Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.287 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.977 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.682 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.468 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.495 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.644 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.526 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.321 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.498 dəfə oxundu
9 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.087 dəfə oxundu
10 Vərdişlər 10.04.10 2.532 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.745 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.812 dəfə oxundu
13 Qadınların döyülməsi 29.03.17 736 dəfə oxundu
14 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.620 dəfə oxundu
15 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.671 dəfə oxundu
16 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.709 dəfə oxundu
17 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.013 dəfə oxundu
18 Tağut 28.04.17 1.290 dəfə oxundu
19 Təsbeh 06.07.09 3.517 dəfə oxundu
20 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.151 dəfə oxundu
21 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.603 dəfə oxundu
22 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.701 dəfə oxundu
23 Vəhy 12.04.13 1.742 dəfə oxundu
24 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.287 dəfə oxundu
25 Qəndil 30.06.09 7.391 dəfə oxundu
26 Qadının döyülməsi 07.06.10 9.248 dəfə oxundu
27 İsra və Merac 02.04.16 1.078 dəfə oxundu
28 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.303 dəfə oxundu
29 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.461 dəfə oxundu
30 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.902 dəfə oxundu
31 Şəfaət 08.04.10 3.050 dəfə oxundu
32 Surroqat analıq 03.02.12 4.530 dəfə oxundu
33 Təvəssül 10.06.13 2.893 dəfə oxundu
34 Donuz dərisi 02.11.09 3.140 dəfə oxundu
35 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.952 dəfə oxundu
36 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.378 dəfə oxundu
37 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.424 dəfə oxundu
38 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.118 dəfə oxundu
39 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.741 dəfə oxundu
40 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 33.631 dəfə oxundu
41 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.613 dəfə oxundu
42 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.303 dəfə oxundu
43 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.746 dəfə oxundu
44 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.165 dəfə oxundu
45 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 7.042 dəfə oxundu
46 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.403 dəfə oxundu
47 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.241 dəfə oxundu
48 Şəfaət inancı 08.02.11 2.824 dəfə oxundu
49 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.819 dəfə oxundu
50 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.788 dəfə oxundu
51 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.717 dəfə oxundu
52 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.490 dəfə oxundu
53 Dua 25.11.10 6.598 dəfə oxundu
54 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.451 dəfə oxundu
55 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.787 dəfə oxundu
56 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.890 dəfə oxundu
57 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.572 dəfə oxundu
58 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.724 dəfə oxundu
59 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.373 dəfə oxundu
60 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.807 dəfə oxundu
61 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.427 dəfə oxundu
62 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.968 dəfə oxundu
63 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.268 dəfə oxundu
64 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.425 dəfə oxundu
65 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.462 dəfə oxundu
66 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.395 dəfə oxundu
67 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.328 dəfə oxundu
68 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.359 dəfə oxundu
69 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.357 dəfə oxundu
70 Şirk və küfr 14.07.11 3.256 dəfə oxundu
71 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.936 dəfə oxundu
72 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.904 dəfə oxundu
73 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.963 dəfə oxundu
74 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.119 dəfə oxundu
75 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.038 dəfə oxundu
76 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.807 dəfə oxundu
77 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.837 dəfə oxundu
78 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.413 dəfə oxundu
79 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.651 dəfə oxundu
80 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.591 dəfə oxundu
81 Hikmət 09.01.16 3.309 dəfə oxundu
82 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.773 dəfə oxundu
83 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.385 dəfə oxundu
84 Faiz 29.03.10 4.132 dəfə oxundu
85 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.191 dəfə oxundu
86 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 921 dəfə oxundu
87 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.605 dəfə oxundu
88 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.380 dəfə oxundu
89 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.187 dəfə oxundu
90 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.392 dəfə oxundu
91 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.230 dəfə oxundu
92 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.032 dəfə oxundu