Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var?
Müsəlmanlar > Faiz və kredit > Fitvalar > Hədis Tarix: 21 Mayıs 2012 Tövsiyə et Çap et
Sual: Eşitmişəm ki, bir hədisdə qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz almağa icazə verilib. Bu məlumat düzdür? Əgər varsa, həmin hədis mötəbərdir?

Cavab: Qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz alıb verməyin icazəli olduğunu bildirən hər hansı bir hədis yoxdur. Ancaq Hənəfi məzhəbinə mənsub olan bəzi insanlar aşağıdakı rəvayəti əsas götürürlər:

لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Daru-l-hərbdə müsəlman ilə hərbi-nin (daru-l-hərbdən olan) arasında fərq yoxdur.”1

İmam Zeylai (v.t. 762/1360) bu rəvayəti nasbu-r-rayə li əhadisi-l-hidayə adlı əsərində “qərib” kimi qiymətləndirib.2 Onun fikrincə qərib hədis sənəd-sübutu olmayan rəvayətdir.3

İbn Həcər əl-Əsqəlani (v.t. 852/1449) də belə bir rəvayət tapa bilmədiyini4 qeyd edib.5

Qeyd edək ki, bu rəvayət mənbələrdə müxtəlif sözlərlə (ləfz) qeyd olunub.6 Hənəfi mənbələrində də yeganə ravisi tabeindən olan Məkhuldur (v.t. 112/730). Bu rəvayət mürsəl yolla (əshabələrin üzərindən keçməklə, onlar olmadan) Muhəmməd peyğəmbərə (s. a. v.) aid edilib. Beləliklə, bu hədis əsas tutula bilməz. Onun belə bir xüsusiyyəti yoxdur.

Hənbəli fiqh alimlərindən biri olan İbn Qüdamə-nin (v.t. 620/1223) aşağıdakı sözləri bu məsələyə aydınlıq gətirir:

“Haramlığı Quran, Sünnə və icma ilə sübuta yetirilən bir hökmü mötəbər (səhih) və yaxud müsnəd və ya digər mötəbər hədis mənbələrində qeyd olunmayan məchul bir rəvayətə əsasən tərk etmək (bir kənara qoymaq, əməl etməmək, nəzərə almamaq) olmaz. Əlavə olaraq, hədis həm mürsəldir, həm də (Ərəb dilinin qaydaları baxımından) Allahın elçisinin faizi daru-l-hərbdə də qadağan etdiyini bildirə bilər. Çünki “faiz olmaz” ifadəsi “faiz qadağandır” kimi də başa düşülə bilər. Misal üçün, bir Quran ayəsində belə deyilir:

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج

“Həccdə qadına yaxınlıq etmək, pis söz danışmaq və vuruşmaq olmaz.” (Bəqərə, 2/197)7

Nəticə etibarilə belə bir hədis yoxdur. Eləcə də, faiz almaq və vermək istər müsəlman, istərsə də qeyri-müsəlman ölkələrdə haramdır.

Sualınızla əlaqədar olaraq aşağıdakı qısa cavabları da nəzərdən keçirin:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/3220.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/qeyri-muselmanlar

