Miskin kimə deyilir?
Müsəlmanlar > Fitvalar > Zəkat Tarix: 05 Şubat 2011 Tövsiyə et Çap et
Sual: Quranda deyilir ki, cəmiyyətdə zəkatın verilməli olduğu təbəqələrdən biri də miskinlərdir. Miskin kimə deyilir? Quranda bu barədə məlumat var? Miskinin fəqirdən (kasıb) fərqi nədir? Görəsən, miskin öz vəziyyəti baxımından fəqirdən də aşağı səviyyədə olanlara deyilir?

Cavab: Miskin (مسكين) sözü sakin olmaq, qurtarmaq, susmaq, dayanmaq, öz hərəkətini başa vurmaq mənaları daşıyan s-k-n (سكن) kökündən əmələ gəlib. Bəziləri deyirlər ki, fəqirliyin yer etdiyi şəxs miskin adlandırılıb. Ona görə də miskinin vəziyyəti fəqirin vəziyyətindən pisdir. Bu, səhv bir fikirdir. Çünki bu məna ismi-məful1 mənasıdır. Halbuki, miskin sözündə ismi-fail mənası var; düşkün olan deməkdir.

Fəqir və miskin zəkat məsələsində eyni kateqoriyaya daxildir. Alimlər bu barədə həmfikirdirlər. Fikir ayrılığı isə bu sözlərin daşıdıqları məna məsələsində yaranıb. Bəzi alimlər miskinin halının fəqirin halından pis olduğunu deyiblər. Əbu Hənifə də bu fikri mənimsəyənlər arasındadır. O belə deyir: “Fəqir az bir şeyi olan şəxsdir. Miskin heç bir şeyi olmayandır”.2 İmam Şafii isə bunun tamamilə əksini deyib.3

Kəhf surəsinin 79-cu ayəsinə baxıldıqda məlum olur ki, miskinin vəziyyəti fəqirinkindən yaxşıdır. Çünki bu ayədə Musa peyğəmbərə (ə. s.) gəminin deşilməsinin sirri belə danışılır: “O gəmi dənizdə işləyən bir dəstə yoxsulun (miskin) idi (اما السفينة فكانت لمساكين)”.

Buradan belə başa düşmək mümkündür ki, Qurani-Kərimdə haqlarında məsakin (miskin sözünün cəm forması) sözü işlədilən həmin şəxslərin gəmisi varmış. Deməli, miskin heç bir şeyi olmayan demək deyil.

İndi isə gəlin bu fikri dəstəkləyən hədisə nəzər salaq. Qeyd edək ki, kütubu-sittədə4 ancaq Buxari və Nəsaidə nəql edilən bu hədisi Buxari Bəqərə surəsinin 273-cü ayəsini izah etmək üçün rəvayət edib. Əbu Hüreyrənin nəql etdiyi hədisdə Mühəmməd peyğəmbər (ə. s.) belə buyurub:

Miskin bir-iki loğma və bir-iki xurmadan ötrü qapı-qapı gəzən deyil; əksinə, möhtac olmaqdan (ehtiyacdan) xilas olmaq üçün zənginlik tapmayan, sədəqə vermək üçün (insanlar tərəfindən) fərqinə varılmayan, özü də durub camaatdan nəsə istəməyən şəxsdir.5

Bu hədisdən belə bir nəticə çıxır ki, miskin bir loğma yemək, yaxud bir-iki dənə xurma üçün çölə-bayıra çıxmır. Yoxsulluğa da üzü öyrəşməyib ki, insanlardan bir şey istəyib alsın.6

Beləliklə, miskin və fəqir arasındakı fərq məlumdur. Kəhf surəsində haqqında danışılan dəstə miskinlərdən ibarətdir; lakin yoxsulluq onlarda xroniki hala gəlməyib. Fəqirin yoxsulluğu isə xroniki və uzun müddətlidir. Elə isə miskinə belə bir tərif vermək mümkündür: Onu varlılıq səviyyəsinə çatdırmayan mal-mülkü olan, bəzi vaxtlarda da gündəlik ehtiyacını ödəyə bilməyən şəxs.7

Saytımızın materiallarından istifadə edərkən mənbə göstərilməlidir. Müsəlmanlar © 2004 Bütün hüquqları qorunur.

