyi əzab-əziyyətdən qaçıb, Məkkədən Mədinəyə hicrət etmiş mühacirlərə yardım edən və peyğəmbərə yaxınlıq göstərən mədinəli müsəlmanlara verilən ümumi addır. Ənsar sözünün mənası kömək edənlər, mühacir kəlməsinin mənası isə hicrət edənlər, qaçanlardır – tərcüməçinin qeydi. []
  2. Əbus-Saib Osman ibn Məzunun ləqəbidir. []
  3. Buxari, Cənaiz, 3. []
  4. Buxari, Vəsaya, 11. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.096 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.105 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.874 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.184 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.573 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.880 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.684 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.494 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.392 dəfə oxundu
9 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.980 dəfə oxundu
10 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.638 dəfə oxundu
11 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.991 dəfə oxundu
12 Hikmət 09.01.16 3.899 dəfə oxundu
13 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.293 dəfə oxundu
14 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.523 dəfə oxundu
15 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.731 dəfə oxundu
16 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.388 dəfə oxundu
17 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 982 dəfə oxundu
18 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.794 dəfə oxundu
19 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.457 dəfə oxundu
20 Faiz 29.03.10 4.295 dəfə oxundu
21 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.418 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.403 dəfə oxundu
23 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.127 dəfə oxundu
24 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.393 dəfə oxundu
25 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.584 dəfə oxundu
26 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.437 dəfə oxundu
27 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.944 dəfə oxundu
28 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.100 dəfə oxundu
29 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.889 dəfə oxundu
30 Vərdişlər 10.04.10 2.580 dəfə oxundu
31 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.798 dəfə oxundu
32 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.959 dəfə oxundu
33 Tağut 28.04.17 2.362 dəfə oxundu
34 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.665 dəfə oxundu
35 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.745 dəfə oxundu
36 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.944 dəfə oxundu
37 Vəhy 12.04.13 1.790 dəfə oxundu
38 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 279 dəfə oxundu
39 Təsbeh 06.07.09 3.599 dəfə oxundu
40 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.411 dəfə oxundu
41 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.651 dəfə oxundu
42 İsra və Merac 02.04.16 1.138 dəfə oxundu
43 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.338 dəfə oxundu
44 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 412 dəfə oxundu
45 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.325 dəfə oxundu
46 Qəndil 30.06.09 7.683 dəfə oxundu
47 Şəfaət 08.04.10 3.096 dəfə oxundu
48 Surroqat analıq 03.02.12 4.710 dəfə oxundu
49 Təvəssül 10.06.13 2.996 dəfə oxundu
50 “Ən zəif ev” 09.03.18 235 dəfə oxundu
51 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.560 dəfə oxundu
52 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.580 dəfə oxundu
53 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.495 dəfə oxundu
54 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.490 dəfə oxundu
55 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.251 dəfə oxundu
56 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 323 dəfə oxundu
57 Donuz dərisi 02.11.09 3.193 dəfə oxundu
58 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.422 dəfə oxundu
59 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.574 dəfə oxundu
60 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.919 dəfə oxundu
61 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.185 dəfə oxundu
62 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.957 dəfə oxundu
63 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 42.484 dəfə oxundu
64 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.330 dəfə oxundu
65 Şəfaət inancı 08.02.11 2.858 dəfə oxundu
66 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.835 dəfə oxundu
67 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.932 dəfə oxundu
68 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.257 dəfə oxundu
69 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.423 dəfə oxundu
70 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.578 dəfə oxundu
71 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.616 dəfə oxundu
72 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.158 dəfə oxundu
73 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.997 dəfə oxundu
74 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.840 dəfə oxundu
75 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.534 dəfə oxundu
76 Dua 25.11.10 6.878 dəfə oxundu
77 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.317 dəfə oxundu
78 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.782 dəfə oxundu
79 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.028 dəfə oxundu
80 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.741 dəfə oxundu
81 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.981 dəfə oxundu
82 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.609 dəfə oxundu
83 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.477 dəfə oxundu
84 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.437 dəfə oxundu
85 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.396 dəfə oxundu
86 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.349 dəfə oxundu
87 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.496 dəfə oxundu
88 Şirk və küfr 14.07.11 3.419 dəfə oxundu
89 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.069 dəfə oxundu
90 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.027 dəfə oxundu
91 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.057 dəfə oxundu
92 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.636 dəfə oxundu
93 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.116 dəfə oxundu
94 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.877 dəfə oxundu
95 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.999 dəfə oxundu