Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.163 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.768 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.521 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.506 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.367 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.248 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.190 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.017 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.667 dəfə oxundu
9 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.079 dəfə oxundu
10 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.840 dəfə oxundu
11 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.437 dəfə oxundu
12 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.519 dəfə oxundu
13 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.193 dəfə oxundu
14 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.570 dəfə oxundu
15 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.292 dəfə oxundu
16 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.215 dəfə oxundu
17 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.135 dəfə oxundu
18 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.314 dəfə oxundu
19 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.379 dəfə oxundu
20 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.800 dəfə oxundu
21 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.739 dəfə oxundu
22 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.038 dəfə oxundu
23 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.156 dəfə oxundu
24 Şirk və küfr 14.07.11 3.126 dəfə oxundu
25 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.705 dəfə oxundu
26 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.497 dəfə oxundu
27 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.881 dəfə oxundu
28 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.757 dəfə oxundu
29 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.896 dəfə oxundu
30 Hikmət 09.01.16 2.852 dəfə oxundu
31 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.326 dəfə oxundu
32 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.272 dəfə oxundu
33 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.532 dəfə oxundu
34 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.458 dəfə oxundu
35 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 812 dəfə oxundu
36 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.291 dəfə oxundu
37 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.285 dəfə oxundu
38 Faiz 29.03.10 3.989 dəfə oxundu
39 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.925 dəfə oxundu
40 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.138 dəfə oxundu
41 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 798 dəfə oxundu
42 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.291 dəfə oxundu
43 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.942 dəfə oxundu
44 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.292 dəfə oxundu
45 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.655 dəfə oxundu
46 Qadınların döyülməsi 29.03.17 398 dəfə oxundu
47 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.678 dəfə oxundu
48 Vərdişlər 10.04.10 2.426 dəfə oxundu
49 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.425 dəfə oxundu
50 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.550 dəfə oxundu
51 Tağut 28.04.17 255 dəfə oxundu
52 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.485 dəfə oxundu
53 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.556 dəfə oxundu
54 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.581 dəfə oxundu
55 Vəhy 12.04.13 1.647 dəfə oxundu
56 Təsbeh 06.07.09 3.361 dəfə oxundu
57 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.995 dəfə oxundu
58 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.475 dəfə oxundu
59 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.057 dəfə oxundu
60 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.189 dəfə oxundu
61 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.163 dəfə oxundu
62 Qəndil 30.06.09 7.192 dəfə oxundu
63 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.913 dəfə oxundu
64 İsra və Merac 02.04.16 947 dəfə oxundu
65 Təvəssül 10.06.13 2.787 dəfə oxundu
66 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.336 dəfə oxundu
67 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.488 dəfə oxundu
68 Şəfaət 08.04.10 2.924 dəfə oxundu
69 Surroqat analıq 03.02.12 4.251 dəfə oxundu
70 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.989 dəfə oxundu
71 Donuz dərisi 02.11.09 3.040 dəfə oxundu
72 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.670 dəfə oxundu
73 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.198 dəfə oxundu
74 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.334 dəfə oxundu
75 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.077 dəfə oxundu
76 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.509 dəfə oxundu
77 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 27.306 dəfə oxundu
78 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.835 dəfə oxundu
79 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.116 dəfə oxundu
80 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.625 dəfə oxundu
81 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.666 dəfə oxundu
82 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.443 dəfə oxundu
83 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.312 dəfə oxundu
84 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.084 dəfə oxundu
85 Şəfaət inancı 08.02.11 2.721 dəfə oxundu
86 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.727 dəfə oxundu
87 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.756 dəfə oxundu
88 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.618 dəfə oxundu
89 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.373 dəfə oxundu
90 Dua 25.11.10 6.356 dəfə oxundu
91 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.332 dəfə oxundu
92 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.532 dəfə oxundu