- Müselmanlar - http://www.muselmanlar.com -

“Ya Həyyu, ya Qəyyumu…” duası nə deməkdir?

Cavab: Sualınızda qeyd etdiyiniz duanın mənası belədir:

“Ey daima canlı olan və xəlq etdiklərini həmişə idarə edib qoruyan Allahım! Mərhəmətinə görə Səndən kömək diləyirəm”.