Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.303 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.002 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.746 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.507 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.517 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.668 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.545 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.340 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.597 dəfə oxundu
9 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.678 dəfə oxundu
10 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.466 dəfə oxundu
11 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.080 dəfə oxundu
12 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.844 dəfə oxundu
13 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.897 dəfə oxundu
14 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.968 dəfə oxundu
15 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.336 dəfə oxundu
16 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.882 dəfə oxundu
17 Hikmət 09.01.16 3.521 dəfə oxundu
18 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.049 dəfə oxundu
19 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.443 dəfə oxundu
20 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.682 dəfə oxundu
21 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.274 dəfə oxundu
22 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 947 dəfə oxundu
23 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.696 dəfə oxundu
24 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.420 dəfə oxundu
25 Faiz 29.03.10 4.199 dəfə oxundu
26 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.401 dəfə oxundu
27 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.381 dəfə oxundu
28 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.062 dəfə oxundu
29 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.384 dəfə oxundu
30 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.367 dəfə oxundu
31 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.067 dəfə oxundu
32 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.885 dəfə oxundu
33 Qadınların döyülməsi 29.03.17 881 dəfə oxundu
34 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.419 dəfə oxundu
35 Vərdişlər 10.04.10 2.552 dəfə oxundu
36 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.750 dəfə oxundu
37 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.403 dəfə oxundu
38 Tağut 28.04.17 1.734 dəfə oxundu
39 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.645 dəfə oxundu
40 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.713 dəfə oxundu
41 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.191 dəfə oxundu
42 Vəhy 12.04.13 1.753 dəfə oxundu
43 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 55 dəfə oxundu
44 Təsbeh 06.07.09 3.551 dəfə oxundu
45 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.285 dəfə oxundu
46 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.610 dəfə oxundu
47 İsra və Merac 02.04.16 1.112 dəfə oxundu
48 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.327 dəfə oxundu
49 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.303 dəfə oxundu
50 Qəndil 30.06.09 7.452 dəfə oxundu
51 Şəfaət 08.04.10 3.076 dəfə oxundu
52 Surroqat analıq 03.02.12 4.633 dəfə oxundu
53 Təvəssül 10.06.13 2.937 dəfə oxundu
54 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.498 dəfə oxundu
55 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.191 dəfə oxundu
56 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.433 dəfə oxundu
57 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.450 dəfə oxundu
58 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.171 dəfə oxundu
59 Donuz dərisi 02.11.09 3.158 dəfə oxundu
60 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.179 dəfə oxundu
61 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.444 dəfə oxundu
62 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.823 dəfə oxundu
63 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.175 dəfə oxundu
64 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.757 dəfə oxundu
65 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 34.973 dəfə oxundu
66 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.676 dəfə oxundu
67 Şəfaət inancı 08.02.11 2.831 dəfə oxundu
68 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.824 dəfə oxundu
69 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.871 dəfə oxundu
70 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.669 dəfə oxundu
71 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.415 dəfə oxundu
72 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.364 dəfə oxundu
73 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.531 dəfə oxundu
74 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.945 dəfə oxundu
75 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.935 dəfə oxundu
76 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.781 dəfə oxundu
77 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.502 dəfə oxundu
78 Dua 25.11.10 6.704 dəfə oxundu
79 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.033 dəfə oxundu
80 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.605 dəfə oxundu
81 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.993 dəfə oxundu
82 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.632 dəfə oxundu
83 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.836 dəfə oxundu
84 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.496 dəfə oxundu
85 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.472 dəfə oxundu
86 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.412 dəfə oxundu
87 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.355 dəfə oxundu
88 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.299 dəfə oxundu
89 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.468 dəfə oxundu
90 Şirk və küfr 14.07.11 3.338 dəfə oxundu
91 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.999 dəfə oxundu
92 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.957 dəfə oxundu