Qurbanlıq buğa əhvalatı
Müsəlmanlar > Quran Tarix: 01 Nisan 2010 Tövsiyə et Çap et

Bəqərə surəsi, 67, 68, 69, 70 və 71-ci ayələr1

Bir gün Musa öz qövmünə: “Allah sizin bir inək kəsməyinizi əmr edir”, – dedi. Onlar isə: “Sən bizi ələ salırsan?”, – dedilər. Musa: “Mən cahil olmaqdan Allaha sığınıram”, – deyə cavab verdi.

Onlar dedilər: “Bizim üçün Rəbbinə dua et və soruş ki, o inək necə olmalıdır?”. Musa onlara: “Allah o inəyin nə çox yaşlı, nə də çox cavan deyil, bu ikisinin arasında olduğunu buyurur. Sizə əmr olunanı yerinə yetirin!”, – dedi.

Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbinə dua et ki, bizə onun rəngini də bildirsin”. Musa: “[Allah] onun sarı rəngdə və görənlərə zövq verən [bir inək] olduğunu buyurur”, –  dedi.

Onlar dedilər: “Bizdən ötrü Rəbbində dua et, qoy bizə onun nə olduğunu bildirsin; çünki biz inəkləri bir-birinə oxşadırıq. Əgər Allah istəsə [biz bu məsələ barəsində], əlbəttə, doğru yolda olarıq”.

[Musa] dedi: “[Allah] buyurur ki, o bir buğadır; nə [kotana] qoşulub, torpaq sürmüş, nə də əkin suvarmışdır. Ləkəsi [qaşqası] da yoxdur”. Onlar: “İndi düzgün şərhi gətirdin”, – dedilər və onu [inəyi] kəsdilər. Ancaq az qalmışdı ki, bunu etməsinlər.

Erkək və ya dişi inək mənası verən بقرة (bəqərə) sözü بقر (bəqər) kəlməsinin tək formasıdır. Erkək inəyə ثور deyilir.2 Kəsilməsi əmr edilən inəyin erkək olduğunu ayədəki «تثير الأرض» ifadəsindən başa düşürük. Çünki ثورتثير sözləri eyni kökdən törəyib. «و لا تسقي الحرث» cümləsi də bunun ikinci bir dəlilidir. Elə bir inək ki, nə kotana qoşulub torpaq sürmüş, nə də əkin suvarmışdır. Beləliklə, bu inək məhz bir buğadır. بقرة kəlməsi isə qrammatik cins baxımından müənnəs3 kəlmə olduğuna görə cümlə daxilində müənnəs isim kimi işlədilə bilər.

Memfis Qahirədən 35 km cənubda Nil çayının üzərində yerləşən qədim bir Misir şəhəridir. Burada Apis adlandırılan bir buğaya sitayiş edilirdi. Bu inanc sonralar Misirin digər bölgələrinə də yayılmışdı. Bir Apis olur və ölən Apisin başqa bir buğanın bədənində yenidən dünyaya gəldiyinə inanılırdı. Rahiblər otlaqlarda bu yeni buğanı axtarır və onu bariz xüsusiyyətləri ilə digərlərindən ayırıb tapırdılar.4

Tövratda mövzu ilə əlaqədar olan bu cür ifadələr vardır:

Misirdə təbliğ edin, Miqdolda eşitdirin, Nofda5 və Tahpanhesdə car cəkin: Yerini tut, hazır ol! Çünki qılınc ətrafındakıları darmadağın edir.

İlahın Apis niyə qaçdı? Buğan nə üçün yaşaya bilmədi? Çünki Rəbb onu yerə sərdi (Yeremiya, 46/14).

Bəqərə surəsindəki ayələr Apisin xüsusiyyətlərini daşıyan bir inəyin kəsilməyini əmr edir. Belə edilsə, o batil inanc ləğv olacaqdı. Çünki Musa peyğəmbər (ə. s.) qırx günlüyə Tur dağına getdiyi vaxt İsrail oğulları Harun peyğəmbərin (ə. s.) yanlarında olmasına baxmayaraq bir buzov heykəli düzəldib ona sitayiş etmişdilər. Buzovun məhəbbəti onların qəlblərini bürümüşdü (Bəqərə, 2/93). Belə olmasaydı, o inəyi kəsməmək üçün bəhanə axtarmazdılar.

