Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.289 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.991 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.711 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.488 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.505 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.662 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.537 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.333 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.539 dəfə oxundu
9 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.383 dəfə oxundu
10 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.270 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.882 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.828 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 809 dəfə oxundu
14 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.223 dəfə oxundu
15 Vərdişlər 10.04.10 2.544 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.725 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.175 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 1.469 dəfə oxundu
19 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.635 dəfə oxundu
20 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.692 dəfə oxundu
21 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.907 dəfə oxundu
22 Vəhy 12.04.13 1.749 dəfə oxundu
23 Təsbeh 06.07.09 3.533 dəfə oxundu
24 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.215 dəfə oxundu
25 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.606 dəfə oxundu
26 İsra və Merac 02.04.16 1.093 dəfə oxundu
27 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.316 dəfə oxundu
28 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.289 dəfə oxundu
29 Qəndil 30.06.09 7.408 dəfə oxundu
30 Şəfaət 08.04.10 3.064 dəfə oxundu
31 Surroqat analıq 03.02.12 4.581 dəfə oxundu
32 Təvəssül 10.06.13 2.906 dəfə oxundu
33 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.488 dəfə oxundu
34 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.034 dəfə oxundu
35 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.398 dəfə oxundu
36 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.436 dəfə oxundu
37 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.142 dəfə oxundu
38 Donuz dərisi 02.11.09 3.148 dəfə oxundu
39 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.052 dəfə oxundu
40 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.375 dəfə oxundu
41 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.786 dəfə oxundu
42 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.170 dəfə oxundu
43 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.746 dəfə oxundu
44 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.294 dəfə oxundu
45 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.646 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.827 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.820 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.821 dəfə oxundu
49 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.321 dəfə oxundu
50 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.414 dəfə oxundu
51 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.294 dəfə oxundu
52 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.484 dəfə oxundu
53 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.861 dəfə oxundu
54 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.909 dəfə oxundu
55 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.747 dəfə oxundu
56 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.497 dəfə oxundu
57 Dua 25.11.10 6.634 dəfə oxundu
58 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.903 dəfə oxundu
59 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.501 dəfə oxundu
60 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.983 dəfə oxundu
61 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.595 dəfə oxundu
62 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.760 dəfə oxundu
63 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.427 dəfə oxundu
64 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.464 dəfə oxundu
65 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.407 dəfə oxundu
66 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.339 dəfə oxundu
67 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.282 dəfə oxundu
68 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.435 dəfə oxundu
69 Şirk və küfr 14.07.11 3.290 dəfə oxundu
70 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.952 dəfə oxundu
71 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.930 dəfə oxundu
72 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.520 dəfə oxundu
73 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.410 dəfə oxundu
74 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.052 dəfə oxundu
75 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.819 dəfə oxundu
76 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.868 dəfə oxundu
77 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.965 dəfə oxundu
78 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.219 dəfə oxundu
79 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.833 dəfə oxundu
80 Hikmət 09.01.16 3.393 dəfə oxundu
81 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.875 dəfə oxundu
82 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.427 dəfə oxundu
83 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.672 dəfə oxundu
84 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.223 dəfə oxundu
85 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 936 dəfə oxundu
86 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.639 dəfə oxundu
87 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.400 dəfə oxundu
88 Faiz 29.03.10 4.148 dəfə oxundu
89 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.400 dəfə oxundu
90 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.237 dəfə oxundu
91 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.048 dəfə oxundu