Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.338 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.121 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.940 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.252 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.591 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.894 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.708 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.511 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.452 dəfə oxundu
9 Donuz dərisi 02.11.09 3.213 dəfə oxundu
10 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.583 dəfə oxundu
11 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.671 dəfə oxundu
12 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.976 dəfə oxundu
13 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.193 dəfə oxundu
14 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 111 dəfə oxundu
15 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.969 dəfə oxundu
16 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 43.379 dəfə oxundu
17 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.374 dəfə oxundu
18 Şəfaət inancı 08.02.11 2.880 dəfə oxundu
19 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.842 dəfə oxundu
20 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.980 dəfə oxundu
21 Quranda Hicab/Başörtüsü. 24.09.18 217 dəfə oxundu
22 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.531 dəfə oxundu
23 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.431 dəfə oxundu
24 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.703 dəfə oxundu
25 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.666 dəfə oxundu
26 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.302 dəfə oxundu
27 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 2.030 dəfə oxundu
28 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.878 dəfə oxundu
29 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.579 dəfə oxundu
30 Dua 25.11.10 6.964 dəfə oxundu
31 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.488 dəfə oxundu
32 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.895 dəfə oxundu
33 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.063 dəfə oxundu
34 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.795 dəfə oxundu
35 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.086 dəfə oxundu
36 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.678 dəfə oxundu
37 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.487 dəfə oxundu
38 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.442 dəfə oxundu
39 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.449 dəfə oxundu
40 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.381 dəfə oxundu
41 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.524 dəfə oxundu
42 Şirk və küfr 14.07.11 3.469 dəfə oxundu
43 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.099 dəfə oxundu
44 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.080 dəfə oxundu
45 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.279 dəfə oxundu
46 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.732 dəfə oxundu
47 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.146 dəfə oxundu
48 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.892 dəfə oxundu
49 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.051 dəfə oxundu
50 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.982 dəfə oxundu
51 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.778 dəfə oxundu
52 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.424 dəfə oxundu
53 Hikmət 09.01.16 4.081 dəfə oxundu
54 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.525 dəfə oxundu
55 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.555 dəfə oxundu
56 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.748 dəfə oxundu
57 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.431 dəfə oxundu
58 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 995 dəfə oxundu
59 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.839 dəfə oxundu
60 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.469 dəfə oxundu
61 Faiz 29.03.10 4.367 dəfə oxundu
62 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.429 dəfə oxundu
63 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.415 dəfə oxundu
64 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.145 dəfə oxundu
65 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.396 dəfə oxundu
66 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.702 dəfə oxundu
67 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.690 dəfə oxundu
68 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.985 dəfə oxundu
69 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.250 dəfə oxundu
70 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 6.077 dəfə oxundu
71 Vərdişlər 10.04.10 2.590 dəfə oxundu
72 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.821 dəfə oxundu
73 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.277 dəfə oxundu
74 Tağut 28.04.17 2.721 dəfə oxundu
75 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.698 dəfə oxundu
76 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.760 dəfə oxundu
77 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.377 dəfə oxundu
78 Vəhy 12.04.13 1.799 dəfə oxundu
79 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 370 dəfə oxundu
80 Təsbeh 06.07.09 3.620 dəfə oxundu
81 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.478 dəfə oxundu
82 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.652 dəfə oxundu
83 İsra və Merac 02.04.16 1.158 dəfə oxundu
84 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.345 dəfə oxundu
85 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 556 dəfə oxundu
86 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.338 dəfə oxundu
87 Qəndil 30.06.09 7.707 dəfə oxundu
88 Şəfaət 08.04.10 3.124 dəfə oxundu
89 Surroqat analıq 03.02.12 4.740 dəfə oxundu
90 Təvəssül 10.06.13 3.045 dəfə oxundu
91 “Ən zəif ev” 09.03.18 284 dəfə oxundu
92 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.614 dəfə oxundu
93 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.773 dəfə oxundu
94 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.514 dəfə oxundu
95 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.511 dəfə oxundu
96 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.296 dəfə oxundu
97 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 397 dəfə oxundu