Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var?
Müsəlmanlar > Faiz və kredit > Fitvalar > Hədis Tarix: 21 Mayıs 2012 Tövsiyə et Çap et
Sual: Eşitmişəm ki, bir hədisdə qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz almağa icazə verilib. Bu məlumat düzdür? Əgər varsa, həmin hədis mötəbərdir?

Cavab: Qeyri-müsəlman ölkələrdə faiz alıb verməyin icazəli olduğunu bildirən hər hansı bir hədis yoxdur. Ancaq Hənəfi məzhəbinə mənsub olan bəzi insanlar aşağıdakı rəvayəti əsas götürürlər:

لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

“Daru-l-hərbdə müsəlman ilə hərbi-nin (daru-l-hərbdən olan) arasında fərq yoxdur.”1

İmam Zeylai (v.t. 762/1360) bu rəvayəti nasbu-r-rayə li əhadisi-l-hidayə adlı əsərində “qərib” kimi qiymətləndirib.2 Onun fikrincə qərib hədis sənəd-sübutu olmayan rəvayətdir.3

İbn Həcər əl-Əsqəlani (v.t. 852/1449) də belə bir rəvayət tapa bilmədiyini4 qeyd edib.5

Qeyd edək ki, bu rəvayət mənbələrdə müxtəlif sözlərlə (ləfz) qeyd olunub.6 Hənəfi mənbələrində də yeganə ravisi tabeindən olan Məkhuldur (v.t. 112/730). Bu rəvayət mürsəl yolla (əshabələrin üzərindən keçməklə, onlar olmadan) Muhəmməd peyğəmbərə (s. a. v.) aid edilib. Beləliklə, bu hədis əsas tutula bilməz. Onun belə bir xüsusiyyəti yoxdur.

Hənbəli fiqh alimlərindən biri olan İbn Qüdamə-nin (v.t. 620/1223) aşağıdakı sözləri bu məsələyə aydınlıq gətirir:

“Haramlığı Quran, Sünnə və icma ilə sübuta yetirilən bir hökmü mötəbər (səhih) və yaxud müsnəd və ya digər mötəbər hədis mənbələrində qeyd olunmayan məchul bir rəvayətə əsasən tərk etmək (bir kənara qoymaq, əməl etməmək, nəzərə almamaq) olmaz. Əlavə olaraq, hədis həm mürsəldir, həm də (Ərəb dilinin qaydaları baxımından) Allahın elçisinin faizi daru-l-hərbdə də qadağan etdiyini bildirə bilər. Çünki “faiz olmaz” ifadəsi “faiz qadağandır” kimi də başa düşülə bilər. Misal üçün, bir Quran ayəsində belə deyilir:

فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج

“Həccdə qadına yaxınlıq etmək, pis söz danışmaq və vuruşmaq olmaz.” (Bəqərə, 2/197)7

Nəticə etibarilə belə bir hədis yoxdur. Eləcə də, faiz almaq və vermək istər müsəlman, istərsə də qeyri-müsəlman ölkələrdə haramdır.

Sualınızla əlaqədar olaraq aşağıdakı qısa cavabları da nəzərdən keçirin:

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/3220.html

http://www.muselmanlar.com/fitvalar/qeyri-muselmanlar

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. əl-Mərğinani, əl-hidayə, 3-cü cild, s. 66. []
  2. 4-cü cild, s. 44. İmam Şafi-nin bu rəvayətin dəlil olmağının qeyri-mümkünlüyü barədə ifadəsi üçün baxın: əl-Ümm, 7-ci cild, s. 359. []
  3. Abdullah Aydınlı, hədis istilahları sözlüyü, İstanbul, 2006-cı il, s. 101. []
  4. لم أجده []
  5. əd-dirayə fi təxrici əhadisi-l-hidayə, 2-ci cild, s. 158. []
  6. Ətraflı məlumat üçün baxın:  Şafi, əl-ümm, 7-ci cild, s. 359; Beyhəqi, mərifətu-s-sünən və-l-asar, 13-cü cild, s. 272. []
  7. MƏNBƏ: İbn Qüdamə, əl-muğni, 4-cü cild, s. 176-177. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.391 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Zəmanənin imamına beyət etmək 03.03.10 2.916 dəfə oxundu
2 “Vətən sevgisi imandandır” sözü hədisdir? 01.11.14 1.391 dəfə oxundu
3 Hədislər olmasa, Quranı başa düşmək olmaz? 13.03.11 2.432 dəfə oxundu
4 Əcluninin “Kəşfu-l-xəfa” əsəri mötəbər bir mənbədir? 09.05.12 1.244 dəfə oxundu
5 “Müflis mömin” hədisinin bəndə haqq-hüququ baxımından izahı 22.05.13 1.429 dəfə oxundu
6 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz qılmaq 03.04.11 2.133 dəfə oxundu
7 “Atıcılığı öyrəndikdən sonra buraxan bizdən deyil” sözü hədisdir? 29.11.10 2.001 dəfə oxundu
8 Məscidə getməyənlərin evi yandırılmalıdır? 15.03.11 2.746 dəfə oxundu
9 Ən-Nəsai mötəbər bir hədis alimidir? 10.05.12 1.175 dəfə oxundu
10 Nasiruddin əl-Albani mötəbər bir hədis alimidir? 27.05.13 1.394 dəfə oxundu
11 Rəvayətlərə əsasən Rəsulullahı nümunə götürmək mümkündür? 12.08.14 1.018 dəfə oxundu
12 “Mən 2 qurbanlığın oğluyam” kəlamı hədisdir? 20.11.10 1.699 dəfə oxundu
13 “Cənnət anaların ayaqlarının altındadır” mövzu hədisdir? 31.03.11 2.383 dəfə oxundu
14 “2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir? 11.05.12 1.522 dəfə oxundu
15 İxlas surəsini 11 dəfə oxuyub ölünün ruhuna tapşırmaqla əlaqədar bir hədis var? 04.06.13 1.603 dəfə oxundu
16 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.846 dəfə oxundu
17 Toy gecəsi bəy gəlinin ayağını yumalıdır? 20.11.10 7.375 dəfə oxundu
18 Axır zəmanədə az ibadət edən xilas olacaq? 05.04.11 1.482 dəfə oxundu
19 Peyğəmbər deyib ki, rəhmətliklərinizə Yasin oxuyun? 14.05.12 13.567 dəfə oxundu
20 Biz dini məsələlərdə kimə tabe olmalıyıq? 23.12.13 1.205 dəfə oxundu
21 Muhəmməd peyğəmbər Cənnətdə Məryəm ana ilə evlənəcək? 25.02.10 4.556 dəfə oxundu
22 Alimliyin meyarı çoxlu hədis bilməkdir? 15.05.14 958 dəfə oxundu
23 “Yerə göyə sığmaram, mömin bəndəmin qəlbinə sığaram” sözü hədisdir? 16.06.11 1.500 dəfə oxundu
24 Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var? 21.05.12 1.391 dəfə oxundu
25 Çəlik istifadə etmək sünnədir? 27.01.14 1.220 dəfə oxundu
26 Dünya möminlərə zindan, kafirlərə də cənnətdir? 17.05.11 1.703 dəfə oxundu
27 İnsanın ev, paltar, çörək və sudan başqa bir şeyə haqqı var? 22.01.11 1.677 dəfə oxundu
28 Ölüyə Quran tapşırmaqla əlaqədar hədislər səhihdir? 01.07.11 2.065 dəfə oxundu
29 Allah xoşlamadığı idarəçilərə yaltaq köməkçilər verir? 06.06.12 1.662 dəfə oxundu
30 Bir hədisin səhih sayılma meyarı nədir? 13.04.17 370 dəfə oxundu
31 Quranda nənə və nəvənin evlənməyi ilə əlaqədar bir hökm yoxdur? 29.11.14 2.222 dəfə oxundu
32 “Ev tikmək üçün xərclənən pulda xeyir yoxdur” hədisi səhihdir? 23.01.11 2.112 dəfə oxundu
