Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz
Müsəlmanlar > Fitvalar > Namaz > Tədqiqatlar Tarix: 03 Nisan 2011 Tövsiyə et Çap et

Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz1

Deyilənə görə Muhəmməd peyğəmbər (s. a. v.) belə buyurub:

“Kim mənim məscidimdə heç bir namazı keçirmədən 40 vaxt namaz qılsa, ona Cəhənnəm əzabından uzaq olmaq və əzabdan xilas yazılır. O, nifaqdan uzaq olur”.2

Namaz bütün möminlərə vacibdir və namazı hər yerdə qılmaq olar. Məscid namazın cəm halda qılındığı yerdir. Peyğəmbərin məscidi (məscidi-nəbi) də bu baxımdan digər məscidlər kimidir. Quranda bildirilir ki, yer üzündəki ilk ibadətgah Məkkədədir. Oraya daxil olan əmin-amanlığa qovuşur. Həmin ibadətgahı ziyarət etmək gücü çatan hər bir möminə vacibdir. Quran onu digər məsələlərdə o biri məscidlərdən ayırmır.

Allah Təala Məscidi-Hərama və hacılara xidmət etməklə lovğalanan Məkkəli müşriklər ilə əlaqədar olaraq belə deyir:

“Müşriklər küfr etdiklərini bildikləri halda, (onlara) Allahın məscidlərini abadlaşdırmaq yaramaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar Odda əbədi qalacaqlar.

Allahın məscidlərini yalnız Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar abadlaşdırar. Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”. (Tövbə, 9/17-18)

Məkkəli müşriklər: “Məscidi-Həram”, – dedikləri halda, Allahın bütün məscidləri əhatə edən qaydada: “Allahın məscidləri”, – deməyi çox mühümdür. Ən vacibi də budur ki, Allaha və axirət gününə iman gətirən, namaz qılan, zəkat verən və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan Allahın məscidlərini abadlaşdıran şəxslərə hansısa bir təminat verilmir. Onlarla əlaqədar olaraq belə bir hökm verilir: “Ola bilsin ki, onlar doğru yolla gedənlərdən olsunlar”.

Ayələr belə davam edir:

“Doğrudanmı siz hacılara su verməyi və Məscidi-Həramı abadlaşdırmağı Allaha və axirət gününə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursunuz? Bunlar Allahın yanında bərabər sayılmırlar. Allah zalım milləti doğru yola yönəltməz”. (Tövbə, 9/19)

Deməli, əsas məsələ imanlı olaraq Allah yolunda edilən cihaddır. Cihad cəhd sözü ilə eyni kökdəndir. Cəhd qüsursuz bir səylə nəticə əldə etmək deməkdir.3 Belə edən insana başqa cəhdlərlə mane olurlar. Qüsursuz (eyibsiz) bir səylə maneələri keçərək nəticəyə gəlməyə də cihad deyilir. Səmimi niyyətlə və Allahın rizasına müvafiq olaraq edilsə, o vaxt da Allah yolunda cihad olur.

Şərtlərinə uyğun qaydada namaz qılmaq üçün səy göstərmək də cihaddır. Çünki namaza mane olmağa çalışan insan və cin şeytanları var. Namaz başa çatdıqda başqa bir işə, yəni, bir növ başqa bir cihada başlamaq lazımdır. Allah Təala belə buyurur:

“Hər çətinliyin yanında bir asanlıq (rahatlıq) var.

Bəli, hər çətinliyin yanında şübhəsiz ki, bir asanlıq da var.

Bir işi qurtardığın vaxt başqa bir işə qurşan.

Nə gözləsən, ancaq Rəbbindən gözlə”. (İnşirah, 94/5-8)

Tövbə surəsinin 20-ci ayəsində isə belə deyilir:

“İman gətirib hicrət edən və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edənlərin Allah dərgahında ən yüksək dərəcələri vardır. Məhz onlar nicat tapanlardır”.