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. əl-Mərğinani, əl-hidayə, 3-cü cild, s. 66. []
  2. 4-cü cild, s. 44. İmam Şafi-nin bu rəvayətin dəlil olmağının qeyri-mümkünlüyü barədə ifadəsi üçün baxın: əl-Ümm, 7-ci cild, s. 359. []
  3. Abdullah Aydınlı, hədis istilahları sözlüyü, İstanbul, 2006-cı il, s. 101. []
  4. لم أجده []
  5. əd-dirayə fi təxrici əhadisi-l-hidayə, 2-ci cild, s. 158. []
  6. Ətraflı məlumat üçün baxın:  Şafi, əl-ümm, 7-ci cild, s. 359; Beyhəqi, mərifətu-s-sünən və-l-asar, 13-cü cild, s. 272. []
  7. MƏNBƏ: İbn Qüdamə, əl-muğni, 4-cü cild, s. 176-177. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.399 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Sədəqə vermək ömrü uzadır? 03.05.10 2.436 dəfə oxundu
2 “Qiyamət günü Cənnətə 1-ci daxil olan mən olacağam” hədisi səhihdir? 06.08.14 1.094 dəfə oxundu
3 “Zöhrün ilk 4 müstəhəbini qılmayan şəfaətimə nail olmaz” hədisi mötəbərdir? 06.03.12 2.126 dəfə oxundu
4 Hədislər etiqadi məsələlərdə dəlil ola bilər? 18.04.13 1.356 dəfə oxundu
5 Lovğaya qarşı lovğalıq etmək lazımdır? 20.06.11 2.960 dəfə oxundu
6 Əbu Hənifənin fikrincə Kütubi-sittədə Qurana zidd hədis var? 06.03.11 2.835 dəfə oxundu
7 “Ümmətimin ömrü 1500 ili keçməyəcək” hədisi mötəbərdir? 07.03.12 1.670 dəfə oxundu
8 Qüdsi hədislər də hikmət məfhumuna daxildir? 19.04.13 1.233 dəfə oxundu
9 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.181 dəfə oxundu
10 “Namaz möminin meracıdır” sözü hədisdir? 11.07.10 2.289 dəfə oxundu
11 Deyilənə görə hər əsrə bir alim gəlir. Bu düzdür? 08.03.11 1.461 dəfə oxundu
12 “1 saatlıq təfəkkür 1 illik əlavə ibadətdən yaxşıdır” hədisi var? 30.03.12 1.433 dəfə oxundu
13 Zəif hədislə əməl etmək olarmı? 11.05.13 1.346 dəfə oxundu
14 Zəmanənin imamına beyət etmək 03.03.10 2.940 dəfə oxundu
15 “Vətən sevgisi imandandır” sözü hədisdir? 01.11.14 1.423 dəfə oxundu
16 Hədislər olmasa, Quranı başa düşmək olmaz? 13.03.11 2.450 dəfə oxundu
17 Əcluninin “Kəşfu-l-xəfa” əsəri mötəbər bir mənbədir? 09.05.12 1.245 dəfə oxundu
18 “Müflis mömin” hədisinin bəndə haqq-hüququ baxımından izahı 22.05.13 1.433 dəfə oxundu
19 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz qılmaq 03.04.11 2.155 dəfə oxundu
20 “Atıcılığı öyrəndikdən sonra buraxan bizdən deyil” sözü hədisdir? 29.11.10 2.010 dəfə oxundu
21 Məscidə getməyənlərin evi yandırılmalıdır? 15.03.11 2.798 dəfə oxundu
22 Ən-Nəsai mötəbər bir hədis alimidir? 10.05.12 1.185 dəfə oxundu
23 Nasiruddin əl-Albani mötəbər bir hədis alimidir? 27.05.13 1.404 dəfə oxundu
24 Rəvayətlərə əsasən Rəsulullahı nümunə götürmək mümkündür? 12.08.14 1.025 dəfə oxundu
25 “Mən 2 qurbanlığın oğluyam” kəlamı hədisdir? 20.11.10 1.706 dəfə oxundu
26 “Cənnət anaların ayaqlarının altındadır” mövzu hədisdir? 31.03.11 2.411 dəfə oxundu
27 “2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir? 11.05.12 1.528 dəfə oxundu
28 İxlas surəsini 11 dəfə oxuyub ölünün ruhuna tapşırmaqla əlaqədar bir hədis var? 04.06.13 1.609 dəfə oxundu
29 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.852 dəfə oxundu
30 Toy gecəsi bəy gəlinin ayağını yumalıdır? 20.11.10 7.507 dəfə oxundu
31 Axır zəmanədə az ibadət edən xilas olacaq? 05.04.11 1.488 dəfə oxundu
32 Peyğəmbər deyib ki, rəhmətliklərinizə Yasin oxuyun? 14.05.12 14.559 dəfə oxundu
33 Biz dini məsələlərdə kimə tabe olmalıyıq? 23.12.13 1.208 dəfə oxundu
