Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.375 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.273 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 5.221 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.750 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.675 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 6.047 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.878 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.639 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 20.645 dəfə oxundu
9 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.519 dəfə oxundu
10 Faiz 29.03.10 4.623 dəfə oxundu
11 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.457 dəfə oxundu
12 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.646 dəfə oxundu
13 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.177 dəfə oxundu
14 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.425 dəfə oxundu
15 Namazları cəm etmək 08.04.10 7.100 dəfə oxundu
16 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 8.533 dəfə oxundu
17 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 4.110 dəfə oxundu
18 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.727 dəfə oxundu
19 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.758 dəfə oxundu
20 Vərdişlər 10.04.10 2.645 dəfə oxundu
21 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.918 dəfə oxundu
22 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.951 dəfə oxundu
23 Tağut 28.04.17 3.993 dəfə oxundu
24 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.766 dəfə oxundu
25 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.797 dəfə oxundu
26 Kişinin seksuallığı 09.01.12 16.706 dəfə oxundu
27 Vəhy 12.04.13 1.816 dəfə oxundu
28 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 801 dəfə oxundu
29 Təsbeh 06.07.09 3.689 dəfə oxundu
30 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.695 dəfə oxundu
31 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.684 dəfə oxundu
32 İsra və Merac 02.04.16 1.210 dəfə oxundu
33 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.398 dəfə oxundu
34 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 894 dəfə oxundu
35 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.375 dəfə oxundu
36 Qəndil 30.06.09 8.060 dəfə oxundu
37 Şəfaət 08.04.10 3.211 dəfə oxundu
38 Surroqat analıq 03.02.12 4.856 dəfə oxundu
39 Təvəssül 10.06.13 3.153 dəfə oxundu
40 “Ən zəif ev” 09.03.18 372 dəfə oxundu
41 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.727 dəfə oxundu
42 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 13.375 dəfə oxundu
43 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.581 dəfə oxundu
44 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.617 dəfə oxundu
45 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.417 dəfə oxundu
46 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 649 dəfə oxundu
47 Donuz dərisi 02.11.09 3.279 dəfə oxundu
48 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 8.108 dəfə oxundu
49 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.956 dəfə oxundu
50 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 3.185 dəfə oxundu
51 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.214 dəfə oxundu
52 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 347 dəfə oxundu
53 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 4.125 dəfə oxundu
54 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 49.541 dəfə oxundu
55 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.890 dəfə oxundu
56 Şəfaət inancı 08.02.11 2.959 dəfə oxundu
57 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.857 dəfə oxundu
58 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 3.141 dəfə oxundu
59 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 679 dəfə oxundu
60 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 9.393 dəfə oxundu
61 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.470 dəfə oxundu
62 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 5.080 dəfə oxundu
63 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.974 dəfə oxundu
64 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.638 dəfə oxundu
65 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.139 dəfə oxundu
66 Xums nədir? 11.01.19 388 dəfə oxundu
67 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.992 dəfə oxundu
68 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.633 dəfə oxundu
69 Dua 25.11.10 7.117 dəfə oxundu
70 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.995 dəfə oxundu
71 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 9.190 dəfə oxundu
72 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.147 dəfə oxundu
73 Коран и культурное развитие. 30.01.19 233 dəfə oxundu
74 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.905 dəfə oxundu
75 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.418 dəfə oxundu
76 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.850 dəfə oxundu
77 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.511 dəfə oxundu
78 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.461 dəfə oxundu
79 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.655 dəfə oxundu
80 Oruc Kəffarəsi 24.05.19 231 dəfə oxundu
81 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.441 dəfə oxundu
82 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.562 dəfə oxundu
83 Şirk və küfr 14.07.11 3.646 dəfə oxundu
84 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.220 dəfə oxundu
85 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.211 dəfə oxundu
86 Nişanlıların kəbini 14.05.09 12.017 dəfə oxundu
87 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.981 dəfə oxundu
88 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.224 dəfə oxundu
89 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.945 dəfə oxundu
90 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.245 dəfə oxundu
91 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.993 dəfə oxundu
92 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 10.261 dəfə oxundu
93 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 3.045 dəfə oxundu
94 Hikmət 09.01.16 4.683 dəfə oxundu
95 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 3.162 dəfə oxundu
96 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.665 dəfə oxundu
97 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.841 dəfə oxundu
98 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.628 dəfə oxundu
99 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 1.058 dəfə oxundu
100 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 2.102 dəfə oxundu