İslam dinində məhbuslara münasibət
Müsəlmanlar > Cəzalar > Düşüncə sahəsi > Fitvalar Tarix: 24 Mart 2013 Tövsiyə et Çap et
Sual: Həbsxanalarda məhbusların sağlamlığının keyfiyyəti ilə bağlı bir layihədə işləyirəm. Məhbusların digər insanlar kimi sağlamlıq hüquqları haqqında məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Bu məsələdə İslam dininin ədalət və bərabərliyə baxışı nədir?

Cavab: İslam dini yaşayan və düşünən insanlar üçün gəlmişdir. Bu dində bütün canlı və cansızlarla bağlı müəyyən qaydalar, haqq və hüquqlar mövcuddur. Bütün yaradılanlar insan üçün xəlq edildiyi halda, bəşər bəzən nəfsinin mənfi arzu və istəklərinə məğlub olur. Bu məğlubiyyətlərdən biri də cinayətdir. Amma cinayəti törədən də yenə insandır. Bəs belə olduğu halda cinayət törətmiş məhbuslarla bağlı məsələlər öz həllini necə tapır? Bəli, indi gələk sizin sualınızın cavabına. İslam dini məhbuslara və onların saxlanma şəraitinə böyük diqqət yetirmiş və bununla bağlı müəyyən şərtlər də qoymuşdur. Bu cür məsələlərə başqa bir yerdə rast gəlmək qeyri-mümkündür. İslam hüquqşünasları olan fəqihlər öz əsərlərində məhbuslarla bağlı hökmlər, onların saxlanma şəraiti və davranış qaydalarını müəyyənləşdirmişlər. Bu qayğı İslam dinində insanın qorunması və ona olan hörmətdən irəli gəlir.

Məsələnin başa düşülməsini daha da asanlaşdırmaq və hökmləri daha anlaşıqlı etmək üçün alimlər müzakirə predmetini iki hissəyə bölüblər:

1. Məhbusların şəxsi sağlamlığına dair hökmlər;

2. Həbsxana kimi istifadəyə verilmiş yerdə sağlamlıq şəraitinə dair hökmlər.

MƏHBUSLARIN ŞƏXSİ SAĞLAMLIĞI

Xəstə insanı həbs etmək

Müsəlman hüquqşünaslar ilk növbədə xəstə olan bir insanı həbs etmək məsələsini müzakirə etmişlər. Səlahiyyətli orqanların xəstə insanı həbs etmək hüququ varmı? Bu məsələdə yekun qərar həmin şəxsin hansı səbəbə görə həbs olunmalı olduğunu, xəstəliyinin nə dərəcədə ciddi olduğunu və həbsxanada onun sağlamlığının qayğısına qalmağın mümkünlüyünü götür-qoy edən hakim tərəfindən verilir. Əgər həbsxanada həmin xəstə üçün sağlamlıq şəraiti yetərli isə və həbs olunacağı təqdirdə ölümünə səbəb ola biləcək ciddi bir xəstəlikdən əziyyət çəkmirsə, onu həbs etmək olar. Əgər bu cür qayğı təmin olunmayıbsa, hakim onu tamamilə azadlığa buraxmadan təkrar həbs etmək mümkün olana kimi müttəhimi müalicə edəcək və qoruyacaq bir quruma və ya şəxsə həvalə edə bilər.

Əgər məhbus həbsdə ikən xəstələnərsə, həbsxanada onu müalicə etmək imkanı olarsa, bu halda məhbus həbsxananın daxilində müalicə olunmalıdır. Həkimlər və xidmətçilərin ona maneəsiz baş çəkməyinə, onu müalicə etməyinə və qulluq göstərməyinə imkan yaradılmalıdır. Əgər müalicəsiz buraxılması onun ölümü ilə nəticələnərsə, buna səbəb olan şəxslər cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

Peyğəmbər (s) zəncirlənmiş bir məhbusun yanından keçirdi və bu vaxt məbhus: “Ey Muhəmməd, ey Muhəmməd”, – deyə səsləndi. Peyğəmbər onun yanına gəldi və dedi: “Nə olub?” O dedi: “Mən acam, məni yedizdirin. Mən susuzam, mənə su verin”. Peyğəmbər (s) dərhal onun ehtiyaclarının ödənilməsinə dair göstəriş verdi (Muslim, 3/1263). Şübhəsiz ki, xəstənin tibbi müayinəyə ehtiyacı var.

