Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.319 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 6.020 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.783 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.557 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.530 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.700 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.566 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.365 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.760 dəfə oxundu
9 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 8.070 dəfə oxundu
10 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.419 dəfə oxundu
11 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.508 dəfə oxundu
12 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.584 dəfə oxundu
13 Qadınların sünnəti 15.07.12 13.073 dəfə oxundu
14 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.993 dəfə oxundu
15 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.811 dəfə oxundu
16 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.527 dəfə oxundu
17 Dua 25.11.10 6.781 dəfə oxundu
18 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 5.210 dəfə oxundu
19 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.695 dəfə oxundu
20 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 2.020 dəfə oxundu
21 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.694 dəfə oxundu
22 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.925 dəfə oxundu
23 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.568 dəfə oxundu
24 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.475 dəfə oxundu
25 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.415 dəfə oxundu
26 Ölüm hökmü: Qisas və Edam 05.06.15 1.377 dəfə oxundu
27 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.327 dəfə oxundu
28 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.483 dəfə oxundu
29 Şirk və küfr 14.07.11 3.382 dəfə oxundu
30 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 3.039 dəfə oxundu
31 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.998 dəfə oxundu
32 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.911 dəfə oxundu
33 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.585 dəfə oxundu
34 Quranda əşyaların dili 04.07.11 14.097 dəfə oxundu
35 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.865 dəfə oxundu
36 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.960 dəfə oxundu
37 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.974 dəfə oxundu
38 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 9.497 dəfə oxundu
39 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.945 dəfə oxundu
40 Hikmət 09.01.16 3.720 dəfə oxundu
41 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 2.192 dəfə oxundu
42 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.494 dəfə oxundu
43 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.703 dəfə oxundu
44 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.330 dəfə oxundu
45 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 962 dəfə oxundu
46 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.750 dəfə oxundu
47 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.444 dəfə oxundu
48 Faiz 29.03.10 4.242 dəfə oxundu
49 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.412 dəfə oxundu
50 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.389 dəfə oxundu
51 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 1.072 dəfə oxundu
52 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.387 dəfə oxundu
53 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.470 dəfə oxundu
54 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 7.287 dəfə oxundu
55 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.927 dəfə oxundu
56 Qadınların döyülməsi 29.03.17 1.010 dəfə oxundu
57 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 5.618 dəfə oxundu
58 Vərdişlər 10.04.10 2.567 dəfə oxundu
59 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.781 dəfə oxundu
60 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 7.716 dəfə oxundu
61 Tağut 28.04.17 2.036 dəfə oxundu
62 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.654 dəfə oxundu
63 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.734 dəfə oxundu
64 Kişinin seksuallığı 09.01.12 14.576 dəfə oxundu
65 Vəhy 12.04.13 1.769 dəfə oxundu
66 Əhli beyt İmamları məsumdurmu? 12.01.18 180 dəfə oxundu
67 Təsbeh 06.07.09 3.573 dəfə oxundu
68 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.367 dəfə oxundu
69 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.618 dəfə oxundu
70 İsra və Merac 02.04.16 1.127 dəfə oxundu
71 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.335 dəfə oxundu
72 Hamının bildiyi Namaz. 26.01.18 243 dəfə oxundu
73 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.319 dəfə oxundu
74 Qəndil 30.06.09 7.582 dəfə oxundu
75 Şəfaət 08.04.10 3.088 dəfə oxundu
76 Surroqat analıq 03.02.12 4.681 dəfə oxundu
77 Təvəssül 10.06.13 2.964 dəfə oxundu
78 “Ən zəif ev” 09.03.18 199 dəfə oxundu
79 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.524 dəfə oxundu
80 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 12.392 dəfə oxundu
81 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.457 dəfə oxundu
82 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.472 dəfə oxundu
83 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.213 dəfə oxundu
84 Yusifin köynəyi, Yaqubun gözü. 30.03.18 281 dəfə oxundu
85 Donuz dərisi 02.11.09 3.170 dəfə oxundu
86 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 7.339 dəfə oxundu
87 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.521 dəfə oxundu
88 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.877 dəfə oxundu
89 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.178 dəfə oxundu
90 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.775 dəfə oxundu
91 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 35.914 dəfə oxundu
92 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.766 dəfə oxundu
93 Şəfaət inancı 08.02.11 2.847 dəfə oxundu
94 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.832 dəfə oxundu
95 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.901 dəfə oxundu