“2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Hədis Tarix: 11 Mayıs 2012 Tövsiyə et Çap et
Sual: “2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir? Əgər hədisdirsə, alimlər tərəfindən nə cür qiymətləndirilir?

Cavab: Qeyd etdiyiniz hədis rəvayətinin mətni aşağıdakı kimidir:

Əbdüləziz ibn Rəvvad nəql edir:

Yuxumda həzrəti Muhəmmədi gördüm. Ona dedim ki, ey Allahın elçisi, mənə öyüd-nəsihət verin. O da cavab olaraq belə dedi:

“İki günü bir-biri ilə eyni olan insan ziyan içərisindədir. Günü gecədən (dünənindən) pis olan lənətlənib. (Gününə) nəsə əlavə etməyən ziyan içindədir. Ölmək onun üçün daha yaxşıdır. Cənnəti arzulayan xeyirli işlər görər.”

Hədis alimlərindən əl-Fəttəni (vəfat tarixi 986-cı il) və Əliyyu-l-Qari (vəfat tarixi 1014-cü il) bu hədisi Beyhəqidən rəvayət etdiyini bildiriblər. Onlar bunu saxta hədislərlə əlaqədar kitablarında qeyd ediblər.1

Əlavə olaraq, deyilir ki, Deyləmi bu hədisi həzrəti Əli ibn Əbu Talibə zəif bir sənədlə aid etməklə nəql edib.2

Digər tərəfdən də bu rəvayət tabein alimlərindən olan Həsən Bəsriyə sənəd göstərilmədən izafə edilib.3 Eyni zamanda məşhur təsəvvüfçülərdən biri olan İbrahim ibn Ədhəmə aid olunan bir rəvayətə əsasən Həsən Bəsri bu hədisi həzrəti peyğəmbərdən yuxuda alıb.4 Başqa rəvayətlərə baxdıqda isə məlum olur ki, hədisi həzrəti peyğəmbəri yuxuda görməklə alan Süleym oğullarından bir şeyx və ya başqa bir nəfər olub. Bütün bunlar da göstərir ki, bu yuxunu kimin gördüyü məlum deyil. Yəni, bu məsələdə belə bir anlaşmazlıq və qeyri-müəyyənlik var.5

Qeyd edilməlidir ki, hədis alimləri tərəfindən müəyyən olunan rəvayət etmə metodlarının siyahısında yuxu deyilən bir şey yoxdur. Odur ki, yuxu və kəşf vasitəsilə hədis rəvayəti məqbul hesab olunmur. Bu fikirdə olan bəzi alimlər bunlardır: Əliyyu-l-Qari, Ləknəvi, Mübarəkfuri, İzmirli İsmayıl Haqqı, Əbdülfəttah Əbu Ğuddə, Albani, Əhməd əz-Zeyn, Xeyri Qırbaşoğlu, İbrahim Canan.6

Yeri gəlmişkən, mərhum hədis elmləri professoru İbrahim Cananın aşağıdakı fikirləri bu məsələyə aydınlıq gətirir:

“Bəzi kitablarda mükaşifə və yuxu vasitəsilə həzrəti peyğəmbərdən alındığı deyilən sözlərə hədis deyilə bilməz, onların dini bir qiyməti yoxdur. Çünki yuxu təkcə onu görən şəxs üçün bir məna ifadə edir. Halbuki hədis Qiyamətədək hamı üçün dini hökmlər bildirən bir şeydir. Bunun da öz qayda-qanunu, obyektiv şərtləri var; hədis həmişə yoxlanması və təhqiq edilməsi mümkün olan bir rəvayətdən keçir. Bunun əksini irəli sürən və subyektivliyi əsas götürən heç bir sünni hədis alimi olmayıb.”7

Məlumdur ki, hədis alimləri mötəbər hədisləri bir yerə yığmaq üçün səyahətə çıxıblar. Hədisləri rəvayət edənlərin kim olduqlarını müəyyənləşdirib nə dərəcədə mötəbər olduqlarını bildirmək üçün müxtəlif kitablar yazıblar. İndi də belədir. İnsanlar hədis elmini öyrənmək üçün illərlə zəhmət çəkirlər. Həm savabı, həm də səhvlərlə birlikdə 1000 ildən çox davam edən bu cidd-cəhdləri hədis elmi barədə yazılmış və sayları yüzlərlə cildə çatan kitablara baxdıqda görmək olar.