Hindistanlılar inəyə hörmət göstərirlər. Məsələn, bir inək məscidə girsə, onun ordan çıxardılması problem yaradır. Hindistanda təxminən 250 milyon inək var. Deyilənə görə, Hindistan hökuməti inəkləri əsl yerlərinə yerləşdirmək üçün cəhd göstərir, lakin buna müvəffəq ola bilmir.6

Müsəlmanların hər il keçirdikləri Qurban bayramı bu baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. İnsanların bir qismi tərəfindən müqəddəs hesab edilən heyvanları qurban kəsən müsəlmanlar belə inanclardan həmişə uzaq dururlar. Qurbanla əlaqədar bu ayə dərin mənaya malikdir:

Onların [qurbanların] nə əti, nə də qanı Allaha çatar. Allaha çatan yalnız sizin təqvanızdır [sidq-ürəklə yerinə yetirdiyiniz ibadətdir] (Həcc, 22/37).

Qurban bayramında mühüm olan heyvanın qanını axıtmaqdır. Ətin yeyilməsi, yaxud kasıblara paylanması əsas şərt deyil. Buna görə də qurban kəsib ətini özü yeyən və ya eləcə qoyub heç kimə verməyən şəxs də qurban kəsmək savabı qazanır. Ancaq qurban kəsmədən tonlarla əti fəqir-füqəraya və tanış-bilişə paylayan şəxs bununla öz qurban kəsmək borcunu yerinə yetirmiş olmur.