Peyğəmbərimizin (s. a. v.) Vida həcci bu məsələ ilə əlaqədar olaraq böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, Zilhiccə ayının 4-ündə Məkkəyə çatmış, təvaf və səydən sonra Həcun deyilən uzaq bir yerdə dayanmışdır. Zilhiccənin 8-ci günü Minaya, 9-cu günü Ərəfata çıxmış, 10-cu günü isə Müzdəlifə vəqfəsini yerinə yetirdikdən və Cəmreyi-Əqəbəyə atdığı 7 kiçik daşdan sonra Məkkəyə gəlmişdir. Bu vaxt günorta vaxtı olduğuna görə Həramda ilk namazını qılmış və Kəbəni 2-ci dəfə təvaf etmişdir. Sonra isə Minaya çıxmışdır. Zilhiccənin 14-cü günü 3-cü dəfə Kəbəyə gəlmiş, vida təvafını edib namaz vaxtını gözləmədən Mədinəyə tərəf yola çıxmışdır.4

Burada bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Belə ki, namazı hər yerdə qılmaq olar amma təvaf ancaq Kəbənin ətrafında həyata keçirilə bilər. Buna görə də peyğəmbərimiz (s. a. v.) oraya namaz qılmaq üçün deyil, məhz təvaf üçün 3 dəfə gedib.

Elə isə burada bir sual yaranır: Vəziyyət belə olduğu halda, peyğəmbər məscidinə gələn, başqa işi olmadığına görə 2-ci namazı gözləyən və bu minvalla orada 8 gününü keçirən insan digər məscidlərdə namaz qılanlardan fərqli olaraq nə iş görmüşdür ki, Cəhənnəm odundan uzaq olmaq, əzabdan xilas olmaq və nifaqdan uzaq qalmaq kimi nemətlərə layiq olsun?!? Allah məscidləri abadlaşdıran möminlərə belə bir təminat vermədiyi halda, orada sırf namaz qılanlara zəmanət verir? Allahın vermədiyi təminatı peyğəmbər necə verə bilər?

Yuxarıda qeyd edilənlər peyğəmbərin dediyi irəli sürülən sözün Qurana əsasən təhlilidir.

Hörmətli Halil Altuntaş öz məruzəsində bu yazının əvvəlindəki sözü sənəd baxımından qiymətləndirmiş və qısaca belə demişdir:

“Bu rəvayəti həm Əhməd ibn Hənbəl, həm də Təbərani Əbdürrəhman ibn Əbi-r-Rical, Nubeyt ibn Ömər Ənəs ibn Malik sənədi ilə mərfu olaraq qeyd ediblər. Təbərani qeyd edir ki, həmin sözü Ənəsdən Nubeyt ibn Ömərdən başqa heç kim nəql etməyib. Ondan da təkcə İbn Əbi-r-Rical rəvayət edib.5 Nubeyt isə bu hədisdən başqa bir yerdə tanınmır”.

Heç tanınmayan bir nəfərin Ənəs ibn Malik kimi qiymətli bir əshabədən nəql etdiyi və Quranla ziddiyyət təşkil edən bir rəvayətini ciddi qəbul etmək olmaz. Buna görə də hörmətli Altuntaşın aşağıdakı təhlili ilə razılaşmaq mümkün deyil:

“Mədinə məscidində namaz qılmaq fəzilətindən mümkün qədər istifadə etmək məqsədi ilə hazırkı işi davam etdirmək olar; Mədinədə 8 gün, daha çox və ya az qalmaq olar”.

Biz də deyirik ki, Mədinədə qalmaq istəyən qalsın. Amma təkcə namaz qılmaq üçün yox, başqa səbəblərlə qalsın. Biz insanlara məsləhət görürük ki, dərhal öz iş-güclərinə qayıtsınlar və düzgün bir qaydada cəhd və səy göstərsinlər. Yəni, işləyib çalışsınlar. Quran ayələrinə və peyğəmbərin gördüyü işlərə uyğun gələn də budur.

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Müəllif: İlahiyyat elmləri doktoru, professor Abdulaziz Bayındır. []
  2. Əhməd ibn Hənbəl, əl-Müsnəd, III cild, s. 155; Təbərani, əl-Əvsat, VI cild, s. 210, nömrə 5540:

    من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لاتفوته صلاة كتب له براءة من النار و نجاة من العذاب و برىء من النفاق الجهد: بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو عن الجهد فيه []