Bununla belə, onu həbsxana daxilində müalicə etmək mümkün deyilsə, bu halda məhbus həbsxana müdiriyyətinin nəzarəti, yaxud ona nəzarət və mühafizə etmək üçün bu məqsədlə vəzifələndirilmiş bir şəxsin rəhbərliyi altında müalicəsi mümkün olan bir yerə aparılmalıdır.

Hökmlərə gəldikdə fəqihlər fiziki xəstəliklə ruhi xəstəlik arasında fərq qoymurlar (Bir çox hüquqşünasın cinayətkarları həbsdən azad etmək üçün istifadə etdiyi süni ruhi xəstəlik, yaxud intensiv ruhi xəstəlikdən fərqli olaraq həqiqi ruhi xəstəlik). Elə buna görə də, fəqihlər məhbusun qaçmayacağından əmin olunduğu təqdirdə, qapının onun üzünə bağlanmasının, yaxud qaranlıq otağa qoymağın, ya bu və ya digər formada ona zərər verməyin, ya da onu qorxudacaq hər hansı bir şey etməyin icazəli olmadığını bildirmişlər.

Qohumlarının onu ziyarət etməsinə mane olunmamalıdır. Çünki bu onun sağlamlığına və psixologiyasına müsbət təsir edir.

Səlahiyyət orqanları və ya onların nümayəndəsi məhbusların sağlamlığının qayğısına qalmaq üçün həbsxanada xüsusi tibbi şöbə açmalıdırlar. Bu cür etməklə məhbuslar ictimai xəstəxanalara getmək ehtiyacından, orada ola biləcək təhqir və rəzalətə məruz qalmaqdan qurtulmuş olurlar.

Məhbusların həyat yoldaşları ilə görüşmələrinə icazə verilməlidir. Bu məqsədlə həbsxanada müvafiq yer hazırlanmalıdır. Həyat yoldaşlarının (zinadan) qorunması məqsədilə yaxınlıq etmələrinə imkan yaradılmalıdır.

Fəqihlər bildirirlər ki, məhbusların dəstəmaz almalarına və paklanmalarına imkan yaratmaq vacibdir. Bu isə sözsüz ki, xəstəliklərə qarşı ən mühüm qoruyucu ehtiyat tədbiridir.

HƏBSXANALARDA SAĞLAMLIQ ŞƏRAİTİNƏ DAİR HÖKMLƏR

Həbsxana kimi istifadə olunan məkan geniş, təmiz, yaxşı havalandırılmış, təbii günəş işığı ilə işıqlandırılmış və hamam və sair kimi lazımi bütün şəraitlə təmin olunmalıdır.
Xeyli sayda məhbusu dəstəmaz almaq və namaz qılmağa imkan olmayan bir yerə yığmaq icazəli deyil.

Məhbusları islah edərkən, yaxud onlarla davranarkən fəqihlərin haram olduğunu bildirdiyi bəzi məsələlər var. Bunlar aşağıdakılardır:

Bədəni şikəst etmək: Bədənin hər hansı bir hissəsini kəsməklə, yaxud sümüklərini sındıraraq məhbusu cəzalandırmaq yolverilməzdir. Peyğəmbər (s) müharibə əsirlərini şikəst etməyi qadağan edərək belə buyurmuşdur: “Onları şikəst etməyin” (Muslim, 3/1357).

Sifətə vurmaq: Çünki bu cür etməklə insanın ləyaqəti alçaldılmış olur. Eynilə məbhusların boynuna zəncir taxmaq, yaxud şallaqlamaq üçün onları yerə uzatmaq, hətta onlar üçün müəyyən olunmuş hədd (İslamda buyurulmuş cəzalar) olsa belə, icazəli deyil. Çünki burada da ləyaqəti alçaltmaq elementi var və insanların səhhəti və bədəninə zərər dəyir.

Yandırmaqla, boğmaqla, yaxud məhbusun başını suyun altında saxlamaqla cəza vermək: Qisas halları və cəzanın cinayətə müvafiq olduğu hallar bundan istisnadır.

Məhbusları ac qoymaq, yaxud onları soyuğa məhkum etmək, ya da onlara zərərli yeməklər vermək və ya paltar geyinmələrinə imkan verməmək: Əgər məhbus bu cür şeylər səbəbindən vəfat edərsə, onu həbs edən tərəf qisas olaraq edam oluna, yaxud diyət (qan bahası, qan əvəzi) ödəməsi tələb oluna bilər.

Məhbusların paltarlarını soyundurmaq: Çünki bu onların övrət yerlərini göstərir, onları fiziki və ruhi xəstəliyə düçar edir.