  1. Ərəb dilində feli sifətlərin mühüm bir qismini “fail” və “məful” adlanan feli sifətlər təşkil edir. Bunlarla bildirilən keyfiyyət hərəkətlə bağlı olduğu üçün fail “iş icra edən” və “məful” “üzərində iş icra olunanı” bildirən sifət hesab edilir. Qrammatik ədəbiyyatda birincisinə “feli sifətin indiki zamanı”, ikincisinə “feli sifətin keçmiş zamanı” da deyilir – Ə. C. Məmmədov, Ərəb dili, Bakı-Ankara, 1999, s. 296. []
  2. Mərğinani (vəfatı 1197-ci il), əl-hidayə şərhu bidayətil-mübtədi, İstanbul, 1991, II cild, s. 112. []
  3. İbnul-Əsir (vəfat tarixi 1210-cu il), ən-nihayə fi ğaribil-hadis, hazırlayan Mahmud Mühəmməd Ət-Tinahi, Beyrut, III cild, s. 335. []
  4. Altı kitab deməkdir. Əhli-sünnə tərəfindən ən mötəbər hədis qaynaqları olaraq qəbul edilən kitablar nəzərdə tutulur. Həmin kitablar bunlardır: Səhihi-Buxari, Səhihi-Müslim, Sünəni-Nəsai, Sünəni-Tirmizi, Sünəni Əbu Davud, Sünəni İbn Macə. []
  5. Buxari, Zəkat, 53; Nəsai, Zəkat, 76. []
  6. Əbu Cəfər Əhməd ibn Mühəmməd Ət-Təhavi (vəfat tarixi 321/933-cü il), əhkamul-Quran, editor Saadettin Önal,  İstanbul, 1995, I cild, s.361-362. []
  7. Geniş məlumat üçün baxın: Lisanul-Ərəb lüğəti, s-k-n (سكن) bəndi. []
Facebook'ta PaylaşTwitter'da Paylaş

Etiketlər:

2.313 dəfə oxundu
Kateqoriyadakı digər yazılar:
Sıra     Sərlövhə Tarix    Oxunma    
1 Mənim 93 qram qızılım var. Bunun zəkatını necə hesablamalıyam? 14.07.09 1.949 dəfə oxundu
2 Zəkat və fitrəni Ramazan ayında vermək məcburidir? 16.04.10 1.927 dəfə oxundu
3 Bir adam yeznəsinə zəkat və fitrə verə bilər? 23.08.11 1.663 dəfə oxundu
4 Təzəbinələr qızıllarının zəkatını nə vaxt verməlidirlər? 01.09.11 1.393 dəfə oxundu
5 Əgər zəkat fərdi bir ibadətdirsə, onu nəyə görə dövlət yığırdı? 01.06.13 1.362 dəfə oxundu
6 Torpağın və satılan evlərin zəkatı necə hesablanır? 14.07.09 1.810 dəfə oxundu
7 Dul qadınlar və xəstələr zəkat verməlidirlər? 16.04.10 2.611 dəfə oxundu
8 Bir ailədə təkcə kişinin zəkat verməyi bəsdir? 23.08.11 1.698 dəfə oxundu
9 Bizim işlətdiyimiz 2 maşınımız var. Onlara zəkat düşür? 01.09.11 1.717 dəfə oxundu
10 Zəkat alan şəxs və ya fond bunu tikinti işində işlədə bilər? 03.07.13 1.186 dəfə oxundu
11 Mən ərdə olan bacıma zəkat verə bilərəm? 14.07.09 1.774 dəfə oxundu
12 Bəqərənin 215-ci ayəsinə əsasən doğma qardaş-bacıya zəkat vermək olar? 23.08.14 1.182 dəfə oxundu
13 Bir evdə arvadın zəkat verməyi ərinin zəkat almağına mane olur? 26.08.11 1.470 dəfə oxundu
14 125 qram qızılın zəkatı 01.09.11 1.789 dəfə oxundu
15 Ata-ana, övlad və nəvəyə nəyə görə zəkat vermək olmaz? 31.07.13 1.494 dəfə oxundu
16 Müsəlman olmayanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 2.114 dəfə oxundu
17 Brilyant dəstindən zəkat vermək lazımdır? 30.06.10 1.731 dəfə oxundu
18 Zəkatın qırxda biri necə hesablanır? 26.08.11 3.326 dəfə oxundu
19 Nişanlımın təhsil haqqını ödəyirəm. Buna zəkat demək olar? 10.10.11 1.587 dəfə oxundu
20 Zəkat vaxtı ələ gələn pul da hesablanmalıdır? 04.08.13 1.730 dəfə oxundu
21 Oxuyan qardaşa və bacıya zəkat vermək olar? 14.07.09 1.675 dəfə oxundu
22 Zəkat verdiyimiz vaxt nəyə çox fikir verməliyik? 02.07.10 1.766 dəfə oxundu
23 Mən nişanlıyam. Nişanlım qızılından zəkat verməlidir? 26.08.11 1.616 dəfə oxundu
24 Sağmal inək saxlayan heyvandarlar zəkatı nə cür verməlidirlər? 30.10.11 1.546 dəfə oxundu
25 Namaz qılmayanlar dünyanı axirətdən üstün tuturlar? 13.12.13 2.648 dəfə oxundu
26 Əqli cəhətdən qüsurlu olanlara zəkat vermək olar? 14.07.09 1.561 dəfə oxundu
27 Varlı uşaqlar zəkat verməlidirlər? 02.07.10 1.663 dəfə oxundu
28 Arvad ərinə zəkat verə bilər? 27.08.11 1.518 dəfə oxundu
29 Xəlifə Əbu Bəkr zəkat verməyənlərlə nə üçün döyüşdü? 17.02.12 1.633 dəfə oxundu
30 Zəkat vermək ancaq imkanı olana fərzdir, yoxsa hər kəsə? 11.03.15 1.223 dəfə oxundu
31 Zəkat pulu ilə kimisə dini bir jurnala abunə etmək olar? 14.07.09 1.459 dəfə oxundu
32 Miskin kimə deyilir? 05.02.11 2.313 dəfə oxundu
33 Nisab miqdarını təzədən nizamlamaq olar? 27.08.11 1.553 dəfə oxundu
34 3 mənzilin zəkatı nə cür hesablanır? 20.02.12 1.720 dəfə oxundu
35 Qazancı olmayan torpaq sahəsinin zəkatı olurmu? 02.07.15 999 dəfə oxundu
36 Zəkatın təhsil sahəsinə istiqamətləndirilməsi 14.07.09 1.454 dəfə oxundu
37 Evdar qadınlar zəkat verməlidir? 21.03.16 817 dəfə oxundu
38 Sahibkarların əlindəki çeklərə zəkat düşür? 29.08.11 1.381 dəfə oxundu
39 Kitab çapı və vebsayt yaratmaq üçün zəkat vermək olar? 23.02.12 1.584 dəfə oxundu
40 Zəkata tabe bir malın üstündən 1 il keçməsi şərtinin mənası nədir? 21.07.15 922 dəfə oxundu