Materialdan istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. MƏNBƏ: Abdulaziz Bayındır, Kur’an-ı Kerimin Açıklamalı Meali (Qurani-Kərimin İzahlı Tərcüməsi: Fatihə surəsi, Bəqərə surəsi, Şərhlər), tərcümə edən Dr. Fəqani Bəylərov, Bakı, 2005, s. 128-130. Tərcümə mətnində bir sıra dəyişikliklər edilib. []
  2. Rağib İsfahaninin Müfrədat lüğəti, ب ق ر (, QafRa hərfləri) bəndi. Səfvan Adnan Davudinin təhqiqi ilə, Dəməşq və Beyrut, 1412/1992. []
  3. Ərəb dilində iki qrammatik cins vardır. Bunlardan biri kişi cinsini bildirən müzəkkər (masculine), digəri isə qadın cinsini ifadə edən müənnəsdir (feminine). Sözlərin qrammatik cinsi ümumiyyətlə onların ifadə etdiyi mənaya və müəyyən əlamətlərinə görə təyin olunur. Qadın cinsinə aid isim və sözlərin xüsusi əlamətlərindən biri də onların adətən tə mərbutə ة ilə bitməsidir. بقرة kəlməsi də yuxarıda göstərildiyi kimi, tə mərbutəة ilə qurtarır və bu səbəbə görə qadın cinsinə (müənnəs) aid bir isimdir – tərcüməçinin qeydi. []
  4. Böyük Larousse Ensiklopediyası, A hərfi, İstanbul, 1986. []
  5. Nof Memfis şəhərinin digər adıdır. Bu, Tövratın qeydlərində və əlavəsindəki xəritədə bildirilir (Müqəddəs Kitab, yeni tərcümə, İstanbul, 2001). []
  6. Günay Tümər, Aburrahman Küçük, Dinlər Tarixi, Ocaq nəşriyyatı, Ankara, 1997, s. 145. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.138 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Quranı xətm etməklə əlaqədar ayə və ya hədis var? 03.06.14 1.601 dəfə oxundu
2 “Allahdan gəldik, Allaha qayıdacağıq” ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 12.12.09 2.507 dəfə oxundu
3 Quranı başa düşmək 26.04.10 2.829 dəfə oxundu
4 Əraf surəsinin 109-110-cu ayələri ilə Şuəranın 34-35-ci ayələrində bir ziddiyyət var? 04.02.11 2.207 dəfə oxundu
5 Quran oxuduqda əuzu-bəsmələ deməyin hökmü nədir? 02.04.11 4.324 dəfə oxundu
6 Qiraət və tilavətin bir-birindən nə fərqi var? 08.06.11 2.105 dəfə oxundu
7 Quranın ecazı 21.11.11 9.091 dəfə oxundu
8 Bəqərə surəsinin 208-ci ayəsindəki İslam sözü sülh deməkdir? 29.02.12 1.569 dəfə oxundu
9 Allahın zahir və batin olmağı nə deməkdir? 04.11.12 1.904 dəfə oxundu
10 Rəsulullahın Quranı təbyin etməyi onu izah mənasına gəlirmi? 03.07.13 1.415 dəfə oxundu
11 Quranı tarixsəl bir kitab olaraq görmənin nə ziyanı var? 01.12.15 702 dəfə oxundu
12 Qurana qulaq asmaq və səcdə ayəsi 05.07.09 3.041 dəfə oxundu
13 Radio və televizordan Qurana qulaq asmaq onu xətm etmək hesab edilir? 29.12.09 3.109 dəfə oxundu
14 Həmd, şükür, təşəkkür və mədh etmək nə deməkdir? 27.04.10 3.092 dəfə oxundu
15 Allah yeri əvvəl yaradıb, yoxsa göyü? 07.02.11 2.974 dəfə oxundu
16 Quranda hal-hazırda tətbiq oluna bilməyən hökmlər var? 10.04.11 1.627 dəfə oxundu
17 Fatihə surəsi neçə ayədir? Bismillah bu surənin 1-ci ayəsidir? 08.06.11 3.641 dəfə oxundu
18 Quranı beldən aşağıda tutmaq olar? 26.12.11 1.855 dəfə oxundu
19 Amənərrəsulu 03.03.12 1.962 dəfə oxundu
20 Duha surəsinin 3-cü ayəsi təkcə peyğəmbərə müraciət edir? 21.11.12 1.734 dəfə oxundu
21 Yaxşıca başa düşdüyümüz Quran ayələrini tanış-bilişə çatdırmalıyıq? 05.07.13 1.349 dəfə oxundu
