Müsəlmanlar
Arendada olan mağazanın bir tərəfini arendaya vermək olar?