Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var?
Müsəlmanlar > Faiz və kredit > Fitvalar > Hədis Tarix: 21 Mayıs 2012 Tövsiyə et Çap et
Sual: Eşitmişəm ki, bir hədisdə qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz almağa icazə verilib. Bu məlumat düzdür? Əgər varsa, həmin hədis mötəbərdir?

Cavab: Qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz alıb verməyin icazəli olduğunu bildirən hər hansı bir hədis yoxdur. Ancaq Hənəfi məzhəbinə mənsub olan bəzi insanlar aşağıdakı rəvayəti əsas götürürlər:

لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Daru-l-hərbdə müsəlman ilə hərbi-nin (daru-l-hərbdən olan) arasında fərq yoxdur.”1

İmam Zeylai (v.t. 762/1360) bu rəvayəti nasbu-r-rayə li əhadisi-l-hidayə adlı əsərində “qərib” kimi qiymətləndirib.2 Onun fikrincə qərib hədis sənəd-sübutu olmayan rəvayətdir.3

İbn Həcər əl-Əsqəlani (v.t. 852/1449) də belə bir rəvayət tapa bilmədiyini4 qeyd edib.5

Qeyd edək ki, bu rəvayət mənbələrdə müxtəlif sözlərlə (ləfz) qeyd olunub.6 Hənəfi mənbələrində də yeganə ravisi tabeindən olan Məkhuldur (v.t. 112/730). Bu rəvayət mürsəl yolla (əshabələrin üzərindən keçməklə, onlar olmadan) Muhəmməd peyğəmbərə (s. a. v.) aid edilib. Beləliklə, bu hədis əsas tutula bilməz. Onun belə bir xüsusiyyəti yoxdur.

Hənbəli fiqh alimlərindən biri olan İbn Qüdamə-nin (v.t. 620/1223) aşağıdakı sözləri bu məsələyə aydınlıq gətirir:

“Haramlığı Quran, Sünnə və icma ilə sübuta yetirilən bir hökmü mötəbər (səhih) və yaxud müsnəd və ya digər mötəbər hədis mənbələrində qeyd olunmayan məchul bir rəvayətə əsasən tərk etmək (bir kənara qoymaq, əməl etməmək, nəzərə almamaq) olmaz. Əlavə olaraq, hədis həm mürsəldir, həm də (Ərəb dilinin qaydaları baxımından) Allahın elçisinin faizi daru-l-hərbdə də qadağan etdiyini bildirə bilər. Çünki “faiz olmaz” ifadəsi “faiz qadağandır” kimi də başa düşülə bilər. Misal üçün, bir Quran ayəsində belə deyilir:

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج

“Həccdə qadına yaxınlıq etmək, pis söz danışmaq və vuruşmaq olmaz.” (Bəqərə, 2/197)7

Nəticə etibarilə belə bir hədis yoxdur. Eləcə də, faiz almaq və vermək istər müsəlman, istərsə də qeyri-müsəlman ölkələrdə haramdır.

Sualınızla əlaqədar olaraq aşağıdakı qısa cavabları da nəzərdən keçirin:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/3220.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/qeyri-muselmanlar