22 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.290 dəfə oxundu
23 Quranı qaydalara əsasən oxumaq 05.07.09 8.710 dəfə oxundu
24 Ərafın 54-cü ayəsinə əsasən gecə qabaq gəlir, yoxsa gündüz? 25.03.11 1.988 dəfə oxundu
25 Peyğəmbər Qurani-Kərimi necə təbliğ və şərh edib? 28.04.10 1.996 dəfə oxundu
26 Nəcva sədəqəsi məsələsi indi də qüvvədədir? 28.02.11 1.698 dəfə oxundu
27 Quran Azərbaycanca oxunmalıdır, yoxsa Ərəbcə? 12.04.11 3.879 dəfə oxundu
28 Quranı musiqi kimi gözəl oxumağın bir eybi var? 13.06.11 2.186 dəfə oxundu
29 Zorla Quran oxutmaq olar? 26.12.11 1.676 dəfə oxundu
30 Vərəsəyə dair hökmlər nəyə görə müxtəlif ayələrdə verilib? 12.03.12 1.626 dəfə oxundu
31 Qurandakı “Allahın əli” kimi ifadələri necə başa düşməliyik? 17.01.13 2.225 dəfə oxundu
32 Bəqərənin 261-ci ayəsindəki “mən yəşau” birləşməsi nə cür başa düşülməlidir? 26.10.13 1.360 dəfə oxundu
33 Rəsulullaha verilən hikmət, Quranı izah etmək səlahiyyətidirmi? 05.12.16 1.761 dəfə oxundu
34 “İnsanları və cinləri ancaq Mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım” ayəsi nə deməkdir? 05.07.09 2.813 dəfə oxundu
35 “Quran kifayət deyil!”- deyənlər kafir olurlamı? 23.05.16 1.136 dəfə oxundu
36 Ali-İmran surəsinin 86-cı ayəsi kəlimeyi-şəhadətin sübutudur? 03.05.14 1.507 dəfə oxundu
37 Qurandakı əshabul-yəmin və əshabuş-şimal ifadələri nə deməkdir? 05.03.11 1.573 dəfə oxundu
38 Qərb alimlərinin Quranın təhrif edildiyinə dair iddiaları düzdür? 16.04.11 2.063 dəfə oxundu
39 “Ancaq Səndən kömək istəyirik” ayəsinin izahı 26.06.11 1.821 dəfə oxundu
40 “Allah və peyğəmbərin qabağına keçməyin” ayəsi nə məna verir? 29.12.11 2.209 dəfə oxundu
41 Quranı satmaq düzgündür? 13.03.12 2.151 dəfə oxundu
42 Ali-İmran surəsinin 103-104-cü ayələri 13.01.13 1.774 dəfə oxundu
43 Zaman nədir? 11.11.13 2.003 dəfə oxundu
44 Təfsirlərə baxmadan Quranı başa düşmək mümkündürmü? 23.11.16 485 dəfə oxundu
45 Quranın hamı tərəfindən başa düşülməsi 05.07.09 1.988 dəfə oxundu
46 Qadın Quran oxuduğu vaxt başını örtməlidir? 13.03.10 5.038 dəfə oxundu
47 Quranda şirklə əlaqədar hansı ayələr var? 05.05.10 2.564 dəfə oxundu
48 Firon niyə iman gətirmədi? 10.03.11 2.172 dəfə oxundu
49 Sad surəsinin 29-cu ayəsini niyə belə tərcümə etmisiniz? 20.04.11 1.925 dəfə oxundu
50 Ancaq Allahdan kömək diləmək nə məna verir? 26.06.11 2.130 dəfə oxundu
51 Hucurat surəsinin 7-ci ayəsini necə başa düşmək lazımdır? 02.01.12 1.741 dəfə oxundu
52 Şagirdlər Quran dərsində mütləq dəstəmazlı olmalıdırlar? 04.04.12 2.080 dəfə oxundu
53 Həzrəti İbrahimə nə üçün tapşırıldı ki, kəsəcəyi quşları özünə isinişdirsin? 23.01.13 1.479 dəfə oxundu
54 Peyğəmbərimiz Qiyamət günü qədim ümmətlərə də şahidlik edəcək? 23.05.14 1.532 dəfə oxundu
55 Quran dəstəmazsız oxuna ya da əllə tutula bilərmi? 04.01.17 802 dəfə oxundu
56 Quranın zikr olması 05.07.09 3.166 dəfə oxundu
57 Quranı nüzul cərgəsinə əsasən başa düşməyə çalışmaq düzdür? 20.09.14 1.422 dəfə oxundu
58 İblisin haqq yoldan azmağı 12.05.09 2.505 dəfə oxundu
59 İbrahim peyğəmbərin sınağa çəkildiyi kəlmələr nədir? 11.03.11 4.013 dəfə oxundu
60 Günahkarlar Qiyamət günü kor vəziyyətdə həşr olunacaqlar? 18.04.11 2.119 dəfə oxundu