33 “Möminin başından dərd-bəla kəm olmaz” kimi bir hədis var? 11.07.11 1.517 dəfə oxundu
34 “Alimin yuxusu cahilin ibadətindən xeyirlidir” hədisi mötəbərdir? 21.07.12 1.591 dəfə oxundu
35 Bir məsələ Quranda keçirsə, əlavə olaraq hədisə baxılarmı? 02.01.18 94 dəfə oxundu
36 “Ən yaxşı müsəlman xanımı ilə yaxşı dolanandır”. Bu hədis necə izah edilir? 16.02.10 1.753 dəfə oxundu
37 Üzüqoylu yatmaq 19.06.10 9.614 dəfə oxundu
38 “Məni sevən bəlaya düçar olar” formasında bir hədis var? 06.09.11 1.621 dəfə oxundu
39 “Sünnəmi əhya edənə yüz şəhid savabı var” hədisi mötəbərdir? 10.12.12 1.259 dəfə oxundu
40 Səhih sünnə nədir? Sünnə dinin ikinci mənbəyidirmi? 11.05.18 250 dəfə oxundu
41 Muhəmməd peyğəmbərin neçə hədisi var? 29.10.11 2.638 dəfə oxundu
42 Əsrlə şam arasında yatmaq təhlükəlidir? 24.01.11 5.671 dəfə oxundu
43 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.897 dəfə oxundu
44 “Üç işdən ötrü Ərəbləri sevin” deyə bir hədis var? 10.12.12 1.473 dəfə oxundu
45 Hədislərin hikmət olduğunun dəlili nədir? 16.07.18 108 dəfə oxundu
46 Peyğəmbərlərin hamısı çobanlıq ediblər? 17.03.10 2.507 dəfə oxundu
47 Əl-Buxarinin özü tərəfindən yazılan orijinal nüsxə indiyədək durur? 10.02.11 4.173 dəfə oxundu
48 Cəbrayılın 10 dəfə də yer üzünə enəcəyini deyən hədis var? 12.01.12 2.040 dəfə oxundu
49 “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir” hədisi səhihdir? 31.01.13 1.659 dəfə oxundu
50 Peyğəmbəri hamıdan çox sevmək lazım olduğuna dair bir hədis var? 25.03.10 1.981 dəfə oxundu
51 Şəvval orucu 29.06.09 3.447 dəfə oxundu
52 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.035 dəfə oxundu
53 İnsanlar nəyə görə hədis uydurublar? 13.03.13 1.312 dəfə oxundu
54 Hədislərə əsasən insanların ən xeyirlisi kimdir? 06.04.10 1.677 dəfə oxundu
55 Çörək yedikdə arada dua etmək peyğəmbərin sünnəsidir? 20.02.11 2.122 dəfə oxundu
56 “«Hədisi burax, Qurana bax»” deyənlər olacaq.” Bu mötəbər bir hədisdir? 14.02.12 1.627 dəfə oxundu
57 Mövzu hədislərlə bağlı mənbələr hansılardır? 17.03.13 1.186 dəfə oxundu
58 Sələbə əhvalatı həqiqətən də olub, yoxsa əfsanədir? 03.05.10 1.648 dəfə oxundu
59 Əşəreyi-mübəşşərə hədisini necə başa düşmək lazımdır? 22.02.11 1.478 dəfə oxundu
60 İnsanların dərin mənalı sözlərini hikmət adlandırmaq olar? 27.02.12 2.197 dəfə oxundu
61 “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm” hədisi mötəbərdir? 11.04.13 1.538 dəfə oxundu
62 Sədəqə vermək ömrü uzadır? 03.05.10 2.412 dəfə oxundu
63 “Qiyamət günü Cənnətə 1-ci daxil olan mən olacağam” hədisi səhihdir? 06.08.14 1.091 dəfə oxundu
64 “Zöhrün ilk 4 müstəhəbini qılmayan şəfaətimə nail olmaz” hədisi mötəbərdir? 06.03.12 2.105 dəfə oxundu
65 Hədislər etiqadi məsələlərdə dəlil ola bilər? 18.04.13 1.343 dəfə oxundu
66 Lovğaya qarşı lovğalıq etmək lazımdır? 20.06.11 2.831 dəfə oxundu
67 Əbu Hənifənin fikrincə Kütubi-sittədə Qurana zidd hədis var? 06.03.11 2.813 dəfə oxundu
68 “Ümmətimin ömrü 1500 ili keçməyəcək” hədisi mötəbərdir? 07.03.12 1.658 dəfə oxundu
69 Qüdsi hədislər də hikmət məfhumuna daxildir? 19.04.13 1.219 dəfə oxundu
70 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.148 dəfə oxundu
71 “Namaz möminin meracıdır” sözü hədisdir? 11.07.10 2.265 dəfə oxundu
72 Deyilənə görə hər əsrə bir alim gəlir. Bu düzdür? 08.03.11 1.457 dəfə oxundu
73 “1 saatlıq təfəkkür 1 illik əlavə ibadətdən yaxşıdır” hədisi var? 30.03.12 1.425 dəfə oxundu
74 Zəif hədislə əməl etmək olarmı? 11.05.13 1.345 dəfə oxundu