Subaşına getməyə, dəstəmaz almağa və namaz qılmağa mane olmaq. Əlbəttə ki, bu, məhbusun səhhətinə ziyandır.

MƏHBUSLARIN QAYĞISINA QALANLAR

Yuxarıda qeyd edilən hədis göstərir ki, Peyğəmbər (s) məhbusların qayğısına qalınması və onların yemək, içmək ehtiyaclarının qarşılanmasına dair göstərişlər vermişdir. Peyğəmbər (s) çox vaxt məhbusları səhabələrə həvalə edər və onlarla yaxşı davranmağı tapşırardı. Burada bəzi misalları qeyd edək.

Rəşidi xəlifələrinin 4-cüsü olan Əli ibn Əbi Talib (r) həbsxanalara baxış keçirər, orada məhbuslarla görüşər və onların halını və vəziyyətini soruşardı.

Ömər ibn Əbduləziz -beşinci Rəşidi xəlifəsi- öz işçilərinə məktub yazaraq orada məhbusların vəziyyətinə nəzarət etməyi və onların arasında xəstə olanların qayğısına qalmağı əmr etmişdir.

Abbasi xəlifəsi əl-Mötədil məhbusların ehtiyacları və tibbi müayinəsinə xərcləmək məqsədilə büdcədən aylıq 1500 dinar təxsis etmişdir.

Abbasi xəlifəsi əl-Muqtədir vəzirlərindən biri İbn Muqləni həbs etdikdə vəzir xəstələnmişdi. Xəlifə tanınmış həkim Sabit ibn Sinan ibn Sabit ibn Quranı onu müalicə etmək üçün həbsxanaya, onun yanına göndərdi və onu yaxşı müalicə etməsini tapşırdı. Həkim öz əli ilə onu yedizdirir və ona yaxşı baxırdı.

Xəlifə əl-Muqtədirin dövründə vəzir Əli ibn İsa əl-Cərrah həmin vaxtı İraqdakı xəstəxanaların başçılarına məktub yazaraq belə deyirdi: “Allah sizin ömrünüzü uzun etsin, mən həbsxanada olan insanlar haqqında düşünürəm. Saylarının çox olduğunu və ağır şəraitin olduğunu nəzərə alsaq, onlar xəstəliklərdən uzaq deyillər. Özləri üçün faydalı olan işləri görmələrinə və düçar olduqları xəstəliklər barədə həkimlə danışmalarına və görüşmələrinə əngəl yaranır. Mütləq onlar üçün həkimlər təyin edin ki, onlar məhbusların yanına gedərək onlara hər gün baxsınlar və dərman, içəcək aparsınlar və bütün həbsxanaları dolaşsınlar, orada olan xəstələri müalicə etsinlər, onlar üçün dərman yazsınlar”. Bu qayğı işi xəlifə əl-Muqtədir, əl-Qahir, əl-Radi və əl-Muttəqinin dövrünə kimi davam etdi.

Hazırlayan: E. PAŞAOĞLU

Bu material 23/03/2013 tarixdə din.az saytından iqtibas edilmişdir.