61 Qurana əsasən cansız varlıqların da öz dilləri var? 04.07.11 2.195 dəfə oxundu
62 Zina cəzasının qeyd edildiyi ayələrdəki əzab axirətdəki əzabdır? 04.01.12 3.534 dəfə oxundu
63 Əshabi-qəryə 10.04.12 1.522 dəfə oxundu
64 İbrahim peyğəmbər quşları dağa diri buraxıb, yoxsa ölü? 24.01.13 1.746 dəfə oxundu
65 Quranda cəmi neçə ayə var? 12.12.13 3.442 dəfə oxundu
66 Sünnətullah nədir? Fıtratullahla arasındakı fərqi izah edə bilərsiniz? 03.03.17 316 dəfə oxundu
67 Bismillahi-r-Rəhmani-r-Rəhim ifadəsi 05.07.09 4.908 dəfə oxundu
68 Qurbanlıq buğa əhvalatı 01.04.10 2.138 dəfə oxundu
69 Bəqərə surəsi, 7-ci ayə (II hissə) 28.03.10 3.022 dəfə oxundu
70 Quran kitab halına salındığı vaxt ona bir müdaxilə olub? 18.03.11 3.160 dəfə oxundu
71 Quran təkcə kişilərə müraciət edir? 21.04.11 1.864 dəfə oxundu
72 Peyğəmbər bizim bütün əməllərimizi görür? 05.07.11 2.234 dəfə oxundu
73 Peyğəmbərin Quranı şərh etmək kimi bir missiyası olub, yoxsa yox? 06.01.12 1.778 dəfə oxundu
74 Yataq otağına Quran qoymaq olar? 23.05.12 4.068 dəfə oxundu
75 Ali-İmran surəsinin 81-ci ayəsi 12.02.13 1.835 dəfə oxundu
76 Cəlcəlutiyyə deyilən bir vəhy nazil edilibmi? 24.12.13 1.331 dəfə oxundu
77 Quranda “Əhbar” kəliməsiylə qəsd edilənlər kimlərdir? 27.02.17 246 dəfə oxundu
78 Mələyin peyğəmbərə yuxuda gətirdiyi vəhyin Quran olmadığını demək olar? 05.07.09 3.193 dəfə oxundu
79 Şəfaət 08.04.10 3.083 dəfə oxundu
80 Nəsx və izahı 26.05.10 3.821 dəfə oxundu
81 Qurani-Kərimin xüsusiyyəti 15.03.11 9.732 dəfə oxundu
82 Quranda ümmət sözü neçə mənada işlənir? 26.04.11 2.008 dəfə oxundu
83 Qurandakı “ulu-l-əlbab” nə məna verir? 07.07.11 1.637 dəfə oxundu
84 Quran insanlara verilmiş təmiz sudur, havadır 28.02.11 2.424 dəfə oxundu
85 Quranın tarixi bir yanaşma ilə oxunmalı olduğunu demək düzgündür? 08.06.12 1.579 dəfə oxundu
86 Bəzi xəstəliklərə qarşı Quran oxunması nə dərəcədə düzgündür? 03.11.14 1.579 dəfə oxundu
87 Allah üçün qeybdən söhbət gedə bilərmi? 01.01.14 1.543 dəfə oxundu
88 Quranda “Ruhban” kəliməsi ilə qəsd edilənlər kimlərdir? 01.03.17 253 dəfə oxundu
89 Hamı Quranı oxuyub başa düşə bilər? 05.07.09 2.314 dəfə oxundu
90 Həzrəti İsa həzrəti İshaqın nəslindəndir? 05.07.09 3.133 dəfə oxundu
91 Kafir nə deməkdir? Kafir kimlərə deyilir? 02.04.10 5.858 dəfə oxundu
92 Quranda surələrin əvvəlində nəyə əsasən “əuzu-bəsmələ” yoxdur? 04.12.14 1.383 dəfə oxundu
93 Qurandakı “şaə” və “əradə” felləri “istəmək” mənasını bildirir? 18.03.11 1.732 dəfə oxundu
94 Quranın başa düşülməsində ictihadın əhəmiyyəti 13.05.11 1.744 dəfə oxundu
95 İnsanın başına bir iş gələndə şeytanın dostu olur? 07.07.11 1.763 dəfə oxundu
96 Quranda Cahiliyyədən qalma şerlər var? 20.01.12 1.701 dəfə oxundu
97 Ənam surəsinin 38-ci ayəsindəki dabbə sözünün mənası nədir? 19.06.12 2.011 dəfə oxundu
98 İbrahim surəsinin 4-cü ayəsinə sizin kimi məna verən qədim dövr alimləri olub? 26.02.13 1.663 dəfə oxundu
99 Quran 29/45-dəki “ən böyük zikr”lə nə nəzərdə tutulur? 15.01.14 1.911 dəfə oxundu
100 Bir daha peyğəmbər gəlməyəcəyinə görə Bəqərə 286-cı ayədəki “ISR” nədir? 22.03.17 507 dəfə oxundu