Deməli, hədisləri kəşf və ya yuxu vasitəsilə nəql etmək münasib bir şey olsaydı, heç belə əzab-əziyyət və zəhmətə ehtiyac qalmazdı.

“İki günü eyni olan ziyandadır” rəvayəti mötəbər hesab edilən hədis kitablarında qeyd olunmayıb. Yuxu vasitəsilə peyğəmbərdən alındığı irəli sürülən rəvayətləri qəbul etmək ən yüngül ifadə ilə desək, hədislə məşğul olanlara hörmətsizlikdir.

Suala cavab verdi: Cüneyt Coşkun

Materiallardan istifadə zamanı mənbə göstərilməlidir. MÜSƏLMANLAR © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Muhəmməd ibn Tahir əl-Fəttəni, Təzkiratu-l-mövzua, s. 22; Əliyyu-l-Qari, əl-Əsraru-l-mərfua fi-l-əxbari-l-mövzua, s. 219; Qeyd edilir ki, bu hədis Beyhəqinin Zühd adlı əsərində də var. Bununla belə, orijinal nüsxədə olub olmaması məsələsi mübahisəlidir. Bununla əlaqədar olaraq baxın: Ənbiya Yıldırım, “Beyhəqi və hədis rəvayətində yuxuya verdiyi qiymət”, Cumhuriyyət Universiteti İlahiyyat fakültəsinin elmi jurnalı, 5-ci cild, nömrə 1, 2001-ci il, s. 183. []
  2. Baxın: Səxavi, əl-Məqasidu-l-həsənə, s. 471. []
  3. Baxın: Əbu-l-Leys əs-Səmərqəndi, Tənbihu-l-qafilin, s. 220. []
  4. Baxın: Əbu Nueym, Hilyətu-l-övliya, 8-ci cild, s. 35. []
  5. Baxın: İbn Əbu-d-Dünya, əl-Mənamat, s. 144; Xətib əl-Bağdadi, İqtizau-l-elm, s. 319. []
  6. Baxın: Seyit Avcı, Kəşf yolu ilə hədis rəvayəti məsələsi”, Din bilimleri akademik araşdırma jurnalı, 4-cü cild, nömrə 4, dekabr, 2004-cü il, s. 183 və digərləri. []
  7. MƏNBƏ: İbrahim Canan, Kütubi-sittə müxtəsəri tərcümə və şərhi, 2-ci cild, s. 68. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
1.534 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Rəvayətlərə əsasən Rəsulullahı nümunə götürmək mümkündür? 12.08.14 1.028 dəfə oxundu
2 “Mən 2 qurbanlığın oğluyam” kəlamı hədisdir? 20.11.10 1.728 dəfə oxundu
3 “Cənnət anaların ayaqlarının altındadır” mövzu hədisdir? 31.03.11 2.442 dəfə oxundu
4 “2 günü eyni olan aldanıb” sözü hədisdir? 11.05.12 1.534 dəfə oxundu
5 İxlas surəsini 11 dəfə oxuyub ölünün ruhuna tapşırmaqla əlaqədar bir hədis var? 04.06.13 1.617 dəfə oxundu
6 “Ümmətimin alimləri İsrail oğullarının peyğəmbərləri kimidirlər” hədisi səhihdir? 28.07.09 1.865 dəfə oxundu
7 Toy gecəsi bəy gəlinin ayağını yumalıdır? 20.11.10 7.709 dəfə oxundu
8 Axır zəmanədə az ibadət edən xilas olacaq? 05.04.11 1.492 dəfə oxundu
9 Peyğəmbər deyib ki, rəhmətliklərinizə Yasin oxuyun? 14.05.12 15.663 dəfə oxundu
10 Biz dini məsələlərdə kimə tabe olmalıyıq? 23.12.13 1.215 dəfə oxundu
11 Muhəmməd peyğəmbər Cənnətdə Məryəm ana ilə evlənəcək? 25.02.10 4.598 dəfə oxundu
12 Alimliyin meyarı çoxlu hədis bilməkdir? 15.05.14 962 dəfə oxundu
