Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.329 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.111 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.897 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 13.221 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.577 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.882 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.693 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.495 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 19.407 dəfə oxundu
9 Donuz dərisi 02.11.09 3.197 dəfə oxundu
10 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.469 dəfə oxundu
11 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.598 dəfə oxundu
12 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.931 dəfə oxundu
13 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.186 dəfə oxundu
14 Quran və Mədəni İnkişaf Lahiyəsi 13.07.18 36 dəfə oxundu
15 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.960 dəfə oxundu
16 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 42.713 dəfə oxundu
17 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 9.347 dəfə oxundu
18 Şəfaət inancı 08.02.11 2.858 dəfə oxundu
19 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.835 dəfə oxundu
20 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.939 dəfə oxundu
21 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.325 dəfə oxundu
22 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.423 dəfə oxundu
23 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.605 dəfə oxundu
24 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.639 dəfə oxundu
25 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.187 dəfə oxundu
26 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.999 dəfə oxundu
27 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.849 dəfə oxundu
28 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.554 dəfə oxundu
29 Dua 25.11.10 6.912 dəfə oxundu
30 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.366 dəfə oxundu
31 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.803 dəfə oxundu
32 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.034 dəfə oxundu
33 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.746 dəfə oxundu
34 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 6.016 dəfə oxundu
35 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.622 dəfə oxundu
36 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.477 dəfə oxundu
37 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.438 dəfə oxundu
38 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.408 dəfə oxundu
39 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.353 dəfə oxundu
40 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.514 dəfə oxundu
41 Şirk və küfr 14.07.11 3.434 dəfə oxundu
42 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.074 dəfə oxundu
43 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 2.052 dəfə oxundu
44 Nişanlıların kəbini 14.05.09 11.096 dəfə oxundu
45 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.659 dəfə oxundu
46 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.122 dəfə oxundu
47 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.880 dəfə oxundu
48 Vəsilə nədir? 27.05.16 2.016 dəfə oxundu
49 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.980 dəfə oxundu
50 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.670 dəfə oxundu
51 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 2.005 dəfə oxundu
52 Hikmət 09.01.16 3.940 dəfə oxundu
53 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.333 dəfə oxundu
54 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.535 dəfə oxundu
55 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.738 dəfə oxundu
56 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.396 dəfə oxundu
57 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 984 dəfə oxundu
58 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.805 dəfə oxundu
59 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.460 dəfə oxundu
60 Faiz 29.03.10 4.310 dəfə oxundu
61 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.419 dəfə oxundu
62 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.404 dəfə oxundu
63 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.135 dəfə oxundu
64 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.394 dəfə oxundu
65 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.617 dəfə oxundu
66 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.492 dəfə oxundu
67 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.946 dəfə oxundu
68 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.132 dəfə oxundu
69 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.932 dəfə oxundu
70 Vərdişlər 10.04.10 2.581 dəfə oxundu
71 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.802 dəfə oxundu
72 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 8.091 dəfə oxundu
73 Tağut 28.04.17 2.445 dəfə oxundu
74 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.681 dəfə oxundu
75 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.747 dəfə oxundu
76 Kişinin seksuallığı 09.01.12 15.062 dəfə oxundu
77 Vəhy 12.04.13 1.791 dəfə oxundu
78 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 301 dəfə oxundu
79 Təsbeh 06.07.09 3.606 dəfə oxundu
80 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.431 dəfə oxundu
81 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.651 dəfə oxundu
82 İsra və Merac 02.04.16 1.145 dəfə oxundu
83 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.339 dəfə oxundu
84 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 448 dəfə oxundu
85 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.329 dəfə oxundu
86 Qəndil 30.06.09 7.689 dəfə oxundu
87 Şəfaət 08.04.10 3.100 dəfə oxundu
88 Surroqat analıq 03.02.12 4.721 dəfə oxundu
89 Təvəssül 10.06.13 3.015 dəfə oxundu
90 “Ən zəif ev” 09.03.18 240 dəfə oxundu
91 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.566 dəfə oxundu
92 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.618 dəfə oxundu
93 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.500 dəfə oxundu
94 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.495 dəfə oxundu
95 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.271 dəfə oxundu
96 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 355 dəfə oxundu