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.719 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Əbu Hamid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri 17.11.09 2.706 dəfə oxundu
2 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 3 28.02.11 2.168 dəfə oxundu
3 Qurban qətliam deyil! 23.10.12 1.605 dəfə oxundu
4 Dini düşüncəmizi dəyişdirməliyik 04.09.13 1.554 dəfə oxundu
5 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
6 Ramazan təqvimi 27.06.14 3.667 dəfə oxundu
7 İslamda insan cəsədi və meyityarma 16.03.11 2.428 dəfə oxundu
8 Ad qövmünün həlakı 29.10.12 1.518 dəfə oxundu
9 Sərvət, hakimiyyət və kasıblıq haqqında 07.09.13 1.979 dəfə oxundu
10 Din 31.03.10 2.995 dəfə oxundu
11 QƏNDİLLƏR 13.02.11 2.827 dəfə oxundu
12 İslamda qardaşlıq və bərabərlik 10.11.12 3.448 dəfə oxundu
13 Quran kifayət qədər açıq deyilmi? 04.11.13 1.347 dəfə oxundu
14 Peyğəmbəri tanrılaşdırmaq 30.03.10 3.120 dəfə oxundu
15 Professor Şahlar Əsgərov, “Allahın varlığının riyazi isbatı” 15.02.11 3.297 dəfə oxundu
16 Müvahhid müsəlmanın xüsusiyyətləri 10.11.12 1.752 dəfə oxundu
17 Ənənəvi İslam və həqiqi İslam 11.12.13 1.778 dəfə oxundu
18 Ağıl işlətmək 24.04.10 3.221 dəfə oxundu
19 Quranda şəfaət anlayışı 02.09.15 1.923 dəfə oxundu
20 İslam ümumbəşəri dindir 16.11.12 1.623 dəfə oxundu
21 Nəbi və Rəsul 18.12.13 1.767 dəfə oxundu
22 Məşiət və iradə 05.07.09 3.220 dəfə oxundu
23 İslamda qəbir evi və qəbristanlıq 25.10.11 4.563 dəfə oxundu
24 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.140 dəfə oxundu
25 Sədəqə malı azaltmır 19.01.14 1.537 dəfə oxundu
26 Din böyüklərini müqəddəs hesab etmək 22.07.10 2.454 dəfə oxundu
27 Quranın ecazı 21.11.11 9.129 dəfə oxundu
28 “Şeyx Əhməd vəsiyyətnaməsi” əfsanəsi 03.03.13 1.548 dəfə oxundu
29 Lə İlahə İlləllah 20.02.14 2.762 dəfə oxundu
30 Ramazanda Quran oxumaq 29.07.10 5.533 dəfə oxundu
31 Quran ayəli telefon zəngləri 18.01.12 2.842 dəfə oxundu
32 İslam dinində məhbuslara münasibət 24.03.13 1.719 dəfə oxundu
33 Təsbih və Zikr 29.04.16 1.428 dəfə oxundu
34 Pir və ziyarətgahlar 07.12.10 20.823 dəfə oxundu
35 Birlik və bərabərliyin simvolu: Həzrəti Muhəmməd 24.01.12 2.612 dəfə oxundu
36 Ümmətin islahı nə ilə mümkündür? 17.11.15 1.569 dəfə oxundu
37 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.183 dəfə oxundu
38 Zəmzəm suyunun sirləri 12.12.10 5.605 dəfə oxundu
39 Ərlə arvadın sirrini açmaq 03.04.12 3.265 dəfə oxundu
40 Hüseyn (ə.s.)ın ölümünə sevinən müsəlman tapılar? 14.05.13 2.590 dəfə oxundu
41 Novruzla əlaqədar məlumatlar 21.03.15 3.169 dəfə oxundu
42 Yer üzündə gəzib dolaşmaq 17.01.11 2.423 dəfə oxundu
43 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.266 dəfə oxundu
44 Dinimizdə toy və yas mərasimlərinə münasibət 26.05.13 3.026 dəfə oxundu
45 Tövhid 24.09.16 5.094 dəfə oxundu
46 Qütblərdə namaz vaxtları 07.02.11 2.286 dəfə oxundu
47 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.242 dəfə oxundu
48 Qədir Xum hadisəsinin həqiqətləri 07.06.13 1.887 dəfə oxundu
49 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.264 dəfə oxundu
50 Allahın varlığının riyazi isbatı 15.02.11 6.004 dəfə oxundu
51 Müsəlmanın davranışları 23.09.12 1.869 dəfə oxundu
52 Quranın savabı ölüyə çatırmı? 17.06.13 5.469 dəfə oxundu
53 Əli İzzətbekoviçdən İslam dünyasının Xülasəsi 14.04.17 551 dəfə oxundu
54 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 1 11.02.11 2.416 dəfə oxundu
55 İslamda analara münasibət 19.10.12 2.372 dəfə oxundu
56 Dindən dönənlərin öldürülməsi 17.05.14 2.040 dəfə oxundu
57 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 965 dəfə oxundu
58 Təəssüb və dini təəssübkeşlik 24.06.09 3.203 dəfə oxundu
59 Qərbin inkişafının paradiqması 19.02.11 3.361 dəfə oxundu
60 İslamda söyüşə münasibət 19.10.12 1.903 dəfə oxundu
61 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.465 dəfə oxundu
62 Müaviyə kimdi? 10.08.18 526 dəfə oxundu
63 İslamdan İslama qədər 15.10.15 2.711 dəfə oxundu
64 “Oxu” qəzetinin Abdulaziz Bayındırla müsahibəsi – 2 26.02.11 2.363 dəfə oxundu
65 Qurbanın maddi və mənəvi əhəmiyyəti 19.10.12 1.676 dəfə oxundu
66 Müsəlman kafirə güvənməlidirmi? 09.08.13 1.341 dəfə oxundu
67 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 359 dəfə oxundu