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. əl-Mərğinani, əl-hidayə, 3-cü cild, s. 66. []
  2. 4-cü cild, s. 44. İmam Şafi-nin bu rəvayətin dəlil olmağının qeyri-mümkünlüyü barədə ifadəsi üçün baxın: əl-Ümm, 7-ci cild, s. 359. []
  3. Abdullah Aydınlı, hədis istilahları sözlüyü, İstanbul, 2006-cı il, s. 101. []
  4. لم أجده []
  5. əd-dirayə fi təxrici əhadisi-l-hidayə, 2-ci cild, s. 158. []
  6. Ətraflı məlumat üçün baxın:  Şafi, əl-ümm, 7-ci cild, s. 359; Beyhəqi, mərifətu-s-sünən və-l-asar, 13-cü cild, s. 272. []
  7. MƏNBƏ: İbn Qüdamə, əl-muğni, 4-cü cild, s. 176-177. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.389 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Lovğaya qarşı lovğalıq etmək lazımdır? 20.06.11 2.782 dəfə oxundu
2 Əbu Hənifənin fikrincə Kütubi-sittədə Qurana zidd hədis var? 06.03.11 2.796 dəfə oxundu
3 “Ümmətimin ömrü 1500 ili keçməyəcək” hədisi mötəbərdir? 07.03.12 1.651 dəfə oxundu
4 Qüdsi hədislər də hikmət məfhumuna daxildir? 19.04.13 1.217 dəfə oxundu
5 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.136 dəfə oxundu
6 “Namaz möminin meracıdır” sözü hədisdir? 11.07.10 2.257 dəfə oxundu
7 Deyilənə görə hər əsrə bir alim gəlir. Bu düzdür? 08.03.11 1.457 dəfə oxundu
8 “1 saatlıq təfəkkür 1 illik əlavə ibadətdən yaxşıdır” hədisi var? 30.03.12 1.425 dəfə oxundu
9 Zəif hədislə əməl etmək olarmı? 11.05.13 1.345 dəfə oxundu
10 Zəmanənin imamına beyət etmək 03.03.10 2.894 dəfə oxundu
11 “Vətən sevgisi imandandır” sözü hədisdir? 01.11.14 1.380 dəfə oxundu
12 Hədislər olmasa, Quranı başa düşmək olmaz? 13.03.11 2.418 dəfə oxundu
13 Əcluninin “Kəşfu-l-xəfa” əsəri mötəbər bir mənbədir? 09.05.12 1.243 dəfə oxundu
14 “Müflis mömin” hədisinin bəndə haqq-hüququ baxımından izahı 22.05.13 1.426 dəfə oxundu
15 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz qılmaq 03.04.11 2.131 dəfə oxundu
16 “Atıcılığı öyrəndikdən sonra buraxan bizdən deyil” sözü hədisdir? 29.11.10 1.998 dəfə oxundu
17 Məscidə getməyənlərin evi yandırılmalıdır? 15.03.11 2.736 dəfə oxundu
18 Ən-Nəsai mötəbər bir hədis alimidir? 10.05.12 1.173 dəfə oxundu
19 Nasiruddin əl-Albani mötəbər bir hədis alimidir? 27.05.13 1.385 dəfə oxundu
20 Rəvayətlərə əsasən Rəsulullahı nümunə götürmək mümkündür? 12.08.14 1.016 dəfə oxundu
21 “Mən 2 qurbanlığın oğluyam” kəlamı hədisdir? 20.11.10 1.694 dəfə oxundu
22 “Cənnət anaların ayaqlarının altındadır” mövzu hədisdir? 31.03.11 2.370 dəfə oxundu
23 “2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir? 11.05.12 1.518 dəfə oxundu
24 İxlas surəsini 11 dəfə oxuyub ölünün ruhuna tapşırmaqla əlaqədar bir hədis var? 04.06.13 1.602 dəfə oxundu
25 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.844 dəfə oxundu
26 Toy gecəsi bəy gəlinin ayağını yumalıdır? 20.11.10 7.327 dəfə oxundu
27 Axır zəmanədə az ibadət edən xilas olacaq? 05.04.11 1.480 dəfə oxundu
28 Peyğəmbər deyib ki, rəhmətliklərinizə Yasin oxuyun? 14.05.12 13.074 dəfə oxundu
29 Biz dini məsələlərdə kimə tabe olmalıyıq? 23.12.13 1.203 dəfə oxundu
30 Muhəmməd peyğəmbər Cənnətdə Məryəm ana ilə evlənəcək? 25.02.10 4.540 dəfə oxundu
31 Alimliyin meyarı çoxlu hədis bilməkdir? 15.05.14 957 dəfə oxundu
32 “Yerə göyə sığmaram, mömin bəndəmin qəlbinə sığaram” sözü hədisdir? 16.06.11 1.500 dəfə oxundu
33 Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var? 21.05.12 1.389 dəfə oxundu
