Müsəlmanlar
Ana öldü. Əri, 1 oğlu və 4 qızı qaldı. Miras necə paylanmalıdır?

Ana öldü. Əri, 1 oğlu və 4 qızı qaldı. Miras necə paylanmalıdır?

Cavab: Burada ananızın dediyini yerinə yetirməməlisiniz. Çünki Allah Təala mirasın varislərin arasında necə bölüşdürülməli olduğunu açıq-aydın surətdə izah edib. Buna əsasən mirası 8 hissəyə bölmək lazımdır. Mirası qoyub gedən qadının əri (sizin atanız) mirasın birdə dördü olan 2 payı, hər bir qız uşağı 1 pay (ümumilikdə 4 pay), tək oğlan (qardaşınız) isə 2 hissə almalıdır.