13 “Yerə göyə sığmaram, mömin bəndəmin qəlbinə sığaram” sözü hədisdir? 16.06.11 1.512 dəfə oxundu
14 Qeyri-müsəlman ölkədə faiz almaqla əlaqədar hədis var? 21.05.12 1.405 dəfə oxundu
15 Çəlik istifadə etmək sünnədir? 27.01.14 1.238 dəfə oxundu
16 Dünya möminlərə zindan, kafirlərə də cənnətdir? 17.05.11 1.719 dəfə oxundu
17 İnsanın ev, paltar, çörək və sudan başqa bir şeyə haqqı var? 22.01.11 1.683 dəfə oxundu
18 Ölüyə Quran tapşırmaqla əlaqədar hədislər səhihdir? 01.07.11 2.098 dəfə oxundu
19 Allah xoşlamadığı idarəçilərə yaltaq köməkçilər verir? 06.06.12 1.715 dəfə oxundu
20 Bir hədisin səhih sayılma meyarı nədir? 13.04.17 461 dəfə oxundu
21 Quranda nənə və nəvənin evlənməyi ilə əlaqədar bir hökm yoxdur? 29.11.14 2.320 dəfə oxundu
22 “Ev tikmək üçün xərclənən pulda xeyir yoxdur” hədisi səhihdir? 23.01.11 2.128 dəfə oxundu
23 “Möminin başından dərd-bəla kəm olmaz” kimi bir hədis var? 11.07.11 1.535 dəfə oxundu
24 “Alimin yuxusu cahilin ibadətindən xeyirlidir” hədisi mötəbərdir? 21.07.12 1.607 dəfə oxundu
25 Bir məsələ Quranda keçirsə, əlavə olaraq hədisə baxılarmı? 02.01.18 102 dəfə oxundu
26 “Ən yaxşı müsəlman xanımı ilə yaxşı dolanandır”. Bu hədis necə izah edilir? 16.02.10 1.767 dəfə oxundu
27 Üzüqoylu yatmaq 19.06.10 10.042 dəfə oxundu
28 “Məni sevən bəlaya düçar olar” formasında bir hədis var? 06.09.11 1.629 dəfə oxundu
29 “Sünnəmi əhya edənə yüz şəhid savabı var” hədisi mötəbərdir? 10.12.12 1.260 dəfə oxundu
30 Səhih sünnə nədir? Sünnə dinin ikinci mənbəyidirmi? 11.05.18 331 dəfə oxundu
31 Muhəmməd peyğəmbərin neçə hədisi var? 29.10.11 2.714 dəfə oxundu
32 Əsrlə şam arasında yatmaq təhlükəlidir? 24.01.11 5.863 dəfə oxundu
33 Xəlifə Ömər yağış duasında həzrəti Abbasla təvəssül edib? 07.10.11 1.939 dəfə oxundu
34 “Üç işdən ötrü Ərəbləri sevin” deyə bir hədis var? 10.12.12 1.509 dəfə oxundu
35 Hədislərin hikmət olduğunun dəlili nədir? 16.07.18 124 dəfə oxundu
36 Peyğəmbərlərin hamısı çobanlıq ediblər? 17.03.10 2.543 dəfə oxundu
37 Əl-Buxarinin özü tərəfindən yazılan orijinal nüsxə indiyədək durur? 10.02.11 4.311 dəfə oxundu
38 Cəbrayılın 10 dəfə də yer üzünə enəcəyini deyən hədis var? 12.01.12 2.095 dəfə oxundu
39 “Alimlər peyğəmbərlərin varisləridir” hədisi səhihdir? 31.01.13 1.712 dəfə oxundu
40 Qüdsi hədislərə baxışımız necə olmalıdır? 05.08.19 122 dəfə oxundu
41 Peyğəmbəri hamıdan çox sevmək lazım olduğuna dair bir hədis var? 25.03.10 2.016 dəfə oxundu
42 Şəvval orucu 29.06.09 3.699 dəfə oxundu
43 Quran və hədis proqramı olan aparatla ayaqyoluna girmək olar? 24.01.12 2.066 dəfə oxundu
