Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.381 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.282 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.289 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.767 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.680 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.057 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.885 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.642 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.670 dəfə oxundu
9 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.737 dəfə oxundu
10 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.503 dəfə oxundu
11 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.592 dəfə oxundu
12 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.622 dəfə oxundu
13 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.437 dəfə oxundu
14 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 755 dəfə oxundu
15 Donuz dərisi 02.11.09 3.288 dəfə oxundu
16 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.232 dəfə oxundu
17 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.992 dəfə oxundu
18 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.214 dəfə oxundu
19 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.217 dəfə oxundu
20 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 356 dəfə oxundu
21 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.132 dəfə oxundu
22 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.709 dəfə oxundu
23 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.901 dəfə oxundu
24 Şəfaət inancı 08.02.11 2.969 dəfə oxundu
25 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.862 dəfə oxundu
26 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.191 dəfə oxundu
27 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 728 dəfə oxundu
28 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.592 dəfə oxundu
29 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.474 dəfə oxundu
30 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.120 dəfə oxundu
31 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 4.063 dəfə oxundu
32 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.684 dəfə oxundu
33 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.165 dəfə oxundu
34 Xums nədir? 11.01.19 422 dəfə oxundu
35 Qadınların şahidliyi 14.05.09 3.004 dəfə oxundu
36 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.642 dəfə oxundu
37 Dua 25.11.10 7.129 dəfə oxundu
38 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 6.070 dəfə oxundu
39 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.246 dəfə oxundu
40 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.161 dəfə oxundu
41 Коран и культурное развитие. 30.01.19 240 dəfə oxundu
42 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.936 dəfə oxundu
43 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.492 dəfə oxundu
44 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.886 dəfə oxundu
45 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
46 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.462 dəfə oxundu
47 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.709 dəfə oxundu
48 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 243 dəfə oxundu
49 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.452 dəfə oxundu
50 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.569 dəfə oxundu
51 Şirk və küfr 14.07.11 3.677 dəfə oxundu
52 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.237 dəfə oxundu
53 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.236 dəfə oxundu
54 SÜFRƏ MÖCÜZƏSİ 16.09.19 165 dəfə oxundu
55 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.157 dəfə oxundu
56 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 7.021 dəfə oxundu
57 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.238 dəfə oxundu
58 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.953 dəfə oxundu
59 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.275 dəfə oxundu
60 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.997 dəfə oxundu
61 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.347 dəfə oxundu
62 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.079 dəfə oxundu
63 Hikmət 09.01.16 4.771 dəfə oxundu
64 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.289 dəfə oxundu
65 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.674 dəfə oxundu
66 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.859 dəfə oxundu
67 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.652 dəfə oxundu
68 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.066 dəfə oxundu
69 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.225 dəfə oxundu
70 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.535 dəfə oxundu
71 Faiz 29.03.10 4.688 dəfə oxundu
72 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.459 dəfə oxundu
73 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.653 dəfə oxundu
74 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.206 dəfə oxundu
75 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
76 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.160 dəfə oxundu
77 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.747 dəfə oxundu
78 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.125 dəfə oxundu
79 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.890 dəfə oxundu
80 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.881 dəfə oxundu
81 Vərdişlər 10.04.10 2.659 dəfə oxundu
82 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.937 dəfə oxundu
83 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 9.057 dəfə oxundu
84 Tağut 28.04.17 4.210 dəfə oxundu
85 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.773 dəfə oxundu
86 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.801 dəfə oxundu
87 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.980 dəfə oxundu
88 Vəhy 12.04.13 1.817 dəfə oxundu
89 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 941 dəfə oxundu
90 Təsbeh 06.07.09 3.700 dəfə oxundu
91 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.729 dəfə oxundu
92 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.686 dəfə oxundu
93 İsra və Merac 02.04.16 1.214 dəfə oxundu
94 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.401 dəfə oxundu
95 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 934 dəfə oxundu
96 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.381 dəfə oxundu
97 Qəndil 30.06.09 8.080 dəfə oxundu
98 Şəfaət 08.04.10 3.219 dəfə oxundu
99 Surroqat analıq 03.02.12 4.897 dəfə oxundu
100 Təvəssül 10.06.13 3.163 dəfə oxundu