Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.374 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.256 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.183 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.736 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.663 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.039 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.873 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.636 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.632 dəfə oxundu
9 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.117 dəfə oxundu
10 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.382 dəfə oxundu
11 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.876 dəfə oxundu
12 Şəfaət inancı 08.02.11 2.948 dəfə oxundu
13 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
14 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.123 dəfə oxundu
15 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 626 dəfə oxundu
16 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.208 dəfə oxundu
17 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.465 dəfə oxundu
18 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.019 dəfə oxundu
19 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.920 dəfə oxundu
20 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.591 dəfə oxundu
21 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.114 dəfə oxundu
22 Xums nədir? 11.01.19 360 dəfə oxundu
23 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.965 dəfə oxundu
24 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.626 dəfə oxundu
25 Dua 25.11.10 7.099 dəfə oxundu
26 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.908 dəfə oxundu
27 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.143 dəfə oxundu
28 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.139 dəfə oxundu
29 Коран и культурное развитие. 30.01.19 227 dəfə oxundu
30 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.888 dəfə oxundu
31 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.358 dəfə oxundu
32 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.837 dəfə oxundu
33 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.509 dəfə oxundu
34 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.460 dəfə oxundu
35 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.617 dəfə oxundu
36 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 202 dəfə oxundu
37 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.434 dəfə oxundu
38 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.555 dəfə oxundu
39 Şirk və küfr 14.07.11 3.622 dəfə oxundu
40 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.206 dəfə oxundu
41 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.191 dəfə oxundu
42 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.880 dəfə oxundu
43 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.956 dəfə oxundu
44 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.203 dəfə oxundu
45 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.940 dəfə oxundu
46 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.212 dəfə oxundu
47 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.990 dəfə oxundu
48 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.189 dəfə oxundu
49 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.608 dəfə oxundu
50 Hikmət 09.01.16 4.611 dəfə oxundu
51 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.041 dəfə oxundu
52 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.649 dəfə oxundu
53 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.817 dəfə oxundu
54 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.603 dəfə oxundu
55 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.054 dəfə oxundu
56 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.023 dəfə oxundu
57 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.512 dəfə oxundu
58 Faiz 29.03.10 4.566 dəfə oxundu
59 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.451 dəfə oxundu
60 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.639 dəfə oxundu
61 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.174 dəfə oxundu
62 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.422 dəfə oxundu
63 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.040 dəfə oxundu
64 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.386 dəfə oxundu
65 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.088 dəfə oxundu
66 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.608 dəfə oxundu
67 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.632 dəfə oxundu
68 Vərdişlər 10.04.10 2.635 dəfə oxundu
69 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.907 dəfə oxundu
70 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.835 dəfə oxundu
71 Tağut 28.04.17 3.782 dəfə oxundu
72 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.753 dəfə oxundu
73 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.790 dəfə oxundu
74 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.449 dəfə oxundu
75 Vəhy 12.04.13 1.813 dəfə oxundu
76 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 741 dəfə oxundu
77 Təsbeh 06.07.09 3.676 dəfə oxundu
78 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.660 dəfə oxundu
79 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.683 dəfə oxundu
80 İsra və Merac 02.04.16 1.206 dəfə oxundu
81 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.390 dəfə oxundu
82 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 848 dəfə oxundu
83 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.374 dəfə oxundu
84 Qəndil 30.06.09 8.042 dəfə oxundu
85 Şəfaət 08.04.10 3.199 dəfə oxundu
86 Surroqat analıq 03.02.12 4.834 dəfə oxundu
87 Təvəssül 10.06.13 3.143 dəfə oxundu
88 “Ən zəif ev” 09.03.18 363 dəfə oxundu
89 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.685 dəfə oxundu
90 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.249 dəfə oxundu
91 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.574 dəfə oxundu
92 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.608 dəfə oxundu
93 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.402 dəfə oxundu
94 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 585 dəfə oxundu
95 Donuz dərisi 02.11.09 3.273 dəfə oxundu
96 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.019 dəfə oxundu
97 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.913 dəfə oxundu
98 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.145 dəfə oxundu
99 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.205 dəfə oxundu
100 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 340 dəfə oxundu