44 İnsanlar nəyə görə hədis uydurublar? 13.03.13 1.342 dəfə oxundu
45 Hədislərə əsasən insanların ən xeyirlisi kimdir? 06.04.10 1.714 dəfə oxundu
46 Çörək yedikdə arada dua etmək peyğəmbərin sünnəsidir? 20.02.11 2.167 dəfə oxundu
47 “«Hədisi burax, Qurana bax»” deyənlər olacaq.” Bu mötəbər bir hədisdir? 14.02.12 1.651 dəfə oxundu
48 Mövzu hədislərlə bağlı mənbələr hansılardır? 17.03.13 1.192 dəfə oxundu
49 Sələbə əhvalatı həqiqətən də olub, yoxsa əfsanədir? 03.05.10 1.668 dəfə oxundu
50 Əşəreyi-mübəşşərə hədisini necə başa düşmək lazımdır? 22.02.11 1.487 dəfə oxundu
51 İnsanların dərin mənalı sözlərini hikmət adlandırmaq olar? 27.02.12 2.230 dəfə oxundu
52 “Mən gözəl əxlaqı tamamlamaq üçün göndərilmişəm” hədisi mötəbərdir? 11.04.13 1.568 dəfə oxundu
53 Sədəqə vermək ömrü uzadır? 03.05.10 2.461 dəfə oxundu
54 “Qiyamət günü Cənnətə 1-ci daxil olan mən olacağam” hədisi səhihdir? 06.08.14 1.102 dəfə oxundu
55 “Zöhrün ilk 4 müstəhəbini qılmayan şəfaətimə nail olmaz” hədisi mötəbərdir? 06.03.12 2.146 dəfə oxundu
56 Hədislər etiqadi məsələlərdə dəlil ola bilər? 18.04.13 1.363 dəfə oxundu
57 Lovğaya qarşı lovğalıq etmək lazımdır? 20.06.11 2.999 dəfə oxundu
58 Əbu Hənifənin fikrincə Kütubi-sittədə Qurana zidd hədis var? 06.03.11 2.878 dəfə oxundu
59 “Ümmətimin ömrü 1500 ili keçməyəcək” hədisi mötəbərdir? 07.03.12 1.695 dəfə oxundu
60 Qüdsi hədislər də hikmət məfhumuna daxildir? 19.04.13 1.241 dəfə oxundu
61 Dara düşdüyümüz vaxt qəbirlərdən kömək diləməklə əlaqədar bir hədis var? 10.03.10 3.203 dəfə oxundu
62 “Namaz möminin meracıdır” sözü hədisdir? 11.07.10 2.315 dəfə oxundu
63 Deyilənə görə hər əsrə bir alim gəlir. Bu düzdür? 08.03.11 1.465 dəfə oxundu
64 “1 saatlıq təfəkkür 1 illik əlavə ibadətdən yaxşıdır” hədisi var? 30.03.12 1.438 dəfə oxundu
65 Zəif hədislə əməl etmək olarmı? 11.05.13 1.356 dəfə oxundu
66 Zəmanənin imamına beyət etmək 03.03.10 2.958 dəfə oxundu
67 “Vətən sevgisi imandandır” sözü hədisdir? 01.11.14 1.454 dəfə oxundu
68 Hədislər olmasa, Quranı başa düşmək olmaz? 13.03.11 2.468 dəfə oxundu
69 Əcluninin “Kəşfu-l-xəfa” əsəri mötəbər bir mənbədir? 09.05.12 1.248 dəfə oxundu
70 “Müflis mömin” hədisinin bəndə haqq-hüququ baxımından izahı 22.05.13 1.437 dəfə oxundu
71 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz qılmaq 03.04.11 2.172 dəfə oxundu
72 “Atıcılığı öyrəndikdən sonra buraxan bizdən deyil” sözü hədisdir? 29.11.10 2.014 dəfə oxundu
73 Məscidə getməyənlərin evi yandırılmalıdır? 15.03.11 2.846 dəfə oxundu
74 Ən-Nəsai mötəbər bir hədis alimidir? 10.05.12 1.193 dəfə oxundu
75 Nasiruddin əl-Albani mötəbər bir hədis alimidir? 27.05.13 1.421 dəfə oxundu