Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
3.257 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.922 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.639 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 12.317 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.458 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.596 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 5.390 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 5.213 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 17.344 dəfə oxundu
9 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 6.795 dəfə oxundu
10 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.374 dəfə oxundu
11 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 4.202 dəfə oxundu
12 Şəfaət inancı 08.02.11 2.789 dəfə oxundu
13 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.788 dəfə oxundu
14 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.749 dəfə oxundu
15 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.689 dəfə oxundu
16 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.451 dəfə oxundu
17 Dua 25.11.10 6.517 dəfə oxundu
18 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.418 dəfə oxundu
19 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.702 dəfə oxundu
20 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.848 dəfə oxundu
21 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.531 dəfə oxundu
22 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.665 dəfə oxundu
23 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 5.323 dəfə oxundu
24 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.708 dəfə oxundu
25 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 8.276 dəfə oxundu
26 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.929 dəfə oxundu
27 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.225 dəfə oxundu
28 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.393 dəfə oxundu
29 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.432 dəfə oxundu
30 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.369 dəfə oxundu
31 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.268 dəfə oxundu
32 Nişanlıların kəbini 14.05.09 10.216 dəfə oxundu
33 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 6.277 dəfə oxundu
34 Şirk və küfr 14.07.11 3.203 dəfə oxundu
35 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.885 dəfə oxundu
36 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.850 dəfə oxundu
37 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.934 dəfə oxundu
38 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.982 dəfə oxundu
39 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.994 dəfə oxundu
40 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.769 dəfə oxundu
41 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.701 dəfə oxundu
42 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.362 dəfə oxundu
43 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.608 dəfə oxundu
44 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.535 dəfə oxundu
45 Hikmət 09.01.16 3.154 dəfə oxundu
46 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 1.574 dəfə oxundu
47 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.351 dəfə oxundu
48 Faiz 29.03.10 4.086 dəfə oxundu
49 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 4.115 dəfə oxundu
50 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 883 dəfə oxundu
51 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 1.476 dəfə oxundu
52 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.357 dəfə oxundu
53 Namazları cəm etmək 08.04.10 6.126 dəfə oxundu
54 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.365 dəfə oxundu
55 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.207 dəfə oxundu
56 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 918 dəfə oxundu
57 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.922 dəfə oxundu
58 Vərdişlər 10.04.10 2.496 dəfə oxundu
59 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.595 dəfə oxundu
60 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.770 dəfə oxundu
61 Qadınların döyülməsi 29.03.17 595 dəfə oxundu
62 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.571 dəfə oxundu
63 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.626 dəfə oxundu
64 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.658 dəfə oxundu
65 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.866 dəfə oxundu
66 Tağut 28.04.17 1.023 dəfə oxundu
67 Təsbeh 06.07.09 3.470 dəfə oxundu
68 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 4.097 dəfə oxundu
69 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.574 dəfə oxundu
70 Kişinin seksuallığı 09.01.12 13.478 dəfə oxundu
71 Vəhy 12.04.13 1.711 dəfə oxundu
72 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 3.257 dəfə oxundu
73 Qəndil 30.06.09 7.345 dəfə oxundu
74 Qadının döyülməsi 07.06.10 9.100 dəfə oxundu
75 İsra və Merac 02.04.16 1.043 dəfə oxundu
76 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.263 dəfə oxundu
77 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.427 dəfə oxundu
78 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.755 dəfə oxundu
79 Şəfaət 08.04.10 3.012 dəfə oxundu
80 Surroqat analıq 03.02.12 4.444 dəfə oxundu
81 Təvəssül 10.06.13 2.858 dəfə oxundu
82 Donuz dərisi 02.11.09 3.106 dəfə oxundu
83 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.868 dəfə oxundu
84 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 5.317 dəfə oxundu
85 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.399 dəfə oxundu
86 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 3.080 dəfə oxundu
87 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.706 dəfə oxundu
88 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 33.003 dəfə oxundu
89 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 8.497 dəfə oxundu
90 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 7.240 dəfə oxundu
91 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.698 dəfə oxundu
92 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 2.136 dəfə oxundu