41 Ev almaq üçün pul yığmaq və zəkat vermək məsələsi 14.07.09 2.567 dəfə oxundu
42 İnfaq nə deməkdir? 06.02.11 2.448 dəfə oxundu
43 100 qram qızılım, 22000 də borcum var. Zəkat verməliyəm? 29.08.11 1.888 dəfə oxundu
44 Qızılımın əvvəlki illərə aid zəkatını nə cür hesablamalıyam? 13.03.12 1.476 dəfə oxundu
45 Kiraya verilmiş dairənin zəkatı necə hesablanmalıdır? 25.07.15 961 dəfə oxundu
46 Zəkatı hansı formada vermək mümkündür? 14.07.09 1.842 dəfə oxundu
47 Sədəqə nə deməkdir? 03.05.11 2.707 dəfə oxundu
48 Zəkat vermək kimlərə vacibdir? 30.08.11 2.738 dəfə oxundu
49 Müəlləfeyi-qülub kimlərdir? 20.06.12 1.295 dəfə oxundu
50 Meyvə ağacları olan biri məhsulunun öşrünü necə verməlidir? 20.06.16 610 dəfə oxundu
51 Mən ümumi iftar yeməyi verilən bir yerə yardım etmək istəyirəm. 14.07.09 1.591 dəfə oxundu
52 Zəkat kimi kasıblara ərzaq yeşiyi paylamaq düzdür? 01.05.11 1.708 dəfə oxundu
53 Şirkət və firmaların zəkatı necə hesablanır? 30.08.11 1.442 dəfə oxundu
54 Bir qadının dul olmağı zəkat və fitrə almağı üçün kifayətdir? 06.08.12 1.649 dəfə oxundu
55 Qeyri-müsəlmanların kasıblarına zəkat verilə bilər? 04.07.16 668 dəfə oxundu
56 Borc verilən qızılın zəkatı nə vaxt verilməlidir? 01.09.11 1.396 dəfə oxundu
57 20000 manatın zəkatı nə qədərdir? 19.07.11 3.002 dəfə oxundu
58 Zəkatı hesabladıqda ehtimal olunan borcu çıxmaq olar? 30.08.11 1.641 dəfə oxundu
59 Bir maldan zəkat verilib verilməməli olduğunu necə müəyyən edirlər? 18.02.13 1.565 dəfə oxundu
60 Quranda fağır kəliməsindən qəsd edilənlər kimlərdir. 23.09.16 514 dəfə oxundu
61 Mehrdən zəkat vermək lazımdırmı? 14.07.09 1.665 dəfə oxundu
62 Taksi işlədənlər zəkatı nə cür verməlidirlər? 22.08.14 1.084 dəfə oxundu
63 25000 manatlıq buğdası və 75000 manat borcu olan əkinçi zəkat verməlidir? 19.08.11 1.779 dəfə oxundu
64 Keçən il zəkatı verilən puldan bu il də zəkat verilməlidir? 31.08.11 1.757 dəfə oxundu
65 Ticarət malından zəkat verilməyinin dəlili nədir? 21.02.13 1.344 dəfə oxundu
66 Zəkatın veriləcək yerlərindən biri olan “fi səbilillah”dan qəsd edilən nədir? 26.09.16 547 dəfə oxundu
67 Kirayədəki əmlakın zəkatı nə cür verilməlidir? 14.07.09 1.782 dəfə oxundu
68 Kirayədə yaşayanlar zəkat verməlidirlər? 07.04.10 1.710 dəfə oxundu
69 Zəkatın zəkat olduğunu demək lazımdır? 22.08.11 1.751 dəfə oxundu
70 Pul il ərzində artıb azalır. Zəkatını necə hesablayaq? 31.08.11 1.870 dəfə oxundu
71 Zəkat da namaz kimi bizdən əvvəlki ümmətlərə fərz edilmişdi? 30.03.13 1.312 dəfə oxundu
72 Borcun bağışlanması, zəkatın borclulara bağışlanması 14.07.09 1.623 dəfə oxundu
73 Özəl universitetdə oxuyan tələbəyə zəkat vermək olar? 16.04.10 1.603 dəfə oxundu
74 Birjada uduzub borca düşənə zəkat vermək düzdür? 24.08.11 1.466 dəfə oxundu
75 Nisab miqdarında pulu olan başsız arvada zəkat vermək olar? 31.08.11 1.484 dəfə oxundu
76 İştirak bankındakı pulun hansı hissəsinə zəkat düşür? 15.04.13 1.307 dəfə oxundu
77 Mən bir kooperativə daxil oldum. 80 qramdan çox qızılım var. Zəkat verməliyəm? 14.07.09 1.510 dəfə oxundu
78 Mənim borcum da var, alacağım da. Zəkatı necə verməliyəm? 16.04.10 1.794 dəfə oxundu
79 Zəkatımı ərzaq yeşiyi formasında verə bilərəm? 22.08.11 1.544 dəfə oxundu
80 İşləyən insanlara zəkat niyyəti ilə bəxşiş vermək olar? 31.08.11 1.458 dəfə oxundu
81 Sədəqə məsələsində əsas meyar nədir? Bunda bir hədd var? 26.04.13 1.591 dəfə oxundu