  3. Əl-Xəlil ibn Əhməd əl-Fərahidi, Kitabu-l-Eyn, cəhd (الجهد) bəndi, İran, hicri 1309-cu il. []
  4. Səfiyyurrəhman əl-Mübarəkfuri, ər-Rəhiqu-l-məxtum, “bəhsun fi sirə-n-nəbəviyyə” fəsli, Beyrut, 1988, s. 420-424. []
  5. Təbərani, əl-Mucəmu-l-Əvsat, VI cild, s. 212, nömrə 5440. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş
2.986 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Təravih namazı 21.06.09 5.054 dəfə oxundu
2 Etikaf 23.06.09 4.387 dəfə oxundu
3 Qədr gecəsi 26.06.09 11.197 dəfə oxundu
4 Aypara məsələsi 22.06.09 4.256 dəfə oxundu
5 Ramazan və dualarımız 25.06.09 5.086 dəfə oxundu
6 Ramazan və Quran 27.06.09 4.947 dəfə oxundu
7 Ramazan: imkanların ayı 24.06.09 4.747 dəfə oxundu
8 Oruc: ümumi məlumat 28.06.09 15.220 dəfə oxundu
9 Quranda və sünnədə namaz vaxtları 11.09.14 4.232 dəfə oxundu
10 Vərdişlər 10.04.10 2.322 dəfə oxundu
11 Seyyidlər kimlərdir? 16.10.11 6.138 dəfə oxundu
12 Qəza-qədər məsələsi 24.02.13 3.425 dəfə oxundu
13 İnsan peyğəmbər 06.07.09 3.293 dəfə oxundu
14 Allah, insan və xələf-sələf 12.04.10 2.425 dəfə oxundu
15 Qurana və ənənəyə görə dindən dönmənin cəzası 03.12.14 1.452 dəfə oxundu
16 Mütə nikahı (siğə) 07.03.13 6.165 dəfə oxundu
17 Təsbeh 06.07.09 3.204 dəfə oxundu
18 Nəsx və daşqalaq cəzası 27.05.10 3.689 dəfə oxundu
19 Fitr sədəqəsi 20.06.09 3.364 dəfə oxundu
20 Kişinin seksuallığı 09.01.12 12.394 dəfə oxundu
21 Vəhy 12.04.13 1.538 dəfə oxundu
22 Peyğəmbər məscidində 40 vaxt namaz 03.04.11 2.986 dəfə oxundu
23 Qəndil 30.06.09 6.929 dəfə oxundu
24 Qadının döyülməsi 07.06.10 8.570 dəfə oxundu
25 İsra və Merac 02.04.16 672 dəfə oxundu
26 Dinlər tarixinin əhəmiyyəti 13.05.13 2.017 dəfə oxundu
27 Ailənin adından bir qurban 26.02.10 3.188 dəfə oxundu
28 Diş təmizliyi və intim münasibətlərlə əlaqəsi 28.07.12 11.074 dəfə oxundu
29 Şəfaət 08.04.10 2.765 dəfə oxundu
30 Surroqat analıq 03.02.12 4.042 dəfə oxundu
31 Təvəssül 10.06.13 2.622 dəfə oxundu
32 Donuz dərisi 02.11.09 2.916 dəfə oxundu
33 Talaq: kişinin boşamaq hüququ 18.07.10 6.304 dəfə oxundu
34 Qütblərdə namaz vaxtları: elmi sübut 31.01.11 4.989 dəfə oxundu
35 Piramida və şəbəkə marketinqi 24.02.12 2.190 dəfə oxundu
36 İslamda geyim ədəbi 05.06.13 2.831 dəfə oxundu
37 Heyzli qadının orucuna dair şübhələr 14.05.09 3.395 dəfə oxundu
38 Heyzli qadının ibadəti 24.02.10 26.105 dəfə oxundu
39 Oruc və orucun başlanğıcı 27.08.10 7.529 dəfə oxundu
40 İslamda falçılığa münasibət 27.11.10 6.821 dəfə oxundu
41 «Həzrət», «həzrəti» və «həzrətləri» ifadələri 08.03.12 2.494 dəfə oxundu
42 İudaizmdə Tanrı anlayışı 16.06.13 1.990 dəfə oxundu
43 İftida: qadının boşanmaq hüququ 14.05.09 5.976 dəfə oxundu
44 Peyğəmbərin Həcc və Ömrə ziyarətləri 06.11.09 2.216 dəfə oxundu
