Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.368 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.157 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.081 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.312 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.635 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.931 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.768 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.538 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.676 dəfə oxundu
9 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.727 dəfə oxundu
10 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.915 dəfə oxundu
11 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.197 dəfə oxundu
12 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.933 dəfə oxundu
13 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.169 dəfə oxundu
14 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.989 dəfə oxundu
15 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.075 dəfə oxundu
16 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.558 dəfə oxundu
17 Hikmət 09.01.16 4.476 dəfə oxundu
18 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.908 dəfə oxundu
19 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.627 dəfə oxundu
20 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.802 dəfə oxundu
21 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.558 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.040 dəfə oxundu
23 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.967 dəfə oxundu
24 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.500 dəfə oxundu
25 Faiz 29.03.10 4.526 dəfə oxundu
26 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.447 dəfə oxundu
27 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.634 dəfə oxundu
28 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.169 dəfə oxundu
29 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.419 dəfə oxundu
30 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.938 dəfə oxundu
31 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.199 dəfə oxundu
32 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.069 dəfə oxundu
33 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.477 dəfə oxundu
34 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.439 dəfə oxundu
35 Vərdişlər 10.04.10 2.613 dəfə oxundu
36 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.888 dəfə oxundu
37 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.695 dəfə oxundu
38 Tağut 28.04.17 3.452 dəfə oxundu
39 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.738 dəfə oxundu
40 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.778 dəfə oxundu
41 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.123 dəfə oxundu
42 Vəhy 12.04.13 1.810 dəfə oxundu
43 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 648 dəfə oxundu
44 Təsbeh 06.07.09 3.654 dəfə oxundu
45 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.611 dəfə oxundu
46 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.660 dəfə oxundu
47 İsra və Merac 02.04.16 1.200 dəfə oxundu
48 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.384 dəfə oxundu
49 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 766 dəfə oxundu
50 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.368 dəfə oxundu
51 Qəndil 30.06.09 7.989 dəfə oxundu
52 Şəfaət 08.04.10 3.183 dəfə oxundu
53 Surroqat analıq 03.02.12 4.813 dəfə oxundu
54 Təvəssül 10.06.13 3.127 dəfə oxundu
55 “Ən zəif ev” 09.03.18 344 dəfə oxundu
56 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.658 dəfə oxundu
57 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.101 dəfə oxundu
58 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.561 dəfə oxundu
59 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.590 dəfə oxundu
60 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.380 dəfə oxundu
61 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 489 dəfə oxundu
62 Donuz dərisi 02.11.09 3.264 dəfə oxundu
63 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.916 dəfə oxundu
64 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.838 dəfə oxundu
65 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.109 dəfə oxundu
66 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.204 dəfə oxundu
67 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 333 dəfə oxundu
68 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.985 dəfə oxundu
69 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 44.567 dəfə oxundu
70 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.482 dəfə oxundu
71 Şəfaət inancı 08.02.11 2.932 dəfə oxundu
72 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.853 dəfə oxundu
73 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.083 dəfə oxundu
74 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 556 dəfə oxundu
75 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.051 dəfə oxundu
76 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.458 dəfə oxundu
77 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.932 dəfə oxundu
78 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.819 dəfə oxundu
79 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.512 dəfə oxundu
80 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.092 dəfə oxundu
81 Xums nədir? 11.01.19 298 dəfə oxundu
82 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.940 dəfə oxundu
83 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.620 dəfə oxundu
84 Dua 25.11.10 7.068 dəfə oxundu
85 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.806 dəfə oxundu
86 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.089 dəfə oxundu
87 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.129 dəfə oxundu
88 Коран и культурное развитие. 30.01.19 208 dəfə oxundu
89 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.863 dəfə oxundu
90 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.290 dəfə oxundu
91 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.815 dəfə oxundu
92 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.504 dəfə oxundu
93 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.449 dəfə oxundu
94 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.573 dəfə oxundu
95 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.420 dəfə oxundu
96 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.548 dəfə oxundu
97 Şirk və küfr 14.07.11 3.571 dəfə oxundu
98 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.183 dəfə oxundu
99 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.162 dəfə oxundu