34 Çəlik istifadə etmək sünnədir? 27.01.14 1.212 dəfə oxundu
35 Dünya möminlərə zindan, kafirlərə də cənnətdir? 17.05.11 1.698 dəfə oxundu
36 İnsanın ev, paltar, çörək və sudan başqa bir şeyə haqqı var? 22.01.11 1.677 dəfə oxundu
37 Ölüyə Quran tapşırmaqla əlaqədar hədislər səhihdir? 01.07.11 2.060 dəfə oxundu
38 Allah xoşlamadığı idarəçilərə yaltaq köməkçilər verir? 06.06.12 1.646 dəfə oxundu
39 Bir hədisin səhih sayılma meyarı nədir? 13.04.17 362 dəfə oxundu
40 Quranda nənə və nəvənin evlənməyi ilə əlaqədar bir hökm yoxdur? 29.11.14 2.191 dəfə oxundu
41 “Ev tikmək üçün xərclənən pulda xeyir yoxdur” hədisi səhihdir? 23.01.11 2.108 dəfə oxundu
42 “Möminin başından dərd-bəla kəm olmaz” kimi bir hədis var? 11.07.11 1.514 dəfə oxundu
43 “Alimin yuxusu cahilin ibadətindən xeyirlidir” hədisi mötəbərdir? 21.07.12 1.588 dəfə oxundu
44 Bir məsələ Quranda keçirsə, əlavə olaraq hədisə baxılarmı? 02.01.18 94 dəfə oxundu
45 “Ən yaxşı müsəlman xanımı ilə yaxşı dolanandır”. Bu hədis necə izah edilir? 16.02.10 1.751 dəfə oxundu
46 Üzüqoylu yatmaq 19.06.10 9.537 dəfə oxundu
47 “Məni sevən bəlaya düçar olar” formasında bir hədis var? 06.09.11 1.616 dəfə oxundu
48 “Sünnəmi əhya edənə yüz şəhid savabı var” hədisi mötəbərdir? 10.12.12 1.257 dəfə oxundu
49 Səhih sünnə nədir? Sünnə dinin ikinci mənbəyidirmi? 11.05.18 240 dəfə oxundu
50 Muhəmməd peyğəmbərin neçə hədisi var? 29.10.11 2.622 dəfə oxundu
51 Əsrlə şam arasında yatmaq təhlükəlidir? 24.01.11 5.619 dəfə oxundu
52 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.890 dəfə oxundu
53 “Üç işdən ötrü Ərəbləri sevin” deyə bir hədis var? 10.12.12 1.467 dəfə oxundu
54 Hədislərin hikmət olduğunun dəlili nədir? 16.07.18 103 dəfə oxundu
55 Peyğəmbərlərin hamısı çobanlıq ediblər? 17.03.10 2.499 dəfə oxundu
56 Əl-Buxarinin özü tərəfindən yazılan orijinal nüsxə indiyədək durur? 10.02.11 4.143 dəfə oxundu
57 Cəbrayılın 10 dəfə də yer üzünə enəcəyini deyən hədis var? 12.01.12 2.031 dəfə oxundu
58 “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir” hədisi səhihdir? 31.01.13 1.647 dəfə oxundu
59 Peyğəmbəri hamıdan çox sevmək lazım olduğuna dair bir hədis var? 25.03.10 1.963 dəfə oxundu
60 Şəvval orucu 29.06.09 3.444 dəfə oxundu
61 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.030 dəfə oxundu
62 İnsanlar nəyə görə hədis uydurublar? 13.03.13 1.308 dəfə oxundu
63 Hədislərə əsasən insanların ən xeyirlisi kimdir? 06.04.10 1.664 dəfə oxundu
64 Çörək yedikdə arada dua etmək peyğəmbərin sünnəsidir? 20.02.11 2.116 dəfə oxundu
65 “«Hədisi burax, Qurana bax»” deyənlər olacaq.” Bu mötəbər bir hədisdir? 14.02.12 1.622 dəfə oxundu
66 Mövzu hədislərlə bağlı mənbələr hansılardır? 17.03.13 1.181 dəfə oxundu
67 Sələbə əhvalatı həqiqətən də olub, yoxsa əfsanədir? 03.05.10 1.648 dəfə oxundu
68 Əşəreyi-mübəşşərə hədisini necə başa düşmək lazımdır? 22.02.11 1.476 dəfə oxundu
69 İnsanların dərin mənalı sözlərini hikmət adlandırmaq olar? 27.02.12 2.186 dəfə oxundu
70 “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm” hədisi mötəbərdir? 11.04.13 1.527 dəfə oxundu
71 Sədəqə vermək ömrü uzadır? 03.05.10 2.401 dəfə oxundu
72 “Qiyamət günü Cənnətə 1-ci daxil olan mən olacağam” hədisi səhihdir? 06.08.14 1.090 dəfə oxundu
73 “Zöhrün ilk 4 müstəhəbini qılmayan şəfaətimə nail olmaz” hədisi mötəbərdir? 06.03.12 2.100 dəfə oxundu
74 Hədislər etiqadi məsələlərdə dəlil ola bilər? 18.04.13 1.343 dəfə oxundu