34 Muhəmməd peyğəmbər Cənnətdə Məryəm ana ilə evlənəcək? 25.02.10 4.573 dəfə oxundu
35 Alimliyin meyarı çoxlu hədis bilməkdir? 15.05.14 961 dəfə oxundu
36 “Yerə göyə sığmaram, mömin bəndəmin qəlbinə sığaram” sözü hədisdir? 16.06.11 1.509 dəfə oxundu
37 Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var? 21.05.12 1.399 dəfə oxundu
38 Çəlik istifadə etmək sünnədir? 27.01.14 1.229 dəfə oxundu
39 Dünya möminlərə zindan, kafirlərə də cənnətdir? 17.05.11 1.713 dəfə oxundu
40 İnsanın ev, paltar, çörək və sudan başqa bir şeyə haqqı var? 22.01.11 1.682 dəfə oxundu
41 Ölüyə Quran tapşırmaqla əlaqədar hədislər səhihdir? 01.07.11 2.083 dəfə oxundu
42 Allah xoşlamadığı idarəçilərə yaltaq köməkçilər verir? 06.06.12 1.693 dəfə oxundu
43 Bir hədisin səhih sayılma meyarı nədir? 13.04.17 411 dəfə oxundu
44 Quranda nənə və nəvənin evlənməyi ilə əlaqədar bir hökm yoxdur? 29.11.14 2.256 dəfə oxundu
45 “Ev tikmək üçün xərclənən pulda xeyir yoxdur” hədisi səhihdir? 23.01.11 2.119 dəfə oxundu
46 “Möminin başından dərd-bəla kəm olmaz” kimi bir hədis var? 11.07.11 1.526 dəfə oxundu
47 “Alimin yuxusu cahilin ibadətindən xeyirlidir” hədisi mötəbərdir? 21.07.12 1.602 dəfə oxundu
48 Bir məsələ Quranda keçirsə, əlavə olaraq hədisə baxılarmı? 02.01.18 101 dəfə oxundu
49 “Ən yaxşı müsəlman xanımı ilə yaxşı dolanandır”. Bu hədis necə izah edilir? 16.02.10 1.757 dəfə oxundu
50 Üzüqoylu yatmaq 19.06.10 9.799 dəfə oxundu
51 “Məni sevən bəlaya düçar olar” formasında bir hədis var? 06.09.11 1.623 dəfə oxundu
52 “Sünnəmi əhya edənə yüz şəhid savabı var” hədisi mötəbərdir? 10.12.12 1.260 dəfə oxundu
53 Səhih sünnə nədir? Sünnə dinin ikinci mənbəyidirmi? 11.05.18 290 dəfə oxundu
54 Muhəmməd peyğəmbərin neçə hədisi var? 29.10.11 2.660 dəfə oxundu
55 Əsrlə şam arasında yatmaq təhlükəlidir? 24.01.11 5.760 dəfə oxundu
56 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.914 dəfə oxundu
57 “Üç işdən ötrü Ərəbləri sevin” deyə bir hədis var? 10.12.12 1.488 dəfə oxundu
58 Hədislərin hikmət olduğunun dəlili nədir? 16.07.18 116 dəfə oxundu
59 Peyğəmbərlərin hamısı çobanlıq ediblər? 17.03.10 2.523 dəfə oxundu
60 Əl-Buxarinin özü tərəfindən yazılan orijinal nüsxə indiyədək durur? 10.02.11 4.242 dəfə oxundu
61 Cəbrayılın 10 dəfə də yer üzünə enəcəyini deyən hədis var? 12.01.12 2.059 dəfə oxundu
62 “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir” hədisi səhihdir? 31.01.13 1.683 dəfə oxundu
63 Peyğəmbəri hamıdan çox sevmək lazım olduğuna dair bir hədis var? 25.03.10 1.996 dəfə oxundu
64 Şəvval orucu 29.06.09 3.534 dəfə oxundu
65 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.048 dəfə oxundu
66 İnsanlar nəyə görə hədis uydurublar? 13.03.13 1.319 dəfə oxundu
67 Hədislərə əsasən insanların ən xeyirlisi kimdir? 06.04.10 1.693 dəfə oxundu
68 Çörək yedikdə arada dua etmək peyğəmbərin sünnəsidir? 20.02.11 2.144 dəfə oxundu
69 “«Hədisi burax, Qurana bax»” deyənlər olacaq.” Bu mötəbər bir hədisdir? 14.02.12 1.639 dəfə oxundu
70 Mövzu hədislərlə bağlı mənbələr hansılardır? 17.03.13 1.191 dəfə oxundu
71 Sələbə əhvalatı həqiqətən də olub, yoxsa əfsanədir? 03.05.10 1.660 dəfə oxundu
72 Əşəreyi-mübəşşərə hədisini necə başa düşmək lazımdır? 22.02.11 1.481 dəfə oxundu
73 İnsanların dərin mənalı sözlərini hikmət adlandırmaq olar? 27.02.12 2.216 dəfə oxundu
74 “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm” hədisi mötəbərdir? 11.04.13 1.552 dəfə oxundu