45 Zikrin fəzilət və faydaları 26.11.10 3.897 dəfə oxundu
46 Şəfaət inancı 08.02.11 2.591 dəfə oxundu
47 Muhəmməd peyğəmbərin dövründə notarius 31.05.12 1.624 dəfə oxundu
48 Uşaqların evləndirilməsi 26.01.15 2.509 dəfə oxundu
49 Qadınların şahidliyi 14.05.09 2.503 dəfə oxundu
50 Quran və müsəlmanlar 29.01.10 4.227 dəfə oxundu
51 Dua 25.11.10 6.056 dəfə oxundu
52 Kəramət nə deməkdir? 15.02.11 3.161 dəfə oxundu
53 Qadınların sünnəti 15.07.12 12.280 dəfə oxundu
54 Əsirlərə qarşı münasibət necə olmalıdır? 12.02.15 1.591 dəfə oxundu
55 Hicab və örtünmək (təsəttür) 14.05.09 3.313 dəfə oxundu
56 Dəlillərlə Cümə namazı 12.02.10 5.268 dəfə oxundu
57 Donuz əti və ziyanları 08.12.10 4.959 dəfə oxundu
58 Quranda adam öldürməyin cəzası: QİSAS 30.03.11 4.326 dəfə oxundu
59 Əsl kafir kimdir? 21.07.12 7.715 dəfə oxundu
60 Bəni-Qureyzə əsirləri haqqında peyğəmbərimizə atılan iftira 06.03.15 1.635 dəfə oxundu
61 Hicabı qadağan edənlər 14.05.09 3.027 dəfə oxundu
62 İnsan cəsədi və avtopsiya 05.02.10 3.182 dəfə oxundu
63 Müsəlmanların qeyri-müsəlmanlarla münasibətləri 08.04.11 2.265 dəfə oxundu
64 Ekvatordan qütblərə qədər namaz vaxtları 01.08.12 2.182 dəfə oxundu
65 Ölüm hökmünün bərpa edilməsi nə dərəcədə doğrudur? 05.06.15 1.090 dəfə oxundu
66 Nişanlıların kəbini 14.05.09 9.696 dəfə oxundu
67 Qadınlar və Cümə namazı 26.03.10 5.915 dəfə oxundu
68 Şirk və küfr 14.07.11 2.952 dəfə oxundu
69 Müsəlman cəhənnəmə gedərmi? 26.04.14 2.657 dəfə oxundu
70 Əyyub peyğəmbərin başına gələnlər. 03.08.15 1.558 dəfə oxundu
71 Münafiqlərin korluğu 10.04.10 1.785 dəfə oxundu
72 Valideyndən xəbərsiz kəbin 29.06.09 8.334 dəfə oxundu
73 Quranda əşyaların dili 04.07.11 13.701 dəfə oxundu
74 Mutəvatir hədis 28.09.12 1.609 dəfə oxundu
75 Vəsilə nədir? 27.05.16 1.157 dəfə oxundu
76 Nikaha nəzarət 14.05.09 6.139 dəfə oxundu
77 Ölüdən kömək gözləmək 28.03.10 3.393 dəfə oxundu
78 Qurban kəsmənin Quranda dəlili varmı? 21.09.15 1.318 dəfə oxundu
79 Hikmət 09.01.16 2.276 dəfə oxundu
80 Zinadan törəyən uşağın hökmü nədir? 22.10.16 672 dəfə oxundu
81 Müsəlman olmayanlarla münasibətlər 01.07.09 3.130 dəfə oxundu
82 Faiz 29.03.10 3.830 dəfə oxundu
83 Quranı öyrənmənin üsulu 16.12.15 3.629 dəfə oxundu
84 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (I yazı) 01.02.13 694 dəfə oxundu
85 Şiədə Təqiyyə/Kimliyini gizlətmək. 07.12.16 867 dəfə oxundu
86 Həccdə ticarət və ictimai fəaliyyət 01.07.09 2.173 dəfə oxundu
87 Namazları cəm etmək 08.04.10 5.685 dəfə oxundu
88 QÜTBÜ ƏZƏM 24.03.14 2.176 dəfə oxundu
89 Muhəmməd peyğəmbərin (s) həyatı (II yazı) 02.02.13 2.019 dəfə oxundu
90 Biblya lobilərinin İslama qarşı uzunvədəli planı 06.01.17